Investors in People

Wat is Investors in People?

 

Investors in People (IiP) is een kwaliteitskeurmerk voor een strategisch personeelsbeleid. Een organisatie verdient dit keurmerk als ze erin slaagt om investeringen in de ontwikkeling van haar mensen doeltreffend te koppelen aan haar organisatiedoelstellingen. Daarbij gaat het bij IiP om het structureel vastleggen en communiceren van organisatiedoelen en het structureel ontwikkelen van mensen om organisatiedoelen te bereiken. Het engagement en enthousiasme dat een IiP proces bij de medewerkers en management losmaakt, is bij uitstek geschikt om dit doel te bereiken.

De afstemming tussen de ontwikkeling en de doelen van medewerkers, teams en de organisatie als geheel; dàt is het uitgangspunt van Investors in People. Het continue verbeterproces van Investors in People beperkt zich daarom niet tot opleiding en scholing. IiP helpt organisaties ook om effectieve communicatie, leren en ontwikkelen, effectief leidinggeven en efficiënt plannen te integreren tot één verbeteraanpak. Met als resultaat: een succesvolle organisatie met betrokken en beter inzetbare mensen. Organisaties waarvan de medewerkers zelf dit succes onderschrijven. Die organisaties mogen zich met recht ‘Investor in People' noemen.

Hoe werkt IiP?

De kern van het proces van Investors in People is de Standaard. Dit is een praktisch model waarbij aan de hand van 10 indicatoren getoetst wordt hoe de organisatie scoort op 10 thema’s inherent aan een effectief personeelsbeleid.
De indicatoren geven inzicht in de mate waarin ambities en doelen van de organisatie, de teams en het individu op elkaar zijn afgestemd en doelgericht worden vertaald naar ontwikkelingsinspanningen. Wanneer dit evenwicht goed in balans is, zijn organisaties in staat het beste uit hun mensen te halen!

De IiP filosofie stelt dat een personeelsbeleid er één is vóór de mensen in de organisatie en vàn de mensen in de organisatie. De twee basisprincipes klinken als volgt:

  • IiP gaat om wat mensen vinden en voelen van het personeelsbeleid, niet om de systemen die het beleid bevat op zich.
  • Het zijn de medewerkers die bij voorkeur aangeven waar verbeteracties nodig zijn en waar zij de grootste tekortkomingen op het vlak van personeelsbeleid ervaren.

Van nulmeting tot certificaat

Investors in People biedt een organisatie een aantal stappen om continue verbetering op gang te brengen (of voort te zetten) in de organisatie

  • Stap 1: De voorbereiding en communicatie
  • Stap 2: De nulmeting
  • Stap 3: Actie!
  • Stap 4: Beoordeling
Stap 1: De voorbereiding en communicatie

In deze fase leert uw organisatie de Standaard en het verbeterproces kennen en krijgt u een indruk in hoeverre uw bedrijf al een Investor in People is en wat er nog moet gebeuren om het te worden.

Stap 2: De nulmeting

Onze ervaring leert het ons: mensen verwelkomen steeds de kans om inspraak te krijgen in hoe de organisatie verder kan professionaliseren door middel van personeelsprocessen. Ze voelen dat de organisatie vooruit wil en dat ze de medewerkers hierbij wil betrekken. Investors in People is dé manier bij uitstek om medewerkers te betrekken en projecten te doen leven in de organisatie!

Een objectieve nulmeting, op basis van de mening van alle medewerkers in de organisatie, is cruciaal in een Investors in People traject. De specialist zorgt ervoor dat de nulmeting objectief, onafhankelijk en op maat van uw organisatie en de specifieke doelgroepen verloopt.

De specialist neemt de steekproeftrekking op zich en zorgt ervoor dat er een random, representatief staal van medewerkers wordt betrokken bij de nulmeting. Op basis van de verzamelde informatie wordt een rapport opgesteld dat aantoont waar uw bedrijf reeds voldoet aan de Standaard of waar verdere actie ondernomen zal moeten worden om een antwoord te bieden aan de Standaard.

Stap 3: Actie!

Dit is het moment waarop uw organisatie met het diagnoserapport van de nulmeting aan de slag gaat. Belangrijk in deze fase is om commitment te hebben van het top- en lijnmanagement én de medewerker uit alle lagen van de organisatie te betrekken.

Tijdens de uitwerking van het actieplan zullen de verenigde krachten nodig zijn van iedere medewerker in de organisatie. Daarom is het van zeer groot belang dat iedere medewerker in de organisatie weet wat er uit de nulmeting aan resultaten is gekomen en wat de acties zijn die hier uit voortvloeien.

Stap 4: Beoordeling - Is uw organisatie een Investor in People?

Als uw organisatie er klaar voor is, dan kunt u zich laten beoordelen en monitoren tijdens een IiP-assessment. Een onafhankelijke IiP-assessor zal beoordelen of uw organisatie voldoet aan de Standaard en u concrete handvatten en verbeterpunten meegeven om daarna weer verder te kunnen: het verbeteringsproces gaat immers continu door.
Uw specialist kan u begeleiden naar het assessment en samen met u de verbeterpunten hieruit oppakken en opnieuw borgen in de organisatie. Als alles goed is gegaan mag u zich nu Investor in People noemen. Met deze erkenning kunt u zich rekenen tot een van de betere werkgevers van België. De IiP-erkenning kan u positieve publiciteit opleveren en bijdragen aan een onderscheidende positie op de arbeidsmarkt.

Ondersteuning

Als erkend Investors in People specialist kunnen wij uw organisatie helpen het doel van de Investors in People Standaard te bereiken. Wij begeleiden uw organisatie bij de opstart van het project en voeren een objectieve nulmeting uit en rapporteren de stand van zaken in uw organisatie met betrekking tot de 10 thema’s voor goed personeelsbeleid.

Het diagnoserapport bevat eveneens suggesties voor te ondernemen acties. Het uitgangspunt van Investors in People is echter dat het de organisatie is die de verandering stuurt en de acties formuleert. Vanuit onze jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties in hun Investors in People ontwikkeltraject treden we echter ook in de fase van het uitrollen van de acties graag op als klankbord en helpen we u verder met al uw vragen.

Vlerick Business School biedt tevens ondersteunende diensten om Investors in People in de praktijk te brengen. Zo geven we u graag advies rond uw HR- en management praktijken. Op vlak van in training en opleiding staan we u graag bij op vlak van onder andere leiding geven, teamwerking, communicatie en dergelijke meer.

Kennis in actie

Benieuwd naar de leerlessen voor uw bedrijf uit ons laatste onderzoek? Lees onze recentste artikels!

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times