Hoe kwam 'Stevig in de Steigers' tot stand?

Tot vandaag blijkt coaching vooral weggelegd te zijn voor hoogopgeleide bedienden of kaderleden. Coaching gebeurt ook vaak zeer ad-hoc op vraag van de medewerker of in het kader van een opleidingstraject. Meestal moet men hiervoor ook op zoek gaan naar externe coaches buiten de organisatie. Specifiek voor kortgeschoolde medewerkers zijn er in de meeste bedrijven nog weinig initiatieven rond coaching te vinden. Leidinggevenden van kortgeschoolde medewerkers hebben vaak niet de ervaring, vaardigheden, middelen, motivatie of mogelijkheid om met coaching aan de slag te gaan. Daarom zouden bedrijven die aan de slag willen gaan met coaching veel baat hebben bij een instrument dat coaching mogelijk maakt op alle niveaus binnen hun organisatie. En dit idealiter zonder afhankelijkheid van externe coaches!

Precies om die reden werd ‘Stevig in de Steigers’ ontwikkeld. Dit instrument maakt coaching toegankelijk voor iedereen. Het stelt organisaties in staat om gebruik te maken van interne coaching, ook voor hun kortgeschoolde medewerkers.

Wie waren bij dit project betrokken?

‘Stevig in de Steigers’ werd ontwikkeld op initiatief van Vlerick Business School en partnerorganisatie Wonen en Werken vzw, met steun van het ESF-agentschap Vlaanderen en de Vlaamse Overheid.

Volgende organisaties hebben elk hun eigen expertise in de ontwikkeling van 'Stevig in de Steigers' gestoken:

  • Vlerick Business School: expertise op vlak van coach – en ontwikkelmethodieken – projecttrekker en inhoudelijke uitwerking
  • Wonen en Werken vzw: expertise op vlak van de doelgroep – praktische toepasbaarheid
  • Centrum Informatieve Spelen: expertise op vlak van spelmethodiek - ontwikkeling en productie

Daarnaast werden 7 Vlaamse organisaties betrokken die bereid waren om het instrument uitgebreid te testen. Deze testorganisaties werden zodanig geselecteerd dat ‘Stevig in de Steigers’ toepasbaar is voor een zo breed mogelijke waaier aan beroepsprofielen, sectoren, profit/non-profit, etc.

     

 

 

       

Hoe zijn we te werk gegaan?

'Stevig in de Steigers' kwam natuurlijk niet zomaar tot stand. Er werd gedurende een periode van 2 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van het instrument!

Het project kan worden onderverdeeld in 4 verschillende fases:

1. Onderzoeksfase

Allereerst startten de onderzoekers van Vlerick Business School een uitgebreide literatuurstudie om een beter beeld te krijgen op de wetenschappelijke literatuur rond coaching. Hierbij werd onder meer gezocht naar verschillende vormen van coaching, bestaande definities van coaching, onderzochte effecten van coaching en tot slot naar de mogelijke schalen om coaching meetbaar te maken. Daarbij werd ook uitgebreid aandacht besteedt aan onderzoek naar coaching in de context van kortgeschoolden.

Daarnaast werden er in de 7 testorganisaties semigestructureerde focusgroepen georganiseerd met HR, leidinggevenden en kortgeschoolde medewerkers (3 focusgroepen per organisatie). Hierbij werd er input verzameld over de criteria waaraan het instrument zeker (niet) zou moeten voldoen.

2. Ontwikkelingsfase

Na verschillende brainstormsessies op basis van deze input, ging het projectteam aan de slag om een eerste prototype van ‘Stevig in de Steigers’ te ontwikkelen.

3. Testfase

Vervolgens werd dit prototype in de 7 testorganisaties uitgebreid getest. We organiseerden in elke testorganisatie telkens eerst een sessie waarbij leidinggevenden/interne coaches uitleg kregen over het prototype, waarna zij gedurende 3 weken de kans kregen om er zelf mee aan de slag te gaan met hun medewerkers op de werkvloer. Hierna werd in elke organisatie opnieuw 2 focusgroepen georganiseerd met de betrokken leidinggevenden en medewerkers om zoveel mogelijk feedback te verzamelen over het concept, de teksten, de gebruikte methodiek, toepasbaarheid, etc.

Deze testfase bestond uit 3 verschillende ‘testrondes’ waarin telkens 2 à 3 organisaties de kans kregen om het instrument te testen. Na elke testronde werd het prototype aan de hand van de verkregen feedback aangepast, en kon een nieuw prototype getest worden in de volgende testronde.

4. Finalisering

Na de testperiode werd het prototype gefinaliseerd: alle ‘bugs’ werden uit de digitale versie gehaald, enkele zaken werden toegevoegd, de teksten werden grondig nagelezen en herschreven, en tenslotte kreeg ‘Stevig in de Steigers’ zijn finale naam en een mooie lay-out.

Hoe kwam 'Stevig in de Steigers' tot stand?

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times