Fase 1

Wie ben ik en wat kan ik?

De doelstelling van de eerste fase (‘Wie ben ik en wat kan ik?’) is tweeledig. Een basisvoorwaarde van coaching is vertrouwen tussen coach en coachee. Daarom is de eerste doelstelling van dit deel om dit vertrouwen op te bouwen. Op een speelse en ‘veilige’ manier wordt de medewerker aangemoedigd een aantal persoonlijke zaken over zichzelf te vertellen. Coach en coachee verkennen samen wat de persoonlijkheid, drijfveren en ambities zijn van de medewerker, en hoe hij/zij zich voelt binnen de organisatie en het team. De tweede doelstelling is het stimuleren van zelfreflectie bij de medewerker. Dit wordt bereikt door de medewerker zijn/haar functioneren in kaart te brengen aan de hand van een aantal vaardigheden.

Dit alles wordt bereikt door de medewerker te vragen om achtereenvolgens:

  • Een keuze te maken uit een reeks van persoonlijkheden die het beste aansluit bij hem/haar
  • Een spreuk te kiezen die het beste vertegenwoordigt hoe hij/zij in het leven staat of door zelf een spreuk te creëren
  • Iemand aan te duiden op een teamfoto die het best weergeeft hoe hij/zij zich voelt in het team
  • Zichzelf te plaatsen op een bedrijfsfoto om aan te geven hoe hij/zij staat ten opzichte van het bedrijf
  • Een aantal vaardigheden te ordenen naargelang de mate waarin hij/zij deze onder de knie heeft. Het instrument bevat een ‘basisset’ van 19 vaardigheden, die door de organisatie desgewenst vervangen kunnen worden door een eigen set vaardigheden.

Tijd: Idealiter wordt deze fase gespeeld in 25-30 minuten, hoewel langer of korter uiteraard ook mogelijk is.

Fase 1

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times