Fase 2

Werken met een uitdaging!

In de tweede fase van het instrument (‘Werken met een uitdaging!’) wordt de bekende GROW methodiek toegepast. GROW is een bekende en veelgebruikte coachingstechniek. De kracht van GROW is dat het op een overzichtelijke en gestructureerde wijze een probleemoplossend proces biedt om zelf bepaalde doelen te bereiken.

In een eerste stap kiest de medewerker de vaardigheid waaraan hij/zij graag wilt werken. Dit kan een vaardigheid zijn die de coachee al bezit en verder wilt ontwikkelen, maar ook een vaardigheid die de coachee nog minder onder de knie heeft. Aan de hand van verschillende vraagkaartjes en een schijf worden coach en coachee ondersteund om achtereenvolgens:

  • Het doel (Goal) zo specifiek mogelijk te omschrijven dat de medewerker wilt behalen
  • De huidige situatie (Reality) te verkennen
  • De hindernissen (Obstacles) te verhelderen
  • Concrete acties (Way forward) te bepalen

 

 

 

 

 

De coach en coachee worden stap per stap doorheen dit achterliggend proces begeleid en er zijn telkens voorbeeldvragen beschikbaar om de coach te helpen. De antwoorden worden ook genoteerd, en aan de hand van post-its wordt op speelse wijze structuur aangebracht in de hindernissen die de coachee ziet. De acties worden ook opgeslagen in de digitale versie of genoteerd in het medewerkersboekje, zodat de medewerker hiermee nadien aan de slag kan.

Tijd: Ook deze fase wordt idealiter in een 25-30 minuten gespeeld.

Fase 2

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times