Fase 3

Opvolgen

De derde fase (‘Opvolgen’) omvat een opvolgingsgesprek dat enkele weken na de vorige fase plaatsvindt. Hierin reflecteert de coach samen met de medewerker over de acties die ondertussen al dan niet zijn uitgevoerd. Aan de hand van vraagkaartjes wordt er nagedacht over hoe de medewerker zich voelde bij de acties, wat er goed ging, wat er beter kon, etc. In het geval dat de acties niet zijn uitgevoerd wordt er nagegaan wat er misliep, wat eventuele nieuwe acties zullen zijn, etc.

Tijd: Deze fase neemt maximum een 20-25 minuten in beslag.

Fase 3

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times