Activiteiten

Bedrijven kunnen op verschillende manieren samenwerken met en toegang hebben tot het Vlerick Centre for Supply Chain Excellence: door gezamenlijke “research for business” projecten, opleidingsprogramma’s, studentenprojecten, ...
Door samen te werken met het Vlerick Centre for Supply Chain Excellence hebt u toegang tot onze professoren en hun onderzoek. U komt ook in contact met de andere professoren in het domein van supply chain management, en met collega’s in universiteiten en collega’s over de hele wereld. 

Research for business

Bedrijven met een leerstoel en prime foundation partners werken met ons samen in praktijkgebaseerde onderzoeksprojecten. De thema’s voor deze “research for business” projecten worden geselecteerd in nauw contact met onze partnerbedrijven. Dit garandeert dat we supply chain thema’s  bestuderen die belangrijk zijn voor onze partners. Het ultieme doel van de onderzoeksprojecten is ‘best practices’ te ontwikkelen en ervaringen uit te wisselen.

Het resultaat van de research is typisch tweeledig: enerzijds worden de onderzoeksresultaten gepubliceerd in academische tijdchriften en gepresenteerd op academische conferenties. Anderzijds wordt het onderzoek vertaald in een concreet resultaat dat de partner bedrijven aanspreekt.  Dat kan een tool zijn die beslissingen ondersteunt, een vergelijkend rapport, een paper, een case study,… die de partner nieuwe inzichten biedt en tegelijk het onderzoek zichtbaarheid geeft naar de buitenwereld. 

Enkele voorbeelden van recente “research for business projecten” in het domein van supply chain management.

Huidige projecten:   

 • Forecasting Research Centre: Onze partner SAS steunt ons in de ontwikkeling van een forecasting beoordelingsmodel voor benchmarking. Het onderzoekscentrum bestudeert hoe 'menselijk oordeel' optimaal kan worden gecombineerd met statistische voorspellingsmodellen teneinde de besluitvorming te verbeteren en de financiële voordelen van forecasting voor bedrijven te bevorderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd op het kruispunt van verschillende  onderzoeksdomeinen: organisatiegedrag, sales & marketing, operations & supply chain.
 • Samenwerking in de logistiek in NexTrust consortium: NexTrust is een Horizon2020 project van de Europese Commissie, waarbij 30 toonaangevende bedrijven een consortium vormen rond samenwerking in de logistiek. NexTrust heeft tot doel om de efficiëntie en duurzaamheid van logistiek te verhogen via de ontwikkeling van een innovatief business-model met onderling geconnecteerde, betrouwbare netwerken gebaseerd op samenwerking doorheen de volledige supply chain. Het project focust in zijn onderzoeksactiviteiten op implementeerbare oplossingen, die gevalideerd worden via verscheidene pilootprojecten.
  Vlerick pers: "NexTrust consortium krijgt Europese steun voor onderzoek naar samenwerking over alle supply chain netwerken heen."
 • Operationeel beheer voor Ziekenhuizen: Het MINOZ Onderzoekscentrum bevordert een beter begrip van de operationele processen en managementproblemen in ziekenhuizen. Hoewel ziekenhuizen zeer sterk kunnen verschillen in de manier waarop zij de zorgverlening organiseren en hoe zij omgaan met de noden van de patiënten, zijn er fundamentele operationele problemen die generiek zijn doorheen de verschillende ziekenhuizen. Bijgevolg zijn deze toepasselijk op elke partner en lid in dit project. Het onderzoek dit jaar spitst zich toe op de verbeterde operationele werking van de niet-chirurgische dagcentra.
 • EANDIS Chair in Resilient Supply Chains: Eandis is een leider in de energiesector met een strikt engagement om elektriciteit en gas veilig en efficiënt naar de mensen te brengen. Hierbij staat een sterke drang naar een geïntegreerde supply chain centraal. Ondanks dat de implementatie van moderne meettechnologie de evolutie van traditionele grids naar smart grids vergemakkelijkt, legt het tegelijkertijd uitdagingen op qua technologietoepassingen. Integratie van alternatieve hernieuwbare energiebronnen binnen de nieuwe grids zal tegelijkertijd ook de conventionele kijk op de producent/verdeler/klantinteractie beïnvloeden. In deze complexe setting is operationele ontwrichting onvermijdbaar en wordt de nood aan veerkrachtige en flexibile supply chains duidelijk. Professor Dr. Ir. Behzad Samii doet in zijn functie als EANDIS Chair Professor onderzoek naar het ontwikkelen, implementeren en managen van deze flexibele supply chains. Deze Chair maakt deel uit van Vlerick's sector focus op energie.

Afgeronde projecten:

 • Bijdrage supply chain aan winstgevende groei: samen met onze partner PwC, hebben we de rol geïdentificeerd  die de supply chain speelt bij het beïnvloeden van niet enkel de bottom line, maar ook de omzet en winstgevendheid. We ontwikkelden een kader dat verschillende supply chain toepassingen in kaart brengt waarop bedrijven zich kunnen richten om een winstgevende groei  tot stand te brengen. Dit kader werd getest en gevalideerd tijdens interviews en diverse interactieve C-level workshops met 16 multinationals. Een witboek met de onderzoeksresultaten werd in de lente van 2015 gepubliceerd. Download het volledige onderzoeksrapport “The supply chain: the new engine for profitable growth”.
 • Beheer van de gezondheidszorg supply chain: dit netwerk brengt bedrijven uit verschillende niveaus van de gezondheidszorg supply chain samen: fabrikanten, distributeurs, logistieke dienstverleners en zorginstellingen. Actuele topics in de gezondheidszorg supply chain worden in samenspraak geselecteerd. Ze worden onderworpen aan onderzoek dat gericht is op het ontwikkelen van een ​​beter inzicht in de belangrijkste opportuniteiten om de supply chain te verbeteren. Bedrijven worden gestimuleerd om na te denken, te interageren en het onderzoeksresultaat te vertalen naar hun eigen bedrijfsomgeving.
 • Duurzame logistiek: het beoordelen van de uitdagingen en toepassingen in duurzaam supply chain management.
 • Supply Chain Risk Management: met onze partner MÖBIUS hebben we de verschillende types van supply chain risico’s geïdentificeerd en geclassificeerd. Eén van de belangrijkste resultaten van de studie was de ontwikkeling van een simulatiemodel dat bedrijven toelaat hun supply chain te analyseren op een lijst van supply chain risico’s en strategieën te ontwikkelen om met deze supply chain risico’s om te gaan.
 • De Supply Chain Executive: als onderdeel van de “Goodman Chair of Logistics”, hebben we de rol en positie van de supply chain manager in de organisatie onderzocht. Ons onderzoek richtte zich op drie sectoren: voedsel en drank, farmaceutische producten en chemicaliën. Door middel van onderzoek gebaseerd op enquêtes hebben we geleerd dat supply chain management tot een volwaardige  discipline van strategisch belang is uitgegroeid. De omvang van de functie en de plaats in het organogram verschilt echter duidelijk tussen de sectoren.

Kennis in actie

Benieuwd naar de leerlessen voor uw bedrijf uit ons laatste onderzoek? Lees onze recentste artikels!

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times