Accreditatie

Great Place to Work® kijkt naar organisaties doorheen twee lenzen. We onderzoeken hoe medewerkers vertrouwen, trots en collegialiteit ervaren aan de hand van de Trust Index© enquête. Daarnaast evalueren we het werkgeversbeleid van een organisatie aan de hand van de Culture Audit© vragenlijst. Alle organisaties waar we mee samenwerken, gebruiken deze tools om inzichten te krijgen in hun cultuur. Wat zijn de sterktes enerzijds en de mogelijkheden tot verbetering anderzijds? Hoe kan men prioriteiten bepalen om verder te groeien naar het worden van een (nog) betere werkplek? Bij Great Place to Work®willen we organisaties bekrachtigen in hun goed werkgeverschap en mensgerichte organisatiecultuur. Dergelijke organisaties erkennen we dan ook graag met behulp van een label.

GREAT PLACE TO WORK CERTIFIED

Sinds dit jaar doen we dit niet enkel aan de hand van Best Workplaces, maar geven we eveneens een certificaat aan die organisaties die een minimum niveau bereiken op onze beide onderzoekstools :

gptw certified 2017

<500 werknemers : minimum van 70% Trust Index© + 50% Culture Audit©
>500 werknemers : minimum van 70% Trust Index© + 50% Culture Audit©

Deze tools bieden informatie die organisaties helpen bij het verbeteren van de cultuur in hun werkomgevingen door middel van gerichte gesprekken met medewerkers. De tools bieden aanvullende informatie die speciaal is gericht op de vervolgacties van leiders. Zij vormen de kern voor het nader specificeren van sterke kanten in de gedragingen van medewerkers en organisatie.

BEST WORKPLACES

Organisaties die voldoen aan de bovenstaande criteria betreffende de Trust Index© en de Culture Audit© en aldus gecertificeerd zijn, maken automatisch ook kans op een plaats op de lijsten van Best Workplaces. Ieder jaar is het mogelijk om deel te nemen aan deze verkiezing. De scores van de Trust Index© en de Culture Audit© bepalen de uiteindelijke ranking, waarbij de Trust Index© score voor 2/3de telt en de Culture Audit© score voor 1/3de.

We onderscheiden in België 2 Best Workplaces lijsten :

Best Workplaces 2019

  • Small Workplaces : organisaties met minder dan 500 medewerkers
  • Large Workplaces : organisaties met meer dan 500 medewerkers

Accreditatie

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times