Centre for Excellence in Leading Agile Organisations

Waarom het Centre for Excellence in Leading Agile Organisations?

Hoewel verandering een constante is, zijn de aard en de snelheid van de veranderingen die we vandaag ervaren, gedreven door technologische innovatie, culturele en maatschappelijke shifts en een veranderende demografie, ongekend. Dergelijke vluchtige en onvoorspelbare context vraagt om een specifieke vorm van leiderschap: het vermogen om een evenwicht te vinden binnen constante verandering – m.a.w., het vermogen van organisaties om zich snel aan te passen – met een duidelijke visie en strategie op organisatieniveau.

Het Centre for Excellence in Leading Agile Organisations, geleid door prof. dr. Katleen De Stobbeleir, investeert in praktijkrelevant onderzoek en in praktische tools, die organisaties en leiders begeleiden bij het goed functioneren en uitblinken in dergelijke context.

Welke vaardigheden hebben leiders nodig om medewerkers te verbinden, om een cultuur te creëren waarin snelle verandering mogelijk is en om samenwerking tussen silo’s, hiërarchieën en geografieën te stimuleren? Welke structuren hebben organisaties nodig om een open innovatiecultuur en ‘boundary spanning leadership’ te realiseren? Dit zijn vragen die de docenten en onderzoekers van het Centre, via co-creatie en interactieve sessies met hun leden, aanpakken.

Het Agility wheel

“Agility” is een belangrijk topic binnen Vlerick Business School, topic dat vanuit verschillende perspectieven en disciplines wordt benaderd binnen de school. Het Centre for Excellence in Leading Agile Organisations focust voornamelijk op het “people” en het “structuur” aspect van Agility, met tegelijk een sterke link naar het strategische en proces-aspect van Agility.

Agility Wheel 

Objectieven van het Centre for Excellence in Leading Agile Organisations

Dankzij het Centre for Excellence in Leading Agile Organisations biedt Vlerick Business School aan de leden van het Centre expertise aan binnen de domeinen van leiderschap, agility, innovatie, samenwerking, organisational behaviour, diversiteit en strategie. Door middel van interactieve workshops, residentiële seminaries en co-creatie komen academici en praktijkmensen bij elkaar om doeltreffende praktijken en tools te ontwikkelen die organisaties helpen zich aan te passen aan en te groeien binnen complexe contexten.

Het Centre for Excellence in Leading Agile Organisations is een interactief kennisplatform voor individuen en organisaties dankzij:

 • De uitwisseling van ervaringen, knowhow en praktijken tijdens workshops, evenementen, rondetafelgesprekken en seminaries 
 • Het voeren van praktijkrelevant onderzoek
 • Het ontwikkelen en testen van nieuwe managementconcepten
 • Het updaten, verbeteren en aanpassen van bestaande tools om te beantwoorden aan de veranderende context
 • Het delen en overdragen van kennis onder de leden van het Centre
 • Het netwerken tussen de leden van het Centre

Expertise binnen het Centre for Excellence in Leading Agile Organisations

 • Besluitvorming 
 • ‘Change’ en innovatie 
 • Inclusie en ‘boundary spanning leadership’ 
 • Open innovatie 
 • Leiderschapsstijlen 
 • Betrokkenheid van medewerkers 
 • Culturele transformatie en diversiteit 
 • Strategie

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times