Kies je eigen koers

Naar meer zelfsturing op de arbeidsmarkt

Neem zelf je loopbaan in handen met “Kies je eigen Koers”! Dit gratis online zelfreflectie-instrument scherpt de vaardigheden aan die je helpen om meer controle over je carrière te krijgen.

Kies je eigen Koers is specifiek bedoeld om startende ondernemers, werkzoekenden (50 plus), en werknemers te begeleiden naar het in handen nemen van de eigen loopbaan (bv. van studeren naar werk, bij het starten van een onderneming of bij een carrièreswitch).

Via 15 kleine uitdagingen wordt de gebruiker gecoacht om grote successen te boeken in zijn of haar werkomgeving. Deze uitdagingen worden wekelijks via mail verstuurd en zijn afgestemd op ervaring en mate van zelfsturing. Ze nodigen uit tot reflectie over persoonlijke sterke punten en werkpunten en dagen via concrete opdrachten uit ze (nog) te verbeteren. Op Kiesjeeigenkoers.be is het bovendien mogelijk om je antwoorden op te slaan en te delen met je coach. Zo wordt vooruitgang zichtbaar en blijf je gemotiveerd.

Kies je eigen Koers gebruiken om anderen te coachen? Dat kan! Deze tool omvat een halve dag ‘coach de coach’ training om intermediairen te helpen, anderen te helpen.

Neem zeker eens een kijkje op de website: www.kiesjeeigenkoers.be!

Kies je eigen koers werd ontwikkeld met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF)

In samenwerking met:

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times