desktop-hero-image-ben-de-coninck

Ben De Coninck

Doctoral Researcher, Operations & Supply Chain Management

Gefascineerd door hoe je research kan inzetten om innovatie en digitale transformatie in de publieke sector te stimuleren

Ben De Coninck ging in 2016 als researcher aan de slag bij Vlerick. Een jaar later begon hij aan een gezamenlijk doctoraat aan Vlerick, KU Leuven en de Koninklijke Militaire School van België. Zijn onderzoek richt zich op hoe je open innovatiestrategieën - zoals crowdsourcing en innovatieve overheidsopdrachten, enz. – kan inzetten als hefboom voor digitale transformatie in de publieke sector.

Ben streeft ernaar om academische inzichten te vertalen naar de praktijk. Hij trad op als expert voor VARIO om de Vlaamse overheid te adviseren en hij werkte samen met de FOD Beleid en Ondersteuning en het Ministerie van Ambtenarenzaken aan de ontwikkeling van een ambitienota en whitepapers over innovatieve overheidsopdrachten.

Ben publiceerde diverse academische artikelen en whitepapers, en organiseerde workshop in samenwerking met organisaties uit de openbare sector. Daarnaast schreef hij een didactische case over IT-strategie en -governance, die wij vandaag gebruiken in onze managementopleidingen.

Wie ben ik?

  • Doctoraatsonderzoeker aan Vlerick Business School
  • Consultant bij DXC Technology
  • Masters in General Management aan Vlerick Business School
  • Master of Business Economics aan KU Leuven

Mijn expertise

  • Digitale transformatie
  • Open innovatie
  • Innovatieve overheidsopdrachten
  • Business-IT alignment