Dirk De Ridder

Visiting Professor of Healthcare

Dirk De Ridder is directeur kwaliteit van het UZ Leuven en zit in de raad van bestuur van het ziekenhuis. Voorheen was hij onder meer voorzitter van de afdeling urologie en afdelingshoofd van het Leuvense Instituut voor Gezondheidszorgbeleid aan de KU Leuven.

Hij is strategisch coördinator van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk en codirecteur van het Health Sciences & Business Institute - een samenwerking tussen het Leuvense Instituut voor Gezondheidszorgbeleid en Vlerick.

Dirk is Visiting Professor aan Vlerick en actief betrokken bij het Vlerick Healthcare Management Centre.

Wie ben ik?

  • Visiting Professor aan Vlerick Business School
  • Doctor in de Medische Wetenschappen (Urologie) aan KU Leuven
  • Uroloog aan UZ Leuven

Mijn expertise

  • Gezondheidszorgmanagement