Lieven Annemans

Visiting Professor of Health Economics

Lieven Annemans kan bogen op meer dan 20 jaar internationale ervaring in gezondheidseconomische evaluaties. Hij won prijzen op verschillende congressen, ontving tweemaal de Francqui-Leerstoel en heeft meer dan 450 citaties in Web of Science.

Zijn onderzoek spitst zich toe op epidemiologische en budget/business impact models, Health Technology Assessments (HTA's) voor preventieve, diagnostische en curatieve interventies, retrospectieve/prospectieve gezondheidseconomische evaluaties, en betaalsystemen voor ziekenhuizen.

Lieven schreef niet alleen het boek ‘Gezondheidseconomie voor niet-economen. Een inleiding tot de begrippen, methoden en valkuilen van de gezondheidseconomische evaluatie’, maar ook een achtergrondrapport voor de Raad van de EU en twee boeken over de hervorming van de gezondheidszorg.

Daarnaast was hij eerder ook voorzitter van de International Society for PharmacoEconomics and Outcomes Research (ISPOR) en van de Vlaamse Gezondheidsraad. Als adviseur van het kabinet van de Belgische minister van Sociale Zaken speelde hij een vooraanstaande rol bij de oprichting van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG).

Bij Vlerick werkt Lieven nauw samen met ons Vlerick Healthcare Management Centre.

Wie ben ik?

  • Visiting Professor aan Vlerick Business School
  • Senior Professor aan de Universiteit Gent
  • Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel
  • Master in Lichamelijke Opvoeding

Mijn expertise

  • Gezondheidseconomie