Academisch onderzoek hoog op de agenda

Overzicht van onderzoek aan Vlerick Business School in 2013

Een goed jaar geleden ondertekenden Vlerick Business School en de Vlaamse overheid een Convenant Wetenschappelijk Onderzoek waarbij Vlaanderen voor een periode van zes jaar academisch onderzoek ondersteunt. Op vandaag kunnen we stellen dat de balans zeer positief is en dat de meeste doelstellingen ruimschoots gehaald werden.

Een duidelijke trend voor 2013 is dat er beduidend meer wetenschappelijke artikels gepubliceerd werden in tijdschriften met een hoge impact, de zogenaamde A* of A-publicaties. In 2011 waren ze nog goed voor 20% van alle gepubliceerde artikels; in 2013 zagen we een stijging naar 35%. Een duidelijk signaal dat de kwaliteit van onze onderzoeksoutput nog beter geworden is. Decaan Philippe Haspeslagh: “De kern van onze missie blijft de managementontwikkeling van jonge talenten via onze Masters- en MBA-opleidingen. Om dat te kunnen blijven doen, is de academische invalshoek van onze school meer dan ooit van belang. We spenderen heel wat energie aan het rekruteren en ontwikkelen van top faculty. We mogen terecht trots zijn op hun talent. Nooit eerder realiseerden ze zoveel hoogkwalitatieve publicaties, terwijl ze ook  blijven investeren in het lesgeven en de constante verbetering van onze aanpak en methodiek.”

Daarnaast zien we ook het aantal onderzoeksrapporten pieken naar 22; een verdubbeling t.o.v. 2011 en drie keer zoveel als in 2012. Deze rapporten resulteren uit projecten zowel in opdracht van bedrijven als in opdracht van de overheid. Daarmee bewijst Vlerick duidelijk dat de relevantie voor maatschappij, beleid en bedrijfswereld voorop staat.

Sterkere focus op doctoraatsonderzoek

Vlerick zet steeds meer in op doctoraatsprojecten. “Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is immers een basistaak voor elke academische instelling”, zegt Eva Cools, Research Manager bij Vlerick Business School. In 2013 hebben 7 medewerkers onder begeleiding van Vlerick-professoren hun doctoraat behaald. Nooit eerder waren dat er zo veel binnen een periode van 1 jaar. Het gestroomlijnde doctoraatsproces binnen Vlerick werpt dus zeker zijn vruchten af. Er is nu een duidelijk programma als leidraad en ook een nauwere samenwerking met de universiteiten van Gent en Leuven. Eva Cools: “Kandidaten voor een doctoraat moeten niet alleen voldoen aan een aantal toelatingsvoorwaarden, maar ze moeten ook zelf de nodige inspanningen doen om financiële middelen in te zamelen. We stellen vast dat studenten ouder zijn bij de start van hun onderzoek en dat het een duidelijke en weloverwogen keuze is. Daardoor zijn er weinig die tijdens het traject van gemiddeld drie à vier jaar afhaken. Ons doctoraatstraject is een zeer condens proces geworden met een bijna gegarandeerd resultaat voor de student.”

Over de grenzen heen

Wat zonder twijfel een verrijking is voor kennis en ontwikkeling is een verblijf in het buitenland. Vier collega’s woonden en werkten in 2013 samengeteld maar liefst 21 maanden in verschillende landen. Meestal zijn ze te gast aan een universiteit of andere business-school waar ze samen met collega-professoren gemeenschappelijk onderzoek doen. Die kennis brengen ze achteraf terug mee naar Vlerick, onze studenten en onze business community. “Omgekeerd werken 17 academici als Vlerick Research Fellow in ons land mee aan lopende studies. Deze kruisbestuiving is essentieel”, zegt Eva Cools. “Ten slotte wordt Vlerick-onderzoek ook uitgedragen over de wereld via de deelname van onze faculty en onderzoekers aan internationale academische conferenties.”

Interne erkenning

Voor de derde keer heeft Vlerick Business School een ‘Best Researcher Award’ uitgereikt. Deze interne prijs werd in het leven geroepen om hoogkwalitatief onderzoek meer zichtbaarheid te geven en het belang van onderzoek aan onze school te onderstrepen. De externe jury kende de prijs voor 2013 toe aan professor Sophie Manigart voor haar excellente academische output alsook haar inspanningen om anderen te ondersteunen en begeleiden bij het realiseren van onderzoeksresultaten.

2013 in cijfers

 • 52 artikels werden aanvaard voor publicatie of werden gepubliceerd in diverse academische tijdschriften
 • 7 doctoraatsstudenten hebben hun eindverhandeling verdedigd onder begeleiding van een Vlerick professor
 • 8 medewerkers zijn gestart met hun doctoraat wat het totaal van doctoraatsstudenten op 18 brengt
 • Vlerick professoren en onderzoekers hebben 71 presentaties gebracht op internationale conferenties
 • In totaal brachten Vlerick professoren en onderzoekers 21 maanden in het buitenland door; de 48 professoren aan Vlerick zijn samen goed voor 14 nationaliteiten 
 • Op het einde van de huidige overeenkomst inzake het Flanders DC Knowledge Centre kunnen we stellen dat een 25-tal studies afgerond werden en heel aantal relevante tools opgeleverd werden
 • Binnen de nieuwe overeenkomst Wetenschappelijk Onderzoek met de Vlaamse overheid die loopt van 2013 tot 2018 werden 15 nieuwe onderzoeksprojecten goedgekeurd, wat het totaal aantal projecten op 81 brengt
 • Er verschenen 7 boeken van de hand van Vlerick-auteurs en voor 2014 staan er nog eens 8 op stapel

Gerelateerd nieuws

 1. Technologie zal de farmasector hervormen

  Datum: 11-04-2018
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Afgelopen januari ging professor Zeynep Erden aan de slag in ons Healthcare Management Centre. “Ik probeer te begrijpen op welke manieren innovatie wordt gestimuleerd of belemmerd en welke innovatiestrategieën leiden tot concurrentievoordelen bij farmaceutische bedrijven. Ik vind het erg interessant hoe nieuwe technologieën veranderingen kunnen veroorzaken in de manier waarop bedrijven innoveren.” Ze onderscheidt drie grote trends die de innovatiestrategieën van farmabedrijven momenteel vorm geven: patiënten op de eerste plaats, geavanceerde data-analyse en betere en goedkopere geneesmiddelen.
 2. Nieuwkomers helpen bij het uitbouwen van hun carrière in België

  Datum: 22-02-2018
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Om concurrentieel te blijven in de strijd om talent moet België investeren in nieuwkomers. Daarom werken we samen met Talentree - een jobplatform voor multicultureel talent - aan een educatief programma om hoogopgeleide nieuwkomers te helpen integreren in de Belgische arbeidsmarkt. Het traject combineert managementopleiding met een stageplaats en intensieve coaching en mentoring - zowel voor individuen als voor de bedrijven waar ze stage lopen.
Alle artikels