België zakt één plaats in de classificatie van het World Economic Forum van 2014

Resultaten van het Global Competitiveness Report 2014-2015 van het World Economic Forum 

Als de Belgische partner in de jaarlijkse WEF-classificatie van de meest concurrerende landen is Vlerick Business School verantwoordelijk voor de peiling bij de Belgische bedrijfsleiders. De classificatie is gebaseerd op een uitgebreide peiling bij meer dan 14.000 bedrijfsleiders in 144 landen, gecombineerd met verschillende objectieve gegevens die de concurrentiekracht van elk land meten.

 

In het Global Competitiveness Report 2014-2015 van het World Economic Forum zakt België één plaats in de wereldwijde classificatie. België is zo nummer 18 in de lijst van de meest concurrerende landen ter wereld.

Naast de uitmuntende score voor gezondheidszorg en basisonderwijs (2e plaats), een uitstekend hoger onderwijs en opleidingssysteem (5e plaats) met voortreffelijk onderwijs op het gebied van wiskunde en wetenschap (3e plaats), en managementscholen van hoge kwaliteit (2e plaats), kan ons land ook bogen op een hoog niveau van technologische gereedheid (14e plaats) en uiterst geavanceerde (10e) en innovatieve (13e) bedrijven die actief zijn in het segment van de wereldwijde waardeketen met hoge toegevoegde waarde.

De belangrijkste factoren die de Belgische achterstand verklaren hebben betrekking op het belastingsysteem, de reglementaire last en de erg restrictieve reglementering van de arbeidsmarkt, allemaal factoren waarvoor België lager scoort dan de 120e plaats.

Leo Sleuwaegen, professor aan Vlerick Business School, legt uit: “De technologische gereedheid, de creatie en de invoering van nieuwe technologieën en de internationale oriëntatie van Belgische bedrijven geven blijk van hun engagement om met succes bedrijfsactiviteiten uit te voeren in wereldwijd concurrerende markten. Het is jammer dat de restrictieve arbeidsreglementering en het negatieve effect van belastingen op stimulansen om te investeren en te werken een rem blijven zetten op nieuw ondernemerschap en op de groei van lokale bedrijven.

Europees kader

België slaagt er niet in Duitsland (5e plaats), Nederland (8e plaats) en het VK (10e plaats) bij te benen, maar behoudt wel een voorsprong op Luxemburg (19e plaats) en Frankrijk (23e plaats). Frankrijk, dat vorig jaar terrein moest prijsgeven, blijft in de classificatie van dit jaar stabiel. 

Ook Spanje (35e plaats) en Italië (49e plaats) behouden dezelfde positie als vorig jaar. Van de Europese landen die ernstig zijn getroffen door de economische crisis stijgt Griekenland van de 91e plaats naar de 81e plaats, en Portugal van de 51e plaats naar de 36e. Beide landen hebben kennelijk aanzienlijke vooruitgang geboekt om de werking van hun markt en de toewijzing van productiemiddelen te verbeteren.

Behalve Zweden, dat daalt van de 6e naar de 10e plaats, versterken de Scandinavische landen hun greep op de solide posities die ze sinds de financiële en economische crisis van 2008 innemen.

Professor Wim Moesen merkt op: “Veel volgroeide economieën lijden onder vergelijkbare nadelen. Sommige zijn echter beter in staat om er op gepaste wijze mee om te gaan. Dat wordt geïllustreerd door de Scandinavische landen, waarbij Finland, Zweden, Noorwegen en Denemarken respectievelijk de 4e, 10e, 11e en 13e plaats bekleden.”

Veranderingen aan de top

Zwitserland behoudt voor het vijfde opeenvolgende jaar zijn eerste plaats. Het land wordt gekenmerkt door een uitstekende infrastructuur en arbeidsmarkt en geeft blijk van een sterke innovatiecapaciteit, in combinatie met een erg geavanceerde bedrijfscultuur.

Ook Singapore weet zijn tweede plaats te behouden en is daarmee nog steeds het hoogst scorende Aziatische land. Singapore is de enige economie die het bij zeven van de twaalf concurrentiepijlers tot de top drie schopt. Het land scoort het hoogst op de pijler 'efficiëntie van de goederenmarkt' en haalt de tweede plaats voor de pijlers 'efficiëntie van de arbeidsmarkt' en 'ontwikkeling van de financiële markt'.

De VS en Japan hebben hun positie allebei opmerkelijk verbeterd. De VS klimmen naar de derde plaats dankzij een aantal verschillende verbeteringen, zoals bepaalde aspecten van het institutionele kader en een positievere perceptie van de kwaliteit van het bedrijfsleven en innovatie. Van de economieën in de top tien laat Japan de grootste verbetering optekenen, dankzij kleine verbeteringen op alle vlakken, maar met hoge scores voor de kwaliteit van het bedrijfsleven en innovatie, en met bedrijven die actief zijn in het hoogste segment van de waardeketen.

BRIC-landen en Zuidoost-Azië

De BRIC-landen vertonen uiteenlopende prestaties. China blijft aanvoerder van de groep en stijgt met één plaats naar nummer 28. Rusland (53e) is elf plaatsen omhooggegaan. Brazilië is in 2014 één plaats gezakt, naar de 56e plaats. India daalde van de 60e plaats in 2013 naar de 71e plaats in 2014.

De ontwikkelingen in Zuidoost-Azië zijn opmerkelijk. Terwijl de tweede plaats wordt ingenomen door Singapore, boeken de vijf grootste landen van de regio (ASEAN-5), namelijk Maleisië (20e), Thailand (31e), Indonesië (34e), de Filipijnen (54e) en Vietnam (68e) allemaal vooruitgang.

Classificatie van de belangrijkste landen ten opzichte van België

 

Gerelateerd nieuws

 1. Vlaams gebrek aan ondernemingszin zit cultureel ingebakken

  Datum: 22-09-2016
  Categorie: Persberichten
  1 op 10 bevraagde Vlamingen wil binnen dit en 3 jaar een nieuw bedrijf opstarten. Een record in vergelijking met 15 jaar geleden. Keerzijde van de medaille: ze doen dat vooral uit noodzaak, omdat ze geen andere keuze hebben. De kloof tussen opportuniteit en effectieve opstart blijft voor de meeste Vlamingen groot, wat vooral te wijten is aan faalangst en gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de 15de editie van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM).
 2. Vlerick lanceert twee nieuwe gespecialiseerde Masters-opleidingen

  Datum: 14-09-2016
  Categorie: Persberichten
  Bij het begin van het nieuwe academiejaar dat deze week plechtig geopend werd in Brussel, lanceert Vlerick Business School twee nieuwe Masters-opleidingen. Het gaat over een Masters in Innovation & Entrepreneurship in Leuven en een Masters in International Management & Strategy in Brussel. Beide richtingen die inspelen op een trend naar meer specialisatie, zijn meteen sterk gestart met respectievelijk 29 en 35 studenten.
Alle artikels