België stabiel in de ranglijst van het World Economic Forum 2013

Resultaten van het Global Competitiveness Report 2013-2014 van het World Economic Forum

Als Belgische partner in de jaarlijkse WEF-ranking van de meest competitieve landen is Vlerick Business School verantwoordelijk voor het ondervragen van Belgische bedrijfsleiders. De ranking is gebaseerd op een uitgebreide enquête bij meer dan 13.000 bedrijfsleiders in 144 landen, in combinatie met verschillende objectieve gegevens die peilen naar het concurrentievermogen van elk land.

Uit het Global Competitiveness Report 2013-2014 van het World Economic Forum (WEF) blijkt dat België op de 17e plaats blijft staan in de ranglijst van de meest competitieve landen ter wereld. Vorig jaar moesten we twee plaatsen inleveren en belandden we op de 17e plaats. Voordien stond België op de 15e plaats, de beste positie die ons land tot nog toe heeft bereikt.

De afgelopen zeven jaar schommelde België tussen de 20e plaats (in 2006 en 2007), de 18e (2009) en de 19e plaats (2010). In 2011 zijn we erin geslaagd Frankrijk voorbij te steken, en het is sindsdien zo gebleven. Dit jaar daalt Frankrijk verder van de 21e naar de 23e plaats. België slaagt er echter niet in de kloof te dichten met Duitsland (dat naar de 4e plaats is doorgestoten) en Nederland (dat naar de 8e plaats is gedaald nadat het in 2011 de 5e positie had veroverd).

De Global Competitiveness Index definieert de groeicapaciteit van een land op lange termijn. België behoudt de 17e plaats in de internationale ranglijst. De groeiende kloof met Duitsland, onze belangrijkste handelspartner, wordt echter zorgwekkend”, aldus Leo Sleuwaegen, professor bij Vlerick Business School.

België dankt zijn competitieve economie voornamelijk aan zijn uitstekende gezondheidszorg en basisonderwijs: ons land staat op de derde plaats wereldwijd in deze categorieën. We scoren ook goed op het gebied van hoger onderwijs en vorming: we moesten dan wel een plaats inleveren, maar we staan nog steeds in de top vijf. Nog een element dat bijdraagt tot onze competitiviteit is de kwaliteit van ons bedrijfsleven in het algemeen, waarvoor België op de 12e plaats wereldwijd staat. Ons land doet het ook goed op het gebied van marktefficiëntie: we zijn van de 15e naar de 13e plaats gestegen. Deze vooruitgang is vooral te danken aan de kwantiteit en kwaliteit van de plaatselijke dienstverleners, waarvoor België respectievelijk de 4e en 5e plaats bekleedt. België doet het nog steeds goed op het gebied van innovatie, niettegenstaande een daling van drie plaatsen in 2013, van de 11e naar de 14e plaats.

Wat technologische gereedheid betreft, is België in 2013 vier plaatsen gestegen (van de 22e naar de 18e plaats) na een daling van 11 plaatsen in 2012. Twee andere factoren die onze prestaties hebben beïnvloed, zijn de efficiëntie van de arbeidsmarkt, waarvoor we een grote sprong achterwaarts maakten (van de 50e naar de 64e plaats) en de ontwikkeling van de financiële markt, waarvoor we ook een aanzienlijke daling van 13 plaatsen hebben geregistreerd (van de 31e naar de 44e plaats). De schade wordt enigszins beperkt wat ons macro-economische klimaat betreft (van de 66e naar de 69e plaats). Op het gebied van infrastructuur gingen we twee plaatsen vooruit (van de 21e naar de 19e plaats), na een daling van de 17e naar de 21e positie in 2012.

Leo Sleuwaegen, professor bij Vlerick Business School, legt uit: “België is aanzienlijk achteruitgegaan in de categorieën macro-economisch klimaat en arbeidsmarktefficiëntie, twee pijlers die ons in het verleden ook al naar beneden hebben geduwd. De meest problematische factoren blijven de grote inmenging van de overheid, het effect van de belastingen op maatregelen om de tewerkstelling te verhogen, en het gebrek aan flexibiliteit bij het aanwerven en ontslaan van werknemers. Positief is de vooruitgang op het gebied van instellingen, infrastructuur en technologische gereedheid.

Als we ten slotte de resultaten bekijken vanuit het perspectief van de bedrijven, dan zien we dat ondernemen in België anno 2013 vooral werd gehinderd door beperkende arbeidsregels, de hoge belastingdruk en de inefficiënte overheidsbureaucratie. De toegang tot financiering belandde dit jaar niet in de top drie van de factoren die ondernemen in België moeilijk maken.

Europees kader

Net als vorig jaar blijven onze grootste buurlanden – met uitzondering van Frankrijk – competitiever dan wij. Nederland moest drie plaatsen inleveren in de ranglijst, en staat nu niet langer in de top vijf, maar op de 8e plaats. Duitsland doet het beter dan vorig jaar en staat nu op de 4e positie. Luxemburg blijft staan op de 22e plaats.

Frankrijk blijft maar dalen, van de 21e naar de 23e plaats, en zet zo de trend van vorig jaar verder, toen het land drie plaatsen moest inleveren. Spanje staat op de 35e plaats, Italië op de 49e, Portugal op de 51e en Griekenland helemaal onderaan de ranglijst, op de 91e plaats (op een totaal van 144 landen). Dit komt vooral door een gebrek aan macro-economisch evenwicht, een slechte toegang tot financiering, een krimpende arbeidsmarkt en een gebrek aan innovatie.

Veranderingen aan de top

Zwitserland staat al vier jaar op rij helemaal bovenaan de ranglijst van de meest competitieve landen wereldwijd, alweer gevolgd door Singapore. De Scandinavische landen blijven het goed doen: Finland is derde, Zweden zesde, Denemarken vijftiende en Noorwegen elfde. Na vier jaar zijn de VS er eindelijk in geslaagd de negatieve trend om te buigen: ze staan nu op de 5e plaats, twee plaatsen hoger dan de 7e positie in 2012, hun slechtste resultaat ooit. De economie is aan een heropleving bezig en het afbouwen van de bankschulden blijft positieve effecten hebben op de stabiliteit en efficiëntie van de financiële markten van het land. Voor deze pijler zijn de VS van de 31e plaats drie jaar geleden dit jaar naar de 10e plaats doorgestoten.

Vergelijking tussen België en de voornaamste spelers in de ranglijst

Ranking of countries in comparison with Belgium

Gerelateerd nieuws

 1. Vlaams gebrek aan ondernemingszin zit cultureel ingebakken

  Datum: 22-09-2016
  Categorie: Persberichten
  1 op 10 bevraagde Vlamingen wil binnen dit en 3 jaar een nieuw bedrijf opstarten. Een record in vergelijking met 15 jaar geleden. Keerzijde van de medaille: ze doen dat vooral uit noodzaak, omdat ze geen andere keuze hebben. De kloof tussen opportuniteit en effectieve opstart blijft voor de meeste Vlamingen groot, wat vooral te wijten is aan faalangst en gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de 15de editie van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM).
 2. Vlerick lanceert twee nieuwe gespecialiseerde Masters-opleidingen

  Datum: 14-09-2016
  Categorie: Persberichten
  Bij het begin van het nieuwe academiejaar dat deze week plechtig geopend werd in Brussel, lanceert Vlerick Business School twee nieuwe Masters-opleidingen. Het gaat over een Masters in Innovation & Entrepreneurship in Leuven en een Masters in International Management & Strategy in Brussel. Beide richtingen die inspelen op een trend naar meer specialisatie, zijn meteen sterk gestart met respectievelijk 29 en 35 studenten.
Alle artikels