Bonussen voor bedienden raken steeds meer ingeburgerd

Er is reeds heel wat inkt gevloeid over bonussen voor topmanagers. Nu blijkt echter dat ook steeds meer uitvoerende bedienden recht hebben op een bonus. Deze groei is grotendeels te danken aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2007 betreffende de ‘niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’, ook wel CAO 90 genoemd. Bonussen die beantwoorden aan de voorwaarden van deze CAO, waarvan de belangrijkste is dat het niet mag gaan om individuele prestaties maar enkel om collectieve prestaties, ondergaan een (para)fiscaal gunstig regime. Uit de Generieke Salarisstudie van Hudson blijkt dat in 2009 slechts 5% van de uitvoerende bedienen recht hadden op een variabele beloning onder het systeem van CAO 90. In 2011 was dit gestegen tot 20%, en in 2014 zelfs tot 40%.

Vanuit die vaststelling werd een specifiek onderzoek rond CAO 90 opgezet in samenwerking tussen Vlerick Business School, Hudson en Claeys & Engels. Dit onderzoek is uniek in zijn soort en dankzij de samenwerking namen liefst 459 bedrijven deel aan het onderzoek.

Ten eerste stellen we vast dat de belangrijkste beweegredenen om een bonussysteem stijl ‘CAO 90’ in te voeren, het stimuleren tot het behalen van de bedrijfsdoelstellingen (31%) en de (para)fiscale optimalisatie (29%) zijn.

Maarten Simon, advocaat bij Claeys & Engels, waarschuwt voor een te sterke focus op loonkostoptimalisatie: “Net zoals de voordelige belasting van de bedrijfswagens ertoe geleid heeft dat er in België meer bedrijfswagens rondrijden dan waar ook ter wereld, promoot de wetgever nu één specifiek type bonussen. Je kan je daar vragen bij stellen, want collectieve bonussen werken niet voor elke functie.”

Een tweede belangrijkste vaststelling van het onderzoek is dat bedrijven niet tevreden zijn over de administratie die gepaard gaat met (de invoering van) een bonussysteem volgens CAO 90 (33% is tevreden) en de interne systemen (34%) die hiervoor nodig zijn. Het allergrootste gebrek van CAO 90 is echter het gebrek aan de mogelijkheid tot individuele differentiatie.

Bert De Greve, Associate Director van het Organizational Talent Department van Hudson, ziet hierin alvast een taak voor de volgende regering. “Er is een duidelijke tendens naar meer variabilisering van het salarispakket, om de loonmassa beter te beheersen en meer hefbomen te creëren om differentiatie tussen goede, uitstekende en minder goede presteerders mogelijk te maken. Het is absoluut aangewezen om zowel collectief als individueel het variabel loon minder te belasten.”

De derde vaststelling heeft betrekking op de criteria die worden gehanteerd ter bepaling van de bonus. Voor de uitvoerende bedienden wordt in 47% van de plannen gewerkt met financiële criteria, zoals winstgevendheid en/of omzet. Voor de plannen die zich richten tot arbeiders is het beeld iets genuanceerder: in 31% van de gevallen wordt rekening gehouden met financiële criteria, gevolgd door veiligheid (19%) en productiviteit (15%).

Xavier Baeten, partner en beloningsspecialist van Vlerick Business School, stelt vast dat de bedrijven de systematiek van CAO 90 te weinig aanwenden als instrument van strategisch belonen: “Er wordt te weinig gebruik gemaakt van strategische criteria, zoals innovatie, klantentevredenheid en duurzaamheid. Daarenboven maakt liefst 86% van de bedrijven voor hun uitvoerende bedienen enkel gebruik van criteria op het niveau van de lokale vestiging en/of het bedrijf als geheel. Dit terwijl het net van belang is de doelstellingen voldoende dicht bij de werknemers te brengen, en af te dalen tot op teamniveau.”

Gerelateerd nieuws

 1. EASI en Accent zijn de Best Workplaces 2021 van België

  Datum: 16-03-2021
  Categorie: Persberichten
  Het Great Place to Work® Institute Belgium maakte op 16 maart opnieuw de Best Workplaces™ van België bekend. Bij de kleine en middelgrote organisaties staat EASI op nummer 1; bij de grote organisaties kaapt Accent de eerste plaats weg. De Covid-19 crisis heeft zeker een impact gehad op de resultaten. Enerzijds slaagden heel wat organisaties erin om het vertrouwen te versterken. Ondanks de moeilijke tijden konden ze aan hun werknemers tonen dat ze er als werkgever voor hen waren. Anderzijds bleek het voor sommige organisaties dan weer erg moeilijk om met iedereen de connectie te behouden
 2. 45 Belgische bedrijven mogen zichzelf een ‘Great Place to Work®’ noemen

  Datum: 17-03-2020
  Categorie: Persberichten
  Het Great Place to Work® Institute Belgium maakte opnieuw de 20 Best Workplaces™ van België bekend. Naast deze ranglijst ontvingen ook 25 organisaties een ‘Great Place to Work®’-certificaat als erkenning voor hun goed werkgeverschap. De resultaten zijn grotendeels gebaseerd op de mening van de werknemers bij de betrokken bedrijven. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het Great Place to Work® Institute Belgium in samenwerking met Vlerick Business School en mediapartner Jobat.
Alle artikels