De kracht van ecosysteem denken in de overheid

LoQutus en Vlerick onderzoeken de rol van overheidsorganisaties in het digitale ecosysteem van morgen

Overheidsorganisaties bevinden zich volop in een digitale transformatie. Maar vaak blijft het ontwerpen van nieuwe oplossingen steken bij het technische luik. “Willen overheden over 5 jaar nog relevant zijn, dan moeten ze de lat hoger durven te leggen en binnen hun ecosysteem de rol van regisseur opnemen”, stelt Professor Stijn Viaene van Vlerick. Maar wat houdt die regisseursrol in? Dat is wat we samen met LoQutus de komende twee jaar gaan onderzoeken.

Joachim Vanden Brande (AXI Group)Met de hernieuwing van het Prime Foundation Partnership pikt LoQutus de draad opnieuw op: “Waar we in een vorig partnership hebben gewerkt rond enterprise architecture in het algemeen, nemen we nu de overheidsmarkt onder de loep”, licht Joachim Vanden Brande, Directeur Architectuur AXI Group, toe. “Een groot deel van onze activiteiten speelt zich af bij overheidsorganisaties; de Nederlandse overheidssector is voor ons een belangrijke groeimarkt. Daarnaast stellen we vast dat we met name in de overheidsorganisatie vaak bij strategische projecten betrokken zijn.”

“Een groot deel van onze activiteiten speelt zich af bij overheidsorganisaties” Joachim Vanden Brande, Directeur Architectuur AXI Group

Schot in de roos

Ook voor Vlerick is dit partnership een schot in de roos. “Het topic digitale transformatie is een van onze kernthema’s”, stelt Professor Stijn Viaene. “Binnen dat thema werken we rond twee domeinen: customer centricity via data en digitale toepassingen enerzijds, en de faciliterende platformen en ecosystemen anderzijds. Bij Vlerick hebben we de traditie om niet alleen de for-profitbedrijven te bestuderen. Vandaar dat we bijzonder blij zijn dat in dit partnership overheidsorganisaties centraal staan, die de brug willen slaan tussen de overheid en burgers of privébedrijven.”

“De rol van regisseur”

Digitale transformatie heeft veelal als gevolg dat de verhoudingen tussen verschillende partijen wijzigen. De rollen binnen een ecosysteem worden herverdeeld. Welke rol is voor een overheidsorganisatie in dat ecosysteem weggelegd? Stijn is formeel: “Overheidsorganisaties moeten in eender welk ecosysteem meer de rol van regisseur opnemen, of dat nu een systeem rond gezondheidszorg, economie of energie is. De verkennende fase zit er eigenlijk op. Het is de hoogste tijd om van exploratie naar exploitatie te schakelen.”

“Overheidsorganisaties moeten dringend van exploratie naar exploitatie schakelen” Stijn Viaene, Professor Digitale Transformatie

Van reactief naar proactief

Joachim beaamt dat met een voorbeeld: “Het subsidieproces bij Belgische overheidsorganisaties verloopt vandaag reactief: op basis van een reeks parameters wordt beslist of een organisatie of individu die een dossier heeft ingediend, recht heeft op een subsidie. Als de overheid de rol van regisseur zou opnemen, kan ze via data en algoritmes proactief op zoek gaan naar wie het meeste baat zou kunnen hebben bij een subsidie. Op die manier betrekken ze misschien nieuwe stakeholders die anders de weg niet gevonden zouden hebben, brengen ze partijen samen in een digitaal ecosysteem en vinden ze zichzelf opnieuw uit.”

“Academische maturiteit en ervaring met overheidsorganisaties”

Voor Joachim vloeit de keuze voor Vlerick voort uit de positieve uitkomst van het vorige partnership: “Onze consultants hebben er niet alleen expertise kunnen uitpuren, maar ze hebben ook een netwerk van enterprise architects en digitale strategen uitgebouwd. Vlerick heeft de academische maturiteit én ervaring met overheidsorganisaties die met digitale transformatie bezig zijn, om mogelijke scenario’s van die ecosystemen verder uit te tekenen.”

Kwalitatieve interviews

Een eerste stap in de research is het opzetten van een kwalitatief onderzoek bij overheidsorganisaties die al een vrij goed idee hebben van wat hen te doen staat in het digitale tijdperk. De drie kernvragen waarop we een antwoord zoeken, zijn:

  1. Welke mechanismen zijn nodig om het hele plaatje in beweging te brengen?
  2. Hoe stimuleer je de mobiliteit van je mensen over silo’s heen, zowel binnen als buiten je organisatie?
  3. Hoe kunnen we de data waarover een overheidsorganisatie traditioneel beschikt connecteren aan de data van privébedrijven?

Best practices

Het doel van deze research is evenzeer academisch. Stijn: “Op basis van de interviews willen we gedetailleerde cases uitwerken met best practices, die we uiteindelijk kunnen meenemen in publicaties en onze lessen. Ik weet dat we met LoQutus een partner aan boord hebben die even hard gelooft in de waarde van research for business als wijzelf. Dat dit partnership zeer concrete inzichten en resultaten zal opleveren voor alle partijen, staat voor mij nu al vast.”

Ontdek onze expertise in digitale transformatie

Benieuwd hoe de digitale toekomst van jouw bedrijf er uit zou kunnen zien? Niet alles wat je leest over digitale transformatie mag je zomaar voor waar nemen. Laat ons je gids zijn doorheen alle ruis.