Topsalarissen in de afgelopen 5 jaar gedaald

Resultaten van Europees onderzoek naar de verloning van topmanagers in beursgenoteerde bedrijven

In vergelijking met onze buurlanden vinden we de best betaalde ceo’s nog steeds terug in het Verenigd Koninkrijk. België sluit de rangen, maar hinkt niet echt achterop. Opvallend is verder dat de aandelengerelateerde verloning in alle landen terugloopt. Binnen België is de verloning over het algemeen gedaald, maar niet in de kleinste beursgenoteerde bedrijven. Die zijn duidelijk aan een inhaalbeweging begonnen. Ten slotte is het aandeel van de vaste verloning in het totaalpakket sterk gestegen in 2012.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van het jaarlijkse onderzoek naar topsalarissen door het Executive Remuneration Research Centre van Vlerick Business School. Het staal van 2012 bestaat uit 650 beursgenoteerde ondernemingen in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Er is specifieke aandacht voor de verschillen tussen 2007 en 2012, waardoor we de impact van de crisis kunnen nagaan.

De buurlanden: VK heeft best betaalde ceo’s

Wat de hoogte van de totale remuneratie betreft (inclusief vast salaris, bonus en aandelengerelateerde beloning) blijft het Verenigd Koninkrijk duidelijk koploper. De grootste bedrijven met een balanstotaal van meer dan 5 miljard euro betalen hun ceo 4.710.000 euro (mediaan). Tweede in de rij is Duitsland met 3.100.000 euro. Op een afstand volgen Nederland (2.470.000 euro) en  Frankrijk (2.290.000 euro). België sluit de rij met 1.980.000 euro.

Aandelengerelateerde verloning verliest terrein

Er blijkt een zeer sterk verband te bestaan tussen de grootte van het bedrijf en de remuneratie van de ceo. Professor Xavier Baeten licht toe: “Daar waar de grootte 68% van het verschil in ceo-remuneratie tussen bedrijven verklaart, bepaalt het land 29% van het verschil en de resultaten amper 2,6%. Grote ‘verliezer’ over de afgelopen 5 jaar is de aandelengerelateerde remuneratie, en dit over alle landen heen, met uitzondering van Duitsland.” Aandelengerelateerde remuneratie is het populairst in Nederland en Duitsland. Om en bij de helft van de bedrijven in deze landen kennen deze remuneratie toe.

Grote salarisverschillen binnen België

Als we de aandacht verleggen naar België, krijgen we een gemengd beeld. De remuneratie is gedaald in de Bel-20 (-11%) en Bel-Mid (-12%), maar gestegen in de Bel-Small (+31%). Xavier Baeten: “Blijkbaar zijn de kleinste beursgenoteerde bedrijven aan een inhaalbeweging bezig. Er moet gezegd worden dat de salarisverschillen tussen de Bel-Small en Bel-Mid bedrijven wel vrij groot waren.”  

Wat zeer sterk opvalt, is dat niet enkel de hoogte van de remuneratie gewijzigd is, maar ook de samenstelling ervan. Daar waar het vast salaris in 2007 in de Bel-20 bedrijven 37% van de totale remuneratie uitmaakte, is dat in 2012 gestegen tot 56%. De variabiliteit is dus gedaald, en dat is merkbaar aan de stijging van het vast salaris.

Ook in België is het toekennen van aandelengerelateerde beloning sterk afgenomen. In de Bel-20 kende in 2012 53% van de bedrijven deze vorm van remuneratie toe, in de Bel-Mid 12% en in de Bel-Small 17%. 5 jaar terug was dat nog respectievelijk 85%, 40% en 22%.

Wat ook opvalt, is dat België een buitenbeentje is door de grote populariteit van aandelenopties, terwijl de Europese trend zich in de richting van aandelen begeeft. Volgens Xavier Baeten moeten we de oorzaak daarvan zoeken bij de Belgische fiscaliteit. “Het wordt dringend tijd dat onze fiscaliteit op aandelengerelateerde remuneratie wordt herzien, want momenteel worden aandelenopties gestimuleerd, terwijl onderzoek heeft aangetoond dat deze net aanleiding geven tot het nemen van te grote risico’s.

Verder bleek uit de studie dat een ceo iets meer dan het dubbele van de andere leden van het managementcomité verdient, en dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van niet-financiële prestatiemaatstaven. Voorbeelden hiervan zijn leiderschap, klantentevredenheid, vermindering van CO²-uitstoot, engagement van de werknemers, enz.

Xavier Baeten concludeert: “In de afgelopen 5 jaar is het aanzicht van de topsalarissen drastisch gewijzigd. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de crisis, maar vermoedelijk ook met de toegenomen regulering. Toch blijft het een uitdaging voor bedrijven om de ‘box-ticking’ te verlaten en de nadruk te (blijven) leggen op de afstemming op de strategie en cultuur van het bedrijf.

OVER HET UNIEKE ASPECT VAN DIT ONDERZOEK

In vergelijking met ander onderzoek rond ceo-verloning biedt deze studie een unieke meerwaarde. Ten eerste omvat de analyse meerdere Europese landen, waardoor de vergelijking tussen het Angelsaksische bedrijfsmodel en het continentaal Europese model mogelijk is. Ten tweede wordt de remuneratie van alle beursgenoteerde ondernemingen onder de loep genomen, daar waar andere studies zich eerder beperken tot de allergrootste bedrijven. Ten derde wordt de database jaar na jaar gevoed, wat het mogelijk maakt om evoluties over een langere periode te analyseren.

  

Meer weten? Bestel het onderzoeksrapport.

Gerelateerd nieuws

 1. EASI en Accent zijn de Best Workplaces 2021 van België

  Datum: 16-03-2021
  Categorie: Persberichten
  Het Great Place to Work® Institute Belgium maakte op 16 maart opnieuw de Best Workplaces™ van België bekend. Bij de kleine en middelgrote organisaties staat EASI op nummer 1; bij de grote organisaties kaapt Accent de eerste plaats weg. De Covid-19 crisis heeft zeker een impact gehad op de resultaten. Enerzijds slaagden heel wat organisaties erin om het vertrouwen te versterken. Ondanks de moeilijke tijden konden ze aan hun werknemers tonen dat ze er als werkgever voor hen waren. Anderzijds bleek het voor sommige organisaties dan weer erg moeilijk om met iedereen de connectie te behouden
 2. 45 Belgische bedrijven mogen zichzelf een ‘Great Place to Work®’ noemen

  Datum: 17-03-2020
  Categorie: Persberichten
  Het Great Place to Work® Institute Belgium maakte opnieuw de 20 Best Workplaces™ van België bekend. Naast deze ranglijst ontvingen ook 25 organisaties een ‘Great Place to Work®’-certificaat als erkenning voor hun goed werkgeverschap. De resultaten zijn grotendeels gebaseerd op de mening van de werknemers bij de betrokken bedrijven. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het Great Place to Work® Institute Belgium in samenwerking met Vlerick Business School en mediapartner Jobat.
Alle artikels