Haal waarde uit Enterprise Architecture Management

Goede ‘enterprise architecture’ (EA), en vooral een goed beheer van die architectuur, biedt tal van voordelen. Tenminste, voor wie erin slaagt om de stap naar de praktijk te zetten, om ‘enterprise architecture management’ als discipline te verankeren in zijn bedrijf. En net daarin ligt de grootste uitdaging. Dat bleek uit een gezamenlijke studie van Vlerick Business School en Prime Foundation Partner LoQutus bij bedrijven uit diverse sectoren. Het onlangs opgerichte Centre for Excellence in Enterprise Architecture Management wil organisaties helpen om de vertaalslag te maken van theorie en concept naar praktijk.

Complexiteit beheersen

Een onderneming is geen monolithisch geheel, maar een complex systeem van componenten – processen, functies, vaardigheden, informatiestromen, applicaties, technische infrastructuur enz. Ze opereert bovendien niet in een vacuüm, maar maakt deel uit van een ecosysteem van andere ondernemingen, organisaties en individuen. EA management is de discipline die de componenten van het systeem en hun onderlinge samenhang en afhankelijkheid in kaart probeert te brengen met als doel ze optimaal op elkaar af te stemmen en de complexiteit van het systeem te beheersen om op die manier bij te dragen tot de realisatie van bedrijfsdoelstellingen.

Tal van voordelen

Bjorn Cumps, postdoctoraal onderzoeker en docent bij Vlerick, is samen met professor Stijn Viaene, hoofd van het domein Operations and Technology Management, en LoQutus de drijvende kracht achter het Centre for Excellence. Hij vertelt welke voordelen EA management zoal biedt: “EA management helpt het overzicht te bewaren en voorkomt dat er lukraak met verschillende projecten aan de slag wordt gegaan. Het bevordert herbruikbaarheid en helpt dubbele inspanningen te vermijden waardoor je uiteindelijk kosten bespaart. Verder draagt het zonder twijfel bij tot het beter op elkaar afstemmen van businessbehoeften, bedrijfsprocessen en IT-infrastructuur. En ten slotte maakt het een onderneming flexibeler, wendbaarder. Omdat je een beter structureel overzicht hebt, kan je gemakkelijker inschatten of en hoe je op veranderingen kan inspelen – wat des te belangrijker is in de turbulente omgeving van vandaag.” Stijn pikt hierop in: “EA management wordt op die manier een stimulans, een stuwende kracht voor innovatie.”

Evenzoveel uitdagingen

Ondanks de vele voordelen worstelt EA management met enkele uitdagingen. “Het is eerst en vooral moeilijk om aan te tonen dat EA waarde levert, net zoals het moeilijk is om de waarde van strategieontwikkeling of planning te meten en te kwantificeren”, zegt Stijn. Daarnaast is er sprake van een imagoprobleem: de discipline heeft haar oorsprong in IT en engineering. Gaandeweg groeide het besef dat de manier van denken eigen aan EA management even relevant is voor de business, zeker naarmate die meer en meer doordrongen raakte van technologie. Maar precies die gestructureerde en geformaliseerde aanpak bleek moeilijk te verzoenen met de doorgaans meer pragmatische businessmentaliteit. Uit de aangehaalde studie kwam onder meer naar voren dat EA management daardoor vaak beperkt blijft tot geïsoleerde initiatieven van overtuigde enterprise-architecten, meestal IT’ers, die echter worstelen met de vraag hoe ze hun aanpak en inzichten kunnen verankeren in de rest van het bedrijf. “Er is met andere woorden behoefte aan een EA 2.0 en een meer pragmatisch EA management”, legt Stijn uit. “Daarom moeten enterprise-architecten creatieve organisatieontwerpers zijn die de brug slaan tussen IT en business. Technische skills volstaan niet. Goede architecten zijn netwerkers met sterke communicatievaardigheden die mensen kunnen beïnvloeden en overtuigen, ze kunnen richting geven. Wie al die eigenschappen in één persoon verwacht is op zoek naar een witte raaf. Idealiter heeft een organisatie een team waarin die eigenschappen aanwezig zijn.”

Het Centre biedt antwoorden

Er bestaan al heel wat theoretische inzichten, modellen en raamwerken, en binnen de IT-omgeving is EA management genoegzaam bekend. Nu is het zaak dat het ingang vindt in de hele organisatie. Maar hoe pak je dat aan?

Het Centre for Excellence werd opgericht door Vlerick en LoQutus, precies om een antwoord te bieden op de vele vragen die leven bij bedrijven en organisaties. Als expert op het gebied van EA management is LoQutus, met een team van ruim 40 architecten, een belangrijke speler in België waardoor het een ruime praktijkervaring heeft opgebouwd. Hoewel LoQutus zelf vooral naar buiten treedt als IT-expert, is het er als geen ander van overtuigd dat EA management praktisch bruikbaar moet zijn. “Vooralsnog wordt EA management in de eerste plaats geassocieerd met IT. Wij willen daar verandering in brengen”, zegt Joachim Vanden Brande, Managing Director van LoQutus. “Een van de belangrijkste doelstellingen van het Centre for Excellence is om van EA management een strategieondersteunende discipline te maken. Ondernemingen staan voor grote uitdagingen – strategieën ontwikkelen, bijsturen en implementeren, innoveren, projectprogramma’s realiseren enz. Voor wie deze uitdagingen beter wil kunnen aangaan biedt het Centre een uitkomst. Het groepeert, behalve praktijkexperts van LoQutus en onderzoekers en docenten van Vlerick met een relevante academische expertise, vooral leden uit diverse sectoren van het bedrijfsleven die hun eigen ervaringen, kennis en kunde komen delen. Dat maakt het Centre tot een interessant ecosysteem van een omvang en een verscheidenheid die je zelfs binnen grote organisaties niet kan bereiken.”

Klaar om de stap te zetten?

Lid worden kan nog steeds. De eerste activiteiten van het Centre staan gepland voor januari 2014.

 

Gerelateerd nieuws

  1. “Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps”

    Datum: 10-10-2017
    Categorie: Nieuws over onderzoek
    "Ik ben al een hele tijd actief op het gebied van technologie- en innovatiemanagement", zegt Robin Kleer, die onlangs benoemd werd tot professor innovatiemanagement. "Ik bestudeer hoe bedrijven hun O&O beter kunnen organiseren." Zijn onderzoek richt zich vooral op drie gebieden: digitalisering, technologieoverdracht en duurzame bedrijfsmodellen.
Alle artikels