Een visionaire CEO alleen is niet meer voldoende

Traditioneel is opleiding een individueel gegeven. Toch zien we vandaag een aantal evoluties die de behoefte aan opleiding en ondersteuning voor teams aanwakkeren, zeker op directieniveau. “Het huidige bedrijfsklimaat en de sterke concurrentiedruk dwingen directieleden steeds vaker om over de grenzen van hun eigen verantwoordelijkheden heen te kijken en synergieën te zoeken met andere leden van het directiecomité,” zegt professor en leiderschapsexperte Katleen De Stobbeleir. “Daarbij verandert ook de leidinggevende rol van de CEO. In plaats van een visie uit te dragen die door iedereen gevolgd wordt, moet de CEO samenwerking stimuleren en vertrouwensbanden scheppen.” Daarom ontwikkelde Vlerick Business School een innovatieve opleiding voor executive teams die individueel leren combineert met een groepsaanpak.

Komaf maken met hokjesdenken

“Zeker binnen een bedrijfscontext van innovatie en vernieuwing was het in het verleden soms voldoende om aan het roer een inspirerende CEO te hebben die met zijn visie de rest van het bedrijf en het directieteam kon begeesteren. Hoewel de CEO nog altijd het laatste woord heeft en knopen doorhakt, beseft hij of zij ook steeds meer dat je op vandaag een volledig team nodig hebt om competitief te blijven,” licht Katleen toe.

Buiten de eigen silo treden, wint dus aan belang, maar samenwerking en vertrouwen tussen leden van een directiecomité is echter niet altijd evident. Elke manager heeft immers afgebakende verantwoordelijkheden en individuele doelstellingen. “Om samen in het belang van de organisatie beslissingen te kunnen nemen, moet je de krachten bundelen en komaf maken met de gezonde vorm van competitie uit het verleden,” stelt Katleen. “Om samenwerking te stimuleren, is er een vertrouwensband nodig. De CEO, maar ook de individuele teamleden, missen echter de tools of zelfs de gemeenschappelijke taal om daar als team mee aan de slag te gaan.”

Een opleiding volgen in teamverband heeft trouwens nog een andere belangrijk voordeel: alle neuzen staan meteen in dezelfde richting. Het is immers niet omdat een senior manager of CEO een opleiding gevolgd heeft, dat hij / zij ook in staat is om die kennis te integreren en implementeren in de rest van het team. Door samen hetzelfde pad te bewandelen, is de impact van de opleiding groter en kan je veel meer bereiken.

Ook aandacht voor ‘harde’ vaardigheden

Naast samenwerken over silo’s heen staan executive teams nog voor een andere uitdaging: hoe moet onze strategie er uitzien? Heel hard werken resulteert niet altijd in competitieve voordelen ten opzichte van de concurrentie en dus zitten veel bedrijven momenteel ook met een groot vraagstuk rond strategische keuzes. Daar waar andere opleidingen ofwel focussen op strategie ofwel op coaching kiest Vlerick resoluut voor een gecombineerde aanpak. “Via cases en oefeningen toont professor Kurt Verweire hoe verschillende strategieën succesvol kunnen zijn en wat het belang is van het maken van strategische keuzes. We reiken dus niet louter strategische concepten aan, maar we pakken het vooral praktisch aan.” Ten slotte wordt er ook stil gestaan bij change management:  hoe moet je de gekozen strategie implementeren en op welke manier kan je deze verandering faciliteren.

Van coaching tot actieplan

Werken aan vertrouwen en groepsdynamiek gebeurt vooral via coaching, en dat zowel op individueel als op groepsniveau. Daarvoor wordt een 360° feedbacksysteem gebruikt, legt Katleen uit: “Daarbij geeft niet alleen de directe leidinggevende feedback, maar evalueren de teamleden ook elkaar. De resultaten worden besproken tijdens een intense dag van coaching. We starten die meestal met een creatieve oefening waarbij iedereen zichzelf moet voorstellen met focus op aspecten die wellicht nog onbekend zijn voor de collega’s. Op die manier leren mensen elkaar ook op een iets ander niveau kennen. Daarna duiken we in de resultaten van de 360° feedback. Daarbij gaan we zowel elk individu in de groep versterken alsook de groep als geheel dichter brengen. We staan dus niet alleen stil bij individuele sterktes en uitdagingen maar evalueren ook op welke punten het team goed scoort en waar er nog competenties ontbreken. De feedback wordt gefaciliteerd door speciaal opgeleide coaches die een hele rugzak aan ervaring hebben uit andere bedrijven en directieteams. Dat resulteert op het einde van de dag in een individueel actieplan, maar ook een actieplan voor het team als geheel.”

Groepsleren in het kwadraat

De combinatie van individueel en groepsleren krijgt tot slot nog een extra dimensie doordat directieteams van verschillende bedrijven samen de opleiding doorlopen. “De coaching gebeurt natuurlijk per team afzonderlijk, maar voor strategie en change kan je heel veel leren uit hoe andere directieteams de zaken aanpakken. De teams houden als het ware mekaar een externe spiegel voor. Het groepsleren krijgt hierdoor in de opleiding voor Executive Teams nog een heel unieke extra dimensie.”

Gerelateerd nieuws

 1. AGC transformeert junior managers tot agile leiders

  Datum: 21-06-2017
  Categorie: Nieuws over opleidingen
  Voor de achtste keer nemen een aantal junior managers van AGC Glass Europe deel aan de JUMP-opleiding bij Vlerick. “Het Junior University Management Programme is een springplank naar een succesvolle Europese carrière”, bevestigt Barbara Mayor, Learning & Development Manager bij AGC. “Dankzij de academische opleiding en onconventionele leervormen kunnen de deelnemers de managementvaardigheden ontwikkelen die noodzakelijk zijn voor agile leiderschap in onze snel evoluerende maatschappij.”
 2. Beter leiderschap dankzij nauwere samenwerking en focus op verandermanagement

  Datum: 24-05-2016
  Categorie: Nieuws over opleidingen
  Gewijzigde klantwensen, strengere regelgeving, disruptie in innovatie en volatiliteit in economie en markten. Rabobank kent dynamische marktomstandigheden die vragen om een fundamentele prestatieverbetering. Om zich optimaal voor te bereiden op de veranderingen vroeg Rabobank Walcheren/Beveland aan Vlerick Business School een korte maatwerkopleiding samen te stellen rond de thema’s leiderschap en verandermanagement.
Alle artikels