Regulatory sandboxes: experimenteren met energieregulering

Experimentele workshops geven community-dimensie aan Fluvius-Leerstoel

Op 7 februari verdwijnen de namen Eandis en Infrax uit het straatbeeld. Ze maken plaats voor het nieuwe Fluvius. “De fusie volgt de economische logica en het politieke momentum, maar de uitdagingen zijn er niet minder om.” Directeur Regulering & Strategie, Donald Vanbeveren, en onze energieprofessor Leonardo Meeus beslisten dan ook het traditionele een-op-eenonderzoek van de Leerstoel aan te vullen met interactieve workshops. De eerste editie – over regulatory sandboxes – was voor Donald “super!”

Donald Vanbeveren (Fluvius)
“De fusie van Eandis en Infrax tot Fluvius volgt de economische logica en het politieke momentum, maar de uitdagingen zijn er niet minder om.” Donald Vanbeveren, Directeur Regulering & Strategie, Fluvius

“We weten allemaal dat de distributienetbeheerders (DNB’s), zoals Fluvius, een belangrijkere rol gaan spelen in een gedecentraliseerd energielandschap”, weet Professor Meeus. “Alleen is de vraag: welke rol? Tijdens de eerste workshop hebben we een onderwerp aangesneden dat op dit moment nog voor veel DNB’s in een experimenteel stadium zit, nl. regulatory sandboxes.”

Regulatory sandbox: nieuwe businessmodellen testen

Regulatory sandboxHet energielandschap evolueert zo snel en ingrijpend, dat de regulering niet mee kan. Met regulering gaat nu eenmaal een tijdsframe gepaard dat gewoonweg niet spoort met de dagelijkse realiteit. Met regulatory sandboxes willen de regulatoren een soort proeftuin creëren waarin diverse partijen, door abstractie te maken van bepaalde regels, nieuwe businessmodellen kunnen testen op kleine schaal. Qua schaal bevindt een sandbox zich tussen een R&D-pilootproject en een volwaardig project. Dat maakt de uitkomst van zo’n sandbox ook voor de industrie interessant: ze krijgt een idee van de haalbaarheid zonder te hoeven uitrollen op grote schaal. 

Wildcards

Naast Fluvius namen natuurlijk de andere vaste leden van het Centre, UK Power Networks Services (UK) en Netz-Nö (AUT) deel aan de workshop. “Per sessie geven we ook wildcards aan bedrijven of organisaties die een interessante bijdrage kunnen leveren”, vertelt Donald Vanbeveren. “Voor deze eerste workshop hebben we een wildcard gegeven aan de regulatoren VREG (B), ACM (NL) en BnetzA (D) en aan de operatoren Innogy (D) en Stedin (NL). Van de VREG waren zowel de voorzitter van de raad van bestuur als de algemeen directeur aanwezig. De discussie die we met hen daar kunnen voeren is bijzonder nuttig.”

“Doordat een regulator toegeeft dat ook hij niet altijd kan volgen en de industrie toelaat om uitzonderingen te vragen op regels, leert hij ook waar de obstakels liggen.” Professor Leonardo Meeus

Leren van elkaar

Professor Meeus knikt: “Die interactie tussen regulatoren en de industrie is ongelooflijk belangrijk. Doordat een regulator toegeeft dat ook hij niet altijd kan volgen en de industrie toelaat om uitzonderingen te vragen op regels, leert hij ook waar de obstakels liggen. Misschien hoeft hij de regels daarom niet meteen aan te passen, maar het feit dat mensen die kunnen uitdrukken, daar leer je uit. Ook de Engelse, Nederlandse, Duitse en Vlaamse energiebedrijven konden leren van elkaar. Het ene land staat verder dan het andere. Nederland werkt aan een nieuwe regulering, die dit jaar in voege moet treden. Duitsland werkt dan weer met financiële stimuli aan bedrijven die deelnemen aan de regulatory sandboxes.”

Open discussie

Fluvius kan via deze interactieve workshops een veel opener discussie voeren met zijn regulator, de VREG. “In een klassieke vergadering zitten wij automatisch in een andere positie. De open discussie tijdens de workshops betekent ook dat de verschillende stakeholders, in het licht van latere evoluties, sneller op dezelfde golflengte zullen zitten.”

Ontdek onze expertise in energie

De energiesector zal in de komende 10 jaar aan meer veranderingen onderhevig zijn dan in de afgelopen 100. Nieuwe technologieën, organisatorische uitdagingen, regelgeving ... al deze factoren hebben een invloed op zowel bedrijven als klanten. Maar verandering betekent ook opportuniteiten, zelfs al zijn er geen gemakkelijke antwoorden. Het Vlerick Energy Centre helpt je om met die verandering om te gaan. We dagen je uit om vooruit te denken en nieuwe oplossingen te vinden voor de wereld van morgen.