“There's always a shot ... you just have to find it.”

EY en KBC verlengen Prime Foundation Partnership rond iGMO

Leg de kennis en ervaring van experten, academici, maar ook en vooral van collega-ondernemers samen en je volgend ‘shot’ wordt een pak beter. Leren van elkaar: daar draait het allemaal rond in het Impulscentrum Groeimanagement voor Middelgrote Ondernemingen, kortweg iGMO. Marc Cosaert, Partner bij EY, en Patrick Couttenier, Directeur Corporate Banking bij KBC, verlengden begin dit jaar hun Prime Foundation Partnership met Vlerick rond iGMO. Samen met professor Hans Crijns vertellen ze waarom.

Jullie Prime Foundation Partnership rond iGMO gaat al een hele tijd terug, bijna 25 jaar. Waarin schuilt de kracht van dit partnership?

Marc Cosaert - EYMarc Cosaert: “Net voor de start van iGMO, in 1993, hadden we bij EY, toen nog Ernst & Young, onze award voor ‘Onderneming van het Jaar’ gelanceerd. Middelgrote ondernemingen met groeiambities vallen pal in onze doelgroep en op die manier zetten we dat stevig in de kijker. Maar we wilden meer doen en alle thema’s waar wij rond werkten, kwamen ook aan bod in het iGMO-initiatief dat Vlerick toen nam. Het was dus niet meer dan logisch dat we op de kar sprongen. We hebben intussen samen een heel traject afgelegd. Doorgaan is een evidente keuze.”

Patrick Couttenier: “Ook bij ons zijn groeibedrijven een heel belangrijke doelgroep. 70 tot 80% van onze klanten bij KBC Corporate Banking zijn familiebedrijven. Ze hebben niet alleen nood aan krediet of financieel advies, maar zien ons als professionele gesprekspartner voor diverse zaken.  Zo verwachten ze ook dat wij helpen hun managementvaardigheden te professionaliseren. Door ook onze medewerkers bij iGMO te betrekken, leren ze niet alleen veel bij, maar leggen ze ook waardevolle contacten. Iedereen wordt voortgestuwd door de bijzondere dynamiek die er heerst.”

Hans Crijns: “Klopt. Met iGMO werken we rond een bijzonder interessante doelgroep: ondernemers die ook eigenaar of mede-eigenaar zijn van een middelgroot bedrijf. Dat type bedrijven zit meestal in een transitie en heeft veel baat bij die dynamiek. Kwesties zoals eigenaarschap, professionalisering van het bestuur, beursgang, internationalisering, …: iedereen maakt het mee en iedereen kan leren van hoe de ander ermee omgaat. Het doet ons enorm veel plezier dat EY en KBC, believers van het eerste uur, samen met ons aan de kar blijven trekken. We hebben intussen een nauwe band met elkaar en hechten allemaal evenveel belang aan de continuïteit van dit project.”

“De verbondenheid en gelijkgezindheid binnen deze groep leergierige mensen ervaren wij als bijzonder positief.” Marc Cosaert, Partner bij EY

Wat is het strategische belang van dit partnership voor jullie?

Patrick Couttenier: “Herinner je je de slogan: ‘de bank van hier’? KBC staat dicht bij zijn corporate klanten en met iGMO staan we er letterlijk tussen. In deze community heerst een sfeer van openheid die je zelden ziet. Ondernemers delen er positieve, maar ook negatieve ervaringen, vinden er een klankbord en vertrouwen elkaar.”

Marc Cosaert: “Ook wij ervaren dat zo. We willen aan de buitenwereld tonen dat dit segment, de middelmarkt, ons speelveld is. We hebben nog geen enkele keer geaarzeld om het partnership te verlengen, want we willen dit gewoon niet missen. Onze medewerkers zijn een betrouwbare adviseur voor hun klanten en met iGMO hebben ze een platform dat het hen mogelijk maakt om uit hun eigen mond te horen hoe ondernemers denken en waar ze mee worstelen.”

Wat waarderen jullie heel specifiek aan iGMO en waarom?

Marc Cosaert: “Wij leren er gewoon allemaal heel veel van. Als iGMO-partner, maar ook als lid, heb je een directe lijn met de academici van Vlerick. Je weet rond welke thema’s ze werken en krijgt toegang tot interessante kennis en inzichten. Maar naast kennis is ook het relationele aspect een groot pluspunt: de verbondenheid en gelijkgezindheid binnen deze groep leergierige mensen ervaren wij als bijzonder positief.”

Patrick Couttenier - KBC (right)Patrick Couttenier: “Inderdaad, de spirit is ook heel belangrijk. Er heerst een grote gunfactor onder de leden. Iedereen wil vooruit. En voor ons is dit onze strategie van ‘close, personal en smart’ in de praktijk. Een mooie basis of versterking van de vertrouwensrelatie die heel hard nodig is om als bank samen met je klant vooruit te gaan.”

“Voor ons is dit onze strategie van ‘close, personal en smart’ in de praktijk.” Patrick Couttenier, Directeur Corporate Banking bij KBC

Worden er in het hernieuwde partnership andere accenten gelegd?

Hans Crijns: “Ja, iGMO is na 25 jaar een matuur platform, dus we grijpen de kans om een stap verder te gaan. Een eerste accent is diversiteit: gender, geografie, sectoren, maar ook nieuwe oprichters.”

Patrick Couttenier: “In het begin hadden we veel oprichters van bedrijven. Die hebben we samen naar een hoger niveau gestuwd en nu ondersteunen we hen en hun opvolgers. Maar we mogen inderdaad ook de nieuwe oprichters niet missen.”

Marc Cosaert: “Dat klopt. Niet alleen het profiel van de ondernemers is sterk geëvolueerd, ook de businessmodellen zien er vandaag helemaal anders uit. In ons ecosysteem moeten we dus ook deze ‘andere entrepreneurs’ opnemen. En denk ook bijvoorbeeld aan de rol die private equity vandaag speelt in het middensegment. Tien jaar geleden bestond die nauwelijks, maar nu is het een aspect waar je rekening mee moet houden.”

Hans Crijns - Vlerick Business School (middle)Hans Crijns: “Een tweede accent is dat we voldoende aandacht moeten blijven hebben voor onderzoek. Netwerken en contacten leggen maken deel uit van het dna van iGMO, maar academisch onderzoek ook. De Belgian High-Growth Monitor, die we jaarlijks met iGMO publiceren, is daar een mooi voorbeeld van. En tot slot brengen we ook nieuwe vormen van leren binnen bij iGMO. Onze inspiratiereizen kennen veel bijval, maar ook digitaal leren, bijvoorbeeld onder de vorm van webinars, maakt zijn opgang. iGMO wil een hefboom blijven voor gezonde en sterke bedrijven en zo ook de komende jaren bijdragen aan de vooruitgang van de hele samenleving.”

“Diversiteit, nieuwe oprichters, andere businessmodellen en digitale vormen van leren. Dat zijn de accenten binnen het hernieuwde iGMO-partnership.” Hans Crijns, Directeur iGMO en partner van Vlerick