FinTech Futures werpt licht op blockchain

Door Tine Holvoet, Senior Research Associate bij Vlerick Business School

‘FinTech’ staat voor financiële innovatie via technologische toepassingen. Fintech mag dan een modewoord zijn, het is ook een hoogst relevant en trendy onderwerp dat niet alleen samenhangt met de financiële sector maar ook met blijvend populaire concepten zoals innovatie, ondernemerschap, technologie en design. Het slaat een brug tussen twee beroepsgroepen: de zogenaamde ‘pakkendragers’ – typische bankiers- en verzekeraarsprofielen – en de meer creatieve en kleurrijke 'jeansdragers' of 'techies'. Maatschappelijk gezien is het een heel boeiende tijd voor al wie betrokken is bij de financiële sector. IT-specialisten maken carrière, nieuwe doelgroepen komen in beeld – zoals de mensen die tot nu toe geen of weinig gebruik maakten van bankdiensten – en er worden apps ontwikkeld die écht werken en oude problemen in één klap oplossen.

Precies omdat de financiële wereld ons allemaal aanbelangt, staan de verwachtingen rond fintech ook zo strak gespannen. Fintech kan een sleutelrol spelen bij de ontwikkeling van ‘smart nations’, die technologie inzetten om nieuwe kansen te creëren en om het leven van hun burgers te verbeteren. Beeldt u zich eens in welke mogelijkheden er zijn voor financiële diensten en producten die goedkoper, transparanter en gebruiksvriendelijker zijn! Hoeveel nieuwe en kwaliteitsvolle jobs er gecreëerd kunnen worden in de financiële sector. Hoe financieringen veel eenvoudiger beschikbaar kunnen worden dankzij nieuwe digitale technologieën …

De keerzijde van de medaille is dat er ook nieuwe gevaren voor sociale uitsluiting en armoede ontstaan, om maar te zwijgen van de aanhoudende ongerustheid over privacy en (cyber)veiligheid. Daarom wordt er steeds vaker geopperd dat er nood is aan een goed begrip van fintech. Het gaat immers om een relatief jonge ontwikkeling, en er bestaat nog altijd geen conceptueel kader voor de vier belangrijkste drijfveren van fintech: technologie, nieuwe bedrijfsmodellen, wetswijzigingen en het veranderende klantgedrag.

Bij Vlerick Business School doen we twee dingen. Ten eerste leren we van het verleden en bouwen we voort op onze ervaring in het onderzoek naar disruptie in TIME-sectoren (telecom, IT, muziek en entertainment). Aan de hand daarvan werken we de modellen bij waarmee we kunnen uitleggen welke strategische keuzes organisaties en regeringen momenteel hebben in het fintech-ecosysteem. Het is belangrijk dat we voortbouwen op die kennis. Want wat er nu gebeurt in de financiële sector, volgt eigenlijk dezelfde structuren en modellen als wat de muziek- en entertainmentindustrie recent doormaakte, en in de jaren 1960 al in de spoorweg- en machinegereedschapsector plaatsvond. Ten tweede vullen we de kennislacune aan door de evoluties in de huidige uitdagingen in de kijker te zetten. Onder het label ‘FinTech Futures’ delen we nieuwe, onafhankelijke en invloedrijke inzichten. We nodigen internationale gasten met uiteenlopende achtergronden uit om interessante toekomstscenario’s uit de doeken te doen, en om echt vat te krijgen op de buzzwoorden van vandaag.

Eén van de eerste buzzwoorden waarop we ons licht laten schijnen is ‘blockchain'.

Als we op zoek willen gaan naar inzichten uit de eerste hand, moeten we uiteraard kijken naar diegenen die in 2008 de code voor de originele blockchain-technologie schreven, en daarmee de basis legden van die intussen beruchte virtuele munt, de bitcoin. Door de toenmalige undergroundcultuur van de programmeurs en hun voorkeur voor opensourcesoftware is het echter bijzonder moeilijk om de sleutelfiguren te identificeren. Gelukkig kregen de masterstudenten tijdens het 2016 Vlerick Fintech Bootcamp wel de kans om een lezing bij te wonen van Iain Stewart, codetovenaar en bitcoinonderzoeker aan het Londense Imperial College. Stewart hield een magisch betoog, en zette zelfs gedetailleerd de diverse mogelijkheden en beperkingen van de blockchain-technologie uiteen … maar was moeilijk te volgen voor wie geen kwantumcomputerspecialist is. Zijn uitleg waarom blockchains volgens hem niet schaalbaar mogen worden, was voor het meer algemene publiek dan ook helaas nauwelijks te volgen. Wat hij wél duidelijk maakte aan het hele publiek was dat we geen nood hebben aan een zoveelste nieuwe manier om een kop koffie te betalen. Er bestaan immers al meer dan genoeg gemakkelijke en betaalbare mogelijkheden. We moeten ons, zo zegt hij, niet concentreren op wat we met blockchains kunnen doen, maar wel uitvissen wanneer het gebruik van blockchains zinvol is.

Het is uiteraard wel belangrijk om een paar basistermen te begrijpen, zoals de betekenis van een gedistribueerd – of 'gedeeld’, dat klinkt beter – geautomatiseerd grootboek. Dankzij dit gedeelde register kunnen gebruikers die elkaar niet kennen of niet vertrouwen automatisch elk detail van hun onderhandelingen volgen. Een complexe onderliggende architectuur ondersteunt alle uitwisselingen en voorkomt tegelijk elke manipulatie. Fraude is daardoor bijna volledig uitgesloten. Dat is niet alleen nuttig bij betalingen, maar ook in vele andere situaties. Denk aan de diamant- en drugshandel, ‘smart contracts’ of het opslaan en delen van allerlei digitale activa. De eerste toepassingen van blockchains hangen samen met het gebruik van digitale munteenheden, en hebben al aangetoond dat er geen derde partij of tussenpersoon nodig is om succesvol transacties tussen gebruikers te verrichten. Alles kan volledig digitaal gebeuren dankzij een gedistribueerd computernetwerk dat cryptografisch beveiligd is. Dit maakt transacties veel fraudebestendiger en uiteraard ook goedkoper.

Het wordt echter tijd dat we de concepten blockchain en bitcoin los van elkaar beginnen te bekijken. Een lezing van Simon Taylor, medeoprichter van 11:FS en voormalige blockchain-expert bij Barclays, hielp onze blik te verruimen. Taylor vat de blockchain-technologie heel breed op. Wat blockchains volgens hem écht interessant maakt, is niet de bitcoin maar wel de theorie erachter. We kunnen blockchains nog niet uitleggen of begrijpen omdat we nog niet over voldoende context beschikken. Herinnert u zich nog hoe mensen in de begindagen praatten over ‘het web’?” Als we de vergelijking doortrekken, kunnen we de blockchain-technologie beschouwen als het internet, en bitcoin als bijvoorbeeld Yahoo ... Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ons volgende FinTech Futures-evenement in het teken zal staan van de contextualisering van blockchains.

Gerelateerd nieuws

 1. Covid-19 infecteert markten en mensen: wat kunnen aandelenbeleggers doen?

  Datum: 10-04-2020
  Categorie: Opiniestukken
  Beleggers op de financiële markten zijn doorgaans niet bezorgd over virussen, omdat de effecten gewoonlijk tijdelijk zijn. De economische gevolgen van Covid-19 zijn echter met geen enkele andere moderne pandemie te vergelijken. Op een volatiele markt is het verleidelijk om je aandelenbeleggingen allemaal te verkopen en te cashen. Nu de rentevoeten van de centrale bank dalen, zijn er echter weinig opties die een inflatieremmend rendement bieden. Professor Simon Ashby deelt enkele interessante strategieën voor beleggers.
 2. Instabiliteit in de eurozone: preventieve actie om de euro te redden

  Datum: 18-02-2020
  Categorie: Opiniestukken
  Ondanks heel wat belangrijke maatregelen die in het afgelopen decennium zijn genomen, gaat de eurozone nog steeds gebukt onder een grote onstabiliteit die het voortbestaan van de euro kan bedreigen. Politici en regelgevers zijn zich wellicht onvoldoende bewust van deze risico’s. De situatie kan echter snel kritiek worden. Om deze instabiliteit aan te pakken, pleit het European Shadow Financial Regulatory Committee er in deze verklaring van professor David Veredas voor dat de Europese beleidsmakers dringend werk maken van een aantal preventieve maatregelen.
Alle artikels