Grenzeloos ondernemen in Vlaanderen

Een wetenschappelijke kijk op de internationalisering van de Vlaamse economie

Dit nieuwe jaarboek van het Steunpunt Ondernemen en Internationaal Ondernemen (STOIO) bundelt de resultaten van diverse onderzoeksprojecten die in het kader van dit Steunpunt werden uitgevoerd rond het thema Internationaal Ondernemen. Het onderzoek gaat in op de exportgerichtheid van de Vlaamse ondernemingen, en meer specifiek de mate waarin de Vlaamse ondernemingen exporteren naar de groeilanden, de zogenaamde BRIC-landen, of de aantrekkelijkheid van Vlaanderen voor buitenlandse investeerders. Maar ook andere thema’s werden uitgediept, zoals het belang van het verbreden van internationale netwerken en de impact van internationale samenwerkingsverbanden.

Het eerste deel van het jaarboek geeft een stand van zaken over hoe sterk de Vlaamse economie internationaal is ingebed, met zowel aandacht voor de Vlaamse aanwezigheid in het buitenland als de buitenlandse aanwezigheid in Vlaanderen. Het tweede deel is volledig gewijd aan een analyse van de export van Vlaamse ondernemingen. Deel drie behandelt de aanwezigheid van buitenlandse ondernemingen in Vlaanderen met bijzondere aandacht voor de attractiviteit van Vlaanderen als investeringsregio. Aangezien buitenlandse ondernemingen meer en meer ondernemingen overnemen in Vlaanderen, wordt ook nagegaan wat de effecten zijn van zo’n overname op de activiteiten in Vlaanderen. In dit deel wordt ook aandacht besteed aan de omgekeerde stroom, namelijk het verplaatsen van activiteiten van Vlaamse ondernemingen naar het buitenland. Het laatste deel gaat over een ietwat verwaarloosd aspect van internationalisatie, namelijk internationale samenwerkingsverbanden. Dit jaarboek wordt afgesloten met voorgestelde beleidsmaatregelen om de internationalisering van de Vlaamse economie te ondersteunen.

Bestel of lees het boek hier online.

Dit boek is een product van het Steunpunt Ondernemen en Internationaal Ondernemen (STOIO). Dit Steunpunt zit ingebed in een Consortium van de Universiteit Gent, de Katholieke Universiteit Leuven en Vlerick Leuven Gent Management School. In opdracht van de Vlaamse overheid heeft het zich ontwikkeld tot hét kenniscentrum in Vlaanderen rond ondernemerschap en internationaal ondernemerschap. Het Steunpunt Ondernemen en Internationaal Ondernemen is een actieve partner in het realiseren van het “Vlaanderen in Actie – Pact 2020”-initiatief.

Gerelateerd nieuws

 1. Jeroen Neckebrouck wint de Vlerick Researcher of the Year Award 2017

  Datum: 23-01-2018
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Met de Vlerick Researcher of the Year Award richt Vlerick Business School elk jaar de schijnwerpers op uitzonderlijke onderzoeksresultaten. Alle professoren en onderzoekers die in 2017 een A* publicatie behaalden, konden zich kandidaat stellen. Na uitgebreid overleg koos de interuniversitaire jury uiteindelijk voor onderzoeker Jeroen Neckebrouck, die recent met succes aan UGent zijn doctoraat over familiebedrijven verdedigde. Jeroen slaagde er in om nog voor het beëindigen van zijn doctoraat te publiceren in de Academy of Management Journal, een van de meest gerenommeerde vakpublicaties inzake management. “En dat is echt een unieke prestatie,” weet Research Manager Eva Cools.
 2. Terug naar de garage, waar alles begon

  Datum: 20-02-2017
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  “Wat zijn voor een gevestigd bedrijf de gevolgen en implicaties van de technologische veranderingen, de digitale disruptie en de steeds vagere grenzen tussen bedrijfstakken?” Fredrik Hacklin heeft een achtergrond in strategie, technologie en innovatie, en is geboeid door strategisch ondernemerschap – dat al die domeinen verenigt. Sinds kort is hij professor ondernemerschap bij Vlerick.
Alle artikels