“Buy-outs verruimd naar M&A”

Hernieuwd Prime Foundation Partnership met BDO zet in op M&A

In het hernieuwde Prime Foundation Partnership trekt BDO Belgium het onderzoekdomein van management buy-outs open naar M&A. Concreet krijgt die dimensie vorm in het nieuwe M&A Centre. Veerle Catry, Partner van BDO Belgium, en Professor Mathieu Luypaert lichten toe.

Mevrouw Catry, wat heeft BDO Belgium de afgelopen 3 jaar binnen dit partnership verwezenlijkt?

Veerle Catry: “Ons corporate partnership met Vlerick stond volledig in het teken van management buy-outs en buy-ins. Dankzij tal van succesvolle initiatieven die we samen met Professor Miguel Meuleman hebben genomen in het Platform voor Entrepreneurial Buy-outs of PEBO, hebben we ons echt kunnen profileren als een ‘thought leader’ op het vlak van management buy-outs. Tijdens de Buy Your Own Company Conference konden we onze expertise meegeven aan een ruim publiek van kopers en verkopers, via de Buy-out Monitor hadden we intensief overleg met de tussenpersonen die een belangrijke rol spelen in het kopen en verkopen van firma’s in het middensegment (het segment waarop BDO focust, red.), de Entrepreneurial Buy-Out Academy gaf ons dan weer toegang tot potentiële kopers. Dankzij die geprivilegieerde contacten met kopers en verkopers kan BDO de rol van matchmaker optimaal vervullen, wat in onze business nog steeds de moeilijkste stap is.”

De komende drie jaar verruimen jullie de scope naar M&A…

Veerle Catry: “Inderdaad. De kennis en expertise rond management buy-outs gaan we verder voeden, o.m. met een publicatie die het volledige traject van een buy-out doorloopt en een nieuw buy-outevent in Wallonië. Tegelijk verruimen we ons onderzoekdomein naar M&A. Het nieuwe M&A Centre, met als drijvende kracht Professor Mathieu Luypaert, overkoepelt niet alleen de vroegere PEBO-initiatieven, maar ook verscheidene bestaande en nieuwe educatieve programma’s en onderzoeksinitiatieven in het brede domein van fusies en overnames. De komende drie jaar zullen we samenwerken aan een M&A Monitor en sponsoren we de programma’s en initiatieven van het Centre. Er ligt heel wat op de plank! (lacht)”

Professor Luypaert, vanwaar het initiatief voor een M&A Centre?

Prof. Mathieu Luypaert: “Het aantal M&A’s neemt de laatste tijd overhands toe. Door de combinatie van goedkoop lenen, de stijgende beurskoers en zeer veel cashreserves werd volgens Dealogic in 2015 wereldwijd voor meer dan 5 biljoen dollar aan M&A’s gedaan. Samen met BDO willen we op zoek gaan naar M&A-trends, maar met speciale aandacht voor BDO’s middensegment en buy-outs.”