“Ook HR moet meer accountable worden”

Ivan De Witte en Marion Debruyne over de uitdagingen van HR naar aanleiding van het hernieuwde Chair Partnership met Hudson

Ivan De Witte (Hudson) and Marion Debruyne (Vlerick
Ivan De Witte: “Een HR-manager die future-proof wil zijn, kan leren van zijn financiële collega”

Hoe creëer je als HR-manager meer betrokkenheid bij je medewerkers, zonder extra mensen of middelen? “Een HR-manager die future-proof wil zijn, kan leren van zijn financiële collega, de CFO, die zijn silo een tijd geleden al heeft moeten doorbreken. Want ook HR moet meer accountable worden.” Een dubbelgesprek over het belang van een open blik, kruisbestuiving en – hoe kan het anders – voetbal.

“Heel wat HR-departementen zijn nog te veel op zichzelf gericht”, stelt Ivan De Witte, CEO van HR-consultant Hudson Belgium. “Maar de tijd dat HR louter werd afgerekend op rigide rapporten en surveys is voorbij. In plaats daarvan moet een HR-manager zich afvragen: hoe kan ik met dezelfde mensen en dezelfde budgetten meer betrokkenheid en identificatie bij onze medewerkers creëren? Die accountability – aantonen dat je als HR-afdeling niet alleen kost maar ook opbrengt – is naar mijn gevoel de grootste uitdaging van HR in de komende jaren.”

Blik verruimen

Ivan De Witte (Hudson)Een manier van denken en handelen verander je niet van vandaag op morgen, weet een pragmaticus als Ivan De Witte maar al te goed. Hij geeft aan waar de oplossing voor HR kan liggen. “In eerste instantie moet je als HR-manager dichter bij de realiteit gaan staan om te weten wat er leeft. Maar ook van andere collega’s, zoals de CFO, kan hij een en ander leren. Een CFO heeft die accountability in de genen, hij is al enkele jaren geleden met die uitdaging geconfronteerd en heeft bijgevolg een gans parcours afgelegd.”

Ivan De Witte, CEO Hudson Belgium: “De tijd dat HR louter werd afgerekend op rigide rapporten en surveys is voorbij.”

Bijenkorven

Marion Debruyne (Vlerick)Decaan Marion Debruyne beaamt: “Die transversale beweging, die kruisbestuiving is inderdaad een nood en een uitdaging voor veel bedrijven met wie we als business school samenwerken. We passen het ook toe op onze eigen organisatie. In onze Centres for Excellence – de ‘bijenkorven’ waar onze academici en partnerbedrijven onderzoek voeren rond een thema – stimuleren we de wisselwerking tussen diverse managementdomeinen en industrieën. Op het vlak van Human Resources Management daagt Hudson onze faculty uit om heikele punten uit de dagelijkse praktijk nader te onderzoeken, breed te kaderen en oplossingen aan te reiken.” 

Strategisch talent management

De afgelopen jaren stuurde Hudson als Chair Partner onderzoek aan rond strategische verloning, trends in HRM en trends in performance management. Ivan De Witte: “Gezien de uitdagingen van HR willen we zeker blijven werken rond performance management, maar dan wel in de ruime zin: performance én people management.” Die nood aan een bredere visie op HRM heeft Vlerick ertoe aangezet om het Centre for People Performance en dat van Career Management samen te voegen tot één Centre for Excellence in Strategic Talent Management. Marion Debruyne: “We zagen thema’s in beide centra terugkeren. Door de krachten te bundelen kunnen we ons toeleggen op onderzoek waar de HR-manager van morgen baat bij heeft, nl. hoe je optimaal met menselijk kapitaal omgaat. Want dat is een van de grootste differentiërende factoren van een organisatie.”

Marion Debruyne, decaan: “Door de krachten van twee HRM-onderzoekscentra te bundelen, zetten we in op strategisch talent management.”

Kijk naar de voetbaltrainer

Ivan De Witte knikt en maakt tot slot een brugje naar zijn andere passie (Ivan De Witte is voorzitter van de eersteklassevoetbalploeg KAA Gent, red.): “Ook een voetbalploeg is meer dan de som van de spelers. Mits aangestuurd door een goeie trainer en een juiste omgeving kun je als ploeg met een bepaalde som aan talent meer, véél meer bereiken. Dat is wat de HR-manager te doen staat.”