Is concurrentie in de gezondheidszorg het antwoord op besparingen?

Op donderdag 27 oktober vond op onze Brusselse campus de jaarlijkse Vlerick Healthcare Conference plaats. De meest opvallende uitdagingen voor de gezondheidszorg van vandaag en morgen kwamen hier aan bod. Tijdens de dag werden de aanwezigen opgedeeld in drie groepen die elk een specifieke track konden volgen met lezingen aangepast aan de onderwerpen van hun keuze. Professionals uit de sector van de gezondheidszorg deelden hun inzichten over wat volgens hen de belangrijkste aandachtspunten en uitdagingen zijn om in deze sector vooruitgang te boeken. Bevindingen van eerdere conferenties vormden daarbij de hoeksteen van het debat.

Professor Brecht Cardoen kijkt tevreden terug op het vernieuwde format van de conferentie: “Het plenaire gedeelte met een brede kijk op concurrentie in de gezondheidszorg hebben we bewust zo kort mogelijk gehouden. Om beter te kunnen inspelen op de specifieke noden van onze verschillende doelgroepen lieten we deelnemers op voorhand kiezen tussen drie tracks: Competing for Access, Competing for Capital en Competing for Patients. Wie dat wilde, kon dus volledig in zijn niche blijven. Anderzijds bleken de tracks ook ruim genoeg opgezet om iedereen aan te spreken. In de praktijk zagen we immers dat het publiek, nl. gezondheidszorgverstrekkers, beleidsmakers, start-ups en ondernemers, en farma en medtech, zich ook inschreven voor tracks die niet specifiek tot hen gericht waren. Competing for Patients was vooral voor ziekenhuizen bedoeld, maar ook heel wat farmabedrijven bleken geïnteresseerd, want de patiënt is ook hun eindklant. We hebben dus meer diepgang kunnen creëren én we hadden veel meer sprekers dan de vorige jaren. Ten slotte zorgde het nieuwe format ook voor meer interactie tussen sprekers en publiek.”

Het panel van het slotdebat – gemodereerd door VRT journaliste Kathleen Cools – bestond uit professor Johan Kips (CEO Erasmus Ziekenhuis Brussel), Dirk Reyn (CEO eTheRNA), Elizabeth Kuiper (Director European Affairs bij EFPIA) en professor Walter Van Dyck (Vlerick Business School). Een van de vele onderwerpen die aan bod kwamen, was of de farma-industrie de rol speelt van een wolf in schaapsvacht. Volgens het panel moet de sector ernaar streven om meer nadruk te leggen op transparantie, gezien farmabedrijven grote delen van hun winst opnieuw investeren in de sector via Onderzoek & Ontwikkeling. Transparantie kan daarbij voor het grote publiek het bewijs vormen dat geld wel degelijk terugvloeit naar O&O. Daarnaast heeft het grote publiek ook geen zicht op de kosten van mislukking. Voor elk geneesmiddel dat werkt, zijn er honderden die niet werken. De ontwikkelingskost van geneesmiddelen ligt dus hoog.

Transparantie zal ook een sleutelrol gaan spelen bij de zorgverstrekkers. Zeker het aspect van kwaliteit speelt een steeds belangrijkere rol bij de evaluatie van veranderingen in onze gezondheidszorg. Zowel voor eerstelijnszorg als voor tweedelijnszorg doet de trend om zich meer in netwerken te gaan organiseren, vragen rijzen op het vlak van wendbaarheid, performantie en budget. De verschuiving richting netwerken en kwaliteit verandert ook het proces van concurrentie, gezien concurrenten uit het verleden in de toekomst partners zullen worden. De sector heeft concurrentie tot nu toe altijd beschouwd als iets positief, maar met het oog op de betaalbaarheid door de maatschappij vinden sommige panelleden dat ze nu op een muur botsen. Hoewel de farmaceutische sector zich moet wapenen voor de toekomst, moeten ze ook meer bewust worden van ethisch gedrag.

Gerelateerd nieuws

 1. Netwerkformatie in ziekenhuizen: hoe doen ze het in Canada?

  Datum: 22-11-2017
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  De manier waarop gezondheidszorg georganiseerd is, verschilt sterk van land tot land. Daarom organiseert ons MINOZ Onderzoekscentrum elke drie jaar een studiereis waarbij de leden de kans krijgen om te zien hoe het er in andere landen aan toe gaat. Dit jaar konden deelnemers van 8 Belgische ziekenhuizen ontdekken hoe Canada de netwerkformatie van haar ziekenhuizen aanpakt.
 2. Over het muurtje kijken: wat België van Italië kan leren op vlak van gezondheidszorg

  Datum: 09-10-2014
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Per werkingstermijn van drie jaar organiseert MINOZ – het onderzoekscentrum voor operationeel management in ziekenhuizen – voor haar leden een studiereis. In september trokken professor Brecht Cardoen, professor Paul Gemmel en onderzoekster Rein Robberecht samen met 30 deelnemers van in totaal 12 Belgische ziekenhuizen naar Milaan. Ze bezochten er niet alleen innovatieve ziekenhuizen, maar de groep kon ook kennismaken met hoe Italië de gezondheidszorg aanpakt. Wat zijn de basisprincipes? Hoe gebeurt de financiering? Is het een competitief landschap? Een leerrijke reis zo bleek achteraf.
Alle artikels