Je hebt de data, maar kun je ze gebruiken om waarde te creëren?

De kloof tussen business en data dichten

Op 23 oktober ging de eerste module van start van de Executive Master Class in ‘Creating business value with big data’. Deze opleiding wil de kloof tussen business en data dichten. “We bekijken een aantal casestudies binnen de financiële sector en passen daar verschillende technieken met big data op toe", zegt Philippe Baecke, professor Marketing.

De opleiding is vooral gericht op de financiële sector. Niet verwonderlijk, gezien het verzoek voor de organisatie van de masterclass afkomstig was van Johan Kestens, hoofd van de Information Technology Services bij ING: "Alle banken en verzekeringsmaatschappijen hebben enorme hoeveelheden gegevens. We beschikken ook over de mensen die deze gegevens kunnen analyseren. Maar er is een enorme behoefte aan leidinggevenden die kennis hebben van data-analysetechnieken en die in staat zijn de data te vertalen naar inzichten. Deze inzichten moeten bovendien worden ingebed in de bedrijfscultuur en worden ingezet voor zakelijke doeleinden. De Executive Master Class helpt ons om in deze behoefte te voorzien." Het probleem van de big data is aanwezig in zowel de publieke als de privésector. Iedere sector heeft zijn eigen specifieke pijnpunten. De onderliggende trend is echter dezelfde: hoe kun je zakelijke expertise, IT-ontwikkelingen en moderne wiskundige kennis samenbrengen om grote hoeveelheden gegevens om te zetten in business value?

Bedrijfsbezoeken in Silicon Valley

"Banken en verzekeringen zijn sectoren die al een zekere rijpheid hebben verworven in hun analyse van big data en managementmogelijkheden", zegt professor Baecke. "Tijdens deze Executive Master Class passen we een breed scala van analytische technieken toe op typische aspecten van financiële dienstverlening, zoals marketing, fraudebestrijding en kredietrisicomodellering. De masterclass wordt gehouden op onze campussen in Brussel, Gent en Leuven. Daarnaast plannen we enkele bedrijfsbezoeken in Silicon Valley. Dat is echt het mekka van de big data, dankzij bedrijven als Google. In de toekomst willen we het toepassingsgebied van de masterclasses uitbreiden naar andere sectoren dan de financiële dienstverlening, zoals retail en telecommunicatie."

Vier modules

De deelnemers aan deze Executive Master Class zullen de vaardigheden verwerven om business value te genereren met big data. Dat gebeurt in vier stappen:

  • Hoe vertalen we de realiteit van onze business naar een analytisch model? (modelling)
  • Welke inzichten levert dat op? (discovering)
  • Hoe passen we die inzichten toe op onze bedrijfsprocessen? (operationalising)
  • Welke lessen kunnen we daaruit leren, en hoe kunnen we die integreren deze in onze bedrijfscultuur? (cultivating)

Het batenrealisatieplan

De structuur van deze masterclass is gebaseerd op het batenrealisatieplan, dat professor Stijn Viaene vorig jaar uiteenzette in zijn artikel ‘Datawetenschappers zijn geen domeindeskundigen’. "Datawetenschappers denken in patronen, terwijl domeindeskundigen op een heel andere - soms onbewuste - manier tot besluiten komen. Het plan voorziet in een structuur die de deelnemers in staat stelt om de onderliggende 'conversatiemechanismen' effectiever af te stemmen, en dus meer waarde voor hun bedrijf te creëren."

Geïnteresseerd?

De eerste module van deze masterclass is gestart op 23 oktober, met deelnemers uit bedrijven als ING, KBC, Ageas, AG Insurance en Euroclear. Hebben wij uw interesse gewekt en wilt u zich aanmelden voor de tweede module (27-29 november)? Geen probleem! Stuur dan een e-mail naar Kenne D'Hoker via [email protected]

Duurt de masterclass u te lang? Het op elkaar afstemmen van bedrijfs- en IT-management is ook het thema van een kort zesdaags programma: Mastering IT Management. De volgende sessie begint op 27 april 2015.