Kruisbestuiving en bruggen bouwen

Na Parijs en Tilburg richtte Barbara Briers haar pijlen op het thuisfront: Leuven. Recent ging ze van start als Associate Professor Marketing bij Vlerick Business School. “Mijn aandacht gaat hoofdzakelijk uit naar sociaal-maatschappelijke thema’s. Ik vind het belangrijk dat het resultaat van mijn onderzoek een waardevolle bijdrage vormt voor het leven van elke dag.”

Voor Barbara Briers bij Vlerick begon, had ze al een boeiende weg afgelegd. Drie jaar assistent-professor aan het HEC Paris. Lid van het departement Marketing van de Universiteit Tilburg en aansluitend Associate Professor van datzelfde instituut. “In het verleden heb ik vooral  experimenteel onderzoek uitgevoerd binnen het domein van consumentengedrag. Topics vielen in de categorieën sociale invloed, voedselconsumptie, sociale marketing en de effecten van ongelijke verdeling van rijkdom op consumentengedrag.” Na verloop van tijd voelde Barbara dat ze haar focus wilde verleggen. “Het puur academische was te theoretisch geworden voor mij. Ik wou de synergie ervaren van onderzoek in het onderwijsveld én in de bedrijfswereld. Bij Vlerick kan ik die doelstelling realiseren. Hier breng ik relevante zaken aan recht uit de praktijk. Voor de studenten biedt de link tussen theorie en praktijk trouwens een grote meerwaarde.”

Schaarste, overvloed en ongelijkheid

Een van Barbara’s belangrijkste onderzoeksdomeinen is voeding. “Het is frappant dat te veel eten een van de grootste doodsoorzaken is in het westen. Maar liefst zestig procent van de mensen is te zwaar. Waarom eten mensen te veel? Hoe kunnen we dat oplossen? We slagen er blijkbaar moeilijk in om het probleem van overeten op te lossen. Het is toch vreemd dat we bezwijken aan een overvloed van eten.”

Een ander interessegebied is geld, meer bepaald de financiële ongelijkheid tussen mensen en hoe zij de oorzaak van die ongelijkheid percipiëren. “Ik onderzoek welk gevoel die ongelijkheid met zich meebrengt. Is het rechtvaardig? Is de graad van ongelijkheid legitiem? En welke invloed heeft dat alles op het consumptiegedrag van mensen? Gaan consumenten anders om met luxeconsumptie als statussymbool wanneer geld niet legitiem verworven blijkt? In de Amerikaanse samenleving staat hard werken voor veel geld verdienen. Als je arm bent is dat je eigen schuld. In Europa heerst een andere visie op armoede en rijkdom. De link tussen oorzaak en gevolg wordt als minder direct beschouwd. Ik onderzoek welk effect deze verschillende percepties hebben op het consumentengedrag.” Beide onderzoeksdomeinen komen trouwens steeds meer in de actualiteit gezien de toenemende maatschappelijke problemen met betrekking tot obesitas, gezondheidszorg, groeiende welvaartsongelijkheid, liefdadigheid enz.

Gelijkenissen

Naast bovengenoemde onderwerpen verdiept Barbara zich ook in het effect van gelijkenissen tussen personen bij onderhandelingen of consumenteninteracties. “Het is boeiend om na te gaan hoe mensen makkelijker akkoord gaan met een verzoek van iemand waarmee ze gelijkenissen vertonen. Als mensen bijvoorbeeld dezelfde interesses of hobby’s hebben, dan zijn ze sneller geneigd om zich te laten overtuigen door die persoon om iets van hem of haar te kopen.”

Synergie onderwijs-bedrijfswereld

Barbara werkte voor haar onderzoeken samen met interne toponderzoekers in hun werkveld, marktonderzoekbureau’s (Aimark, Haystack, Philips High Tech Campus Eindhoven) en ngo’s (Amnesty International, Vredeseilanden). Daarnaast heeft ze ervaring in lesgeven aan en het begeleiden van bachelor-, master- en doctoraatsstudenten in Frankrijk, Noorwegen, Nederland en België. In 2015 haalde ze de finale van de L’Oréal Brandstorm Case als begeleider van het Nederlandse winnende team. Maar in de academische wereld handel je vaak individueel en kom je alleen tot een bepaald resultaat. Wat haar aanspreekt bij Vlerick is de open cultuur, de bruggen die worden gebouwd tussen mensen met uiteenlopende achtergronden en bovenal de kruisbestuiving tussen het onderwijs en de bedrijfswereld. “Als onderzoeker interesseer ik me niet alleen in mensen, ik werk ook graag met mensen samen.” Het resultaat van Barbara’s onderzoek werd al gepubliceerd in onder meer de International Journal of Research in Marketing, de Journal of Marketing Research, de Journal of Consumer Research en Psychological Science. Publicaties die stuk voor stuk internationaal goed werden ontvangen.

Gerelateerd nieuws

 1. Marketing en duurzaamheid: twee zijden van dezelfde medaille

  Datum: 03-10-2017
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Fred Lemke is recent benoemd tot professor Marketing en duurzaamheid bij Vlerick. Hiervoor was hij voltijds professor, onderzoeksleider en co-departementshoofd van de Marketing, Operations & Systems Group aan de Newcastle University Business School. Wat zijn zijn expertisedomeinen? Wat brengt hem tot bij ons en wat hoopt hij te bereiken?
 2. Cocreatie? Groter engagement, betere implementatie

  Datum: 07-01-2016
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  “Ga ik verder voor de winstmaximalisatie van een bedrijf of wil ik studenten meer kennis laten verwerven?” Dat is het punt waarop Koen Tackx gekomen was toen hij de keuze voor de academische wereld maakte. In september ging hij van start als professor in strategie en marketing aan Vlerick Business School. Zijn sectorfocus ligt op telecommunicatie, energie en financiën.
Alle artikels