“Ambitieuze en ondernemende geesten: daar mikken we allebei op”

Mediafin hernieuwt alumnipartnership

“Als ondernemer moet je altijd willen vooruitgaan, ook in moeilijke tijden. Die visie zit zowel in het DNA van Vlerick als in dat van De Tijd/L’Echo”, aldus Isabel Albers, Redactiedirecteur van de zakenkranten De Tijd en L’Echo. “Het mooiste resultaat van dit organische partnership tot hiertoe? Dat is voor mij Take The Lead de opleiding rond digitale transformatie dat we samen gecreëerd hebben.”

De baseline van De Tijd/L’Echo is ‘Neem voorsprong’/’Prenez l’avance’. Daarin zit een opvallende parallel met ‘Live. Learn. Leap.’ van Vlerick. Is dit ook een partnership tussen gelijkgezinden?
Isabel Albers: “Ja. Eigenlijk komt de verlenging van het partnership altijd vrij spontaan tot stand. Ik heb het gevoel dat het intussen aan de twee kanten als vanzelfsprekend wordt ervaren. Dat is ook logisch. Als ondernemer moet je altijd willen vooruitgaan, ook in moeilijke tijden. Die visie zit zowel in het DNA van Vlerick als in dat van De Tijd/L’Echo. Om te kunnen vooruitgaan, volstaat het niet om met je voeten in de realiteit te staan, je moet ook blijven bijleren. En je blijven informeren over zakelijke topics, maar ook over maatschappelijke thema’s. Want wat er in de wereld gebeurt, is relevant voor iedere ondernemer. Onze lezers blijven informeren en hen helpen om feiten te interpreteren zodat ze hun beslissingen op een goed onderbouwde manier kunnen nemen: dat is exact wat wij met ‘De Tijd’ en ‘L’Echo’ beogen.”

“Het is niet van moeten, we willen gewoon samen dingen doen; we delen dezelfde ambitie.”
Isabel Albers, Redactiedirecteur Mediafin

Wat halen jullie uit dit partnership?
Isabel Albers: “De Vlerick alumni community is niet alleen interessant vanwege het lezersprofiel. Wij leren ook bijzonder veel door er middenin te gaan staan, want Vlerick-alumni zijn per definitie zeer actieve ondernemers. Dat wij exclusief instaan voor de verslaggeving van alle grote events zoals de Vlerick Award en de Global Alumni Winter Reunion maakt het ons mogelijk om de vinger stevig aan de pols houden. En ook van de intense samenwerking met Vlerick leren we veel bij: zo ben ik bijvoorbeeld bijzonder trots op de cocreatie De Tijd/L'Echo en Vlerick Business School van de opleiding rond digitale transformatie Take The Lead.”

Als u Vlerick zou moeten omschrijven in 1 woord, wat zou dat zijn?
Isabel Albers: “Ambitieus. Net als De Tijd en L’Echo wil Vlerick ondernemers stimuleren om leergierig te blijven en op een goed onderbouwde manier voorsprong te nemen en de sprong te (blijven) wagen. Voor ons zijn dat de leukste partnerships: het is niet van moeten, we willen gewoon samen dingen doen; we delen dezelfde ambitie.”

De Tijd/L’Echo
Als brede zakenkranten focussen De Tijd en L’Echo op alles wat reilt en zeilt in het zakenleven, de financiële markten en het beleid. De kranten en websites van De Tijd en L’Echo richten zich tot ondernemers, managers, beleggers, beslissingnemers,... kortom: mensen die initiatief nemen. Voor hen zijn De Tijd en L’Echo een onmisbaar werkinstrument, op papier én digitaal. De multimediale redactie van De Tijd en L’Echo zorgt ervoor dat alle nieuws ook beschikbaar is op smartphone, tablet, website en zelfs web-tv.