“Met de botten het terrein op”

Hoe Möbius business consulting aanpakt: "Met de botten het terrein op"

“Wil je als consultant echt toegevoegde waarde leveren aan je klant, dan moet je hem niet alleen je expertise kunnen aanreiken, maar ook zijn sector kennen en je inleven in zijn problematiek”, weet Hendrik Van Maele, CEO van Möbius. “Onze activiteit was in het begin zeer technisch georiënteerd op het uittekenen van businessprocessen. Om meer onder de huid van de klant te kruipen, hebben we vrij snel een bedrijfje overgenomen gespecialiseerd in klantentevredenheidsonderzoek. We richten ons ook tot specifieke sectoren, zoals ziekenhuizen, recyclage, steden & gemeenten. En om te komen tot een proces dat beantwoordt aan de noden van de gebruiker, ondernemen onze consultants zogenaamde proceswandelingen. Soms letterlijk: als ze daarvoor met hun botten het terrein op moeten, dan doen ze dat.”

Wat betekent dat voor het profiel van de consultants naar wie jullie op zoek zijn? Is het niet moeilijk om mensen te vinden die zowel technisch vernuft als empathisch vermogen aan de dag konden leggen?

Hendrik: “Dat is inderdaad altijd al de bottleneck geweest. Als je opstart, trek je vooral de ondernemers aan. Maar toen wij in 2005 de kaap van 100 werknemers overschreden, dan konden dat onmogelijk 100 avontuurlijk aangelegde ondernemersprofielen zijn. Wij hebben altijd gekozen voor een mix van net afgestudeerden en mensen met enkele jaren beroepservaring. Via ons Talent Partnership met Vlerick hebben we al ettelijke van onze consultants aangeworven. Onze consultants werken dan ook vrijwel altijd in team. Immers, de job van een consultant kan zeer eenzaam zijn. Een consultant moet ook kunnen incasseren, en dat gaat een stuk beter als je daar niet alleen voor staat. Tegelijk laat het ons toe om een team complementair samen te stellen en garanties te bieden inzake opvolging van een project.”

Voor welke uitdagingen staan jullie klanten?

Hendrik: “De belangrijkste uitdaging van onze klanten is de toenemende digitalisering. Denk aan self-service processen, waar de eindgebruiker zichzelf gaat bedienen zoals in homebanking of e-commerce. Organisaties moeten dus (een deel van) hun IT-systeem openstellen voor de buitenwereld en dat systeem moet gebruiksvriendelijk genoeg zijn. Er wordt van de gebruiker een zekere maturiteit verwacht om daarmee te kunnen omgaan, anderzijds moet het systeem gebruiksvriendelijk genoeg en voldoende beveiligd zijn, en ten slotte wordt van de ontwerper veel inlevingsvermogen t.o.v. de gebruiker verwacht. Een andere uitdaging is big data. Organisaties verzamelen massa’s gegevens, maar het is aan ons om die gegevens te ordenen, te interpreteren en toe te passen in een proces.”

Hendrik Van Maele, CEO van Möbius groep

Name

"Recent hebben we Ground Lion gecreëerd, die zich toelegt op advanced case management."

 

 

Hoe pakken jullie dat aan?

Hendrik: “In de eerste plaats door onze organisaties daarop af te  stemmen. Op het toenemende belang van IT hebben we in 2004 al geanticipeerd, toen we LoQutus hebben geïntegreerd in de groep. LoQutus – overigens een Prime Foundation Partner van Vlerick gespecialiseerd in business architecture. Recent hebben we een nieuwe entiteit, Ground Lion, gecreëerd die zich zal toeleggen op advanced case management, waarmee we complexe dossiers, bv. een elektronische bouwaanvraag, aanpakken. Let wel: die entiteiten zijn geen aparte silo’s, ze moeten intens samenwerken.

Een tweede aspect is opleiding: als wij willen dat onze consultants experts zijn en blijven, dan moeten wij in hen investeren. Zowel door vrijwel dagelijks interne opleidingen te organiseren als externe opleidingen te laten volgen.

Ten derde moeten we onze kennis van bepaalde sectoren blijven verdiepen, zoals gezondheidszorg, industrie, en steden en gemeenten. En dan is er ook de zogenaamde ‘blue economy’, waar we het initiatief nemen om operatoren binnen een bepaalde sector te laten samenwerken om tot een gesloten cyclus van hergebruik te komen. We steunen daarvoor op de kennis die we sinds jaren hebben opgebouwd in de recyclagesector. Zo bekijken we op dit moment hoe een aluminiumproducent in zee kan gaan met andere bedrijven om aluminiumresten te recycleren. Recyclage is voor bedrijven al lang niet meer louter een kwestie van ‘recycleren omdat het moet’, maar een economisch verantwoorde activiteit die bovendien goed is voor het imago.”

Wat zijn uw ambities voor de komende jaren?

Hendrik: “Möbius is op dit moment de grootste, lokale consultancygroep die onafhankelijk opereert. En dat ingeslagen pad willen we verder bewandelen: in onze nichesectoren en met onze eigen aanpak, die inderdaad profoundly different is.”