Mens of algoritme: wie neemt de beste beslissing?

Bron: Management Team (04/11/2019); Auteur: Karlien Vanderheyden 

Je zou verwachten dat we Google Maps blindelings vertrouwen, gezien het al jaren een vaste waarde is. Toch proberen we nog regelmatig een andere binnenweg, omdat we denken dat we dan toch sneller zijn. Het is een voorbeeld van wat onderzoekers een ‘afkeer voor algoritmes’ noemen. Hoewel algoritmes vaak beter scoren dan ons menselijk oordeel, zijn we toch geneigd om ons gevoel te volgen. En eens een algoritme fouten heeft gemaakt, daalt ons vertrouwen nog verder. Fouten maken is immers menselijk en dus aanvaarden we ook gemakkelijker fouten van mensen dan van algoritmes.

Mens versus algoritme

Algoritmes verslaan de mens op de meeste domeinen. Mensen die beslissen over vervroegde vrijlating van gevangenen doen dat slechter dan eenvoudige formules. Dokters zijn minder goed in het vaststellen van borstkanker dan software voor beeldanalyse. Aankopers zijn slechter in het voorspellen van de beste leveranciers dan een eenvoudig algoritme. Volgens Berkeley Dietvorst, professor in Marketing aan de University of Chicago Booth School of Business, toont de literatuur aan dat algoritmes 10 tot 15% beter zijn in het voorspellen van menselijk gedrag dan individuen. Maar dat wil niet zeggen dat ze perfect zijn natuurlijk.

Lees het volledige artikel 'Wie beslist beter: mens of algoritme?' op de website van Management Team.

Gerelateerd nieuws

  1. Hoe kunnen we leren uit falen?

    Datum: 02-07-2019
    Categorie: Opiniestukken
    Veel leiders vinden het moeilijk om op een constructieve manier te reageren op mislukkingen. Als we een medewerker de schuld niet meer mogen geven voor een mislukking, wat zorgt er dan voor dat die medewerker toch nog heel hard zijn best zal doen om zo goed mogelijk te presteren? Heel wat organisaties vinden leren uit falen wel belangrijk, maar slechts bitter weinig van hen pakken het ook op een goede manier aan. De oorzaak? De meeste leidinggevenden hebben een foute kijk op falen.
Alle artikels