Nieuwe initiatieven zetten sales op de kaart

Hoewel er heel wat mensen werkzaam zijn in een sales-functie is er in België een groot gebrek aan specifieke sales-opleidingen. Vaak wordt sales ten onrechte als het kleine broertje van marketing beschouwd. Daarom wil Vlerick via een aantal specifieke initiatieven sales zowel als studierichting als op carrièrevlak verder professionaliseren. Het ultieme doel is om op termijn een Centre of Excellence in Sales op te richten.

Aan de basis liggen twee pijlers. Ten eerste is het de bedoeling om via specifiek academisch en toegepast onderzoek meer kennis te vergaren. Daarnaast wil Vlerick die opgebouwde kennis ook delen met de mensen voor wie dit relevant is.

Van clubs tot wedstrijden

Zo vond in februari de allereerste editie van het Sales Management Forum plaats, een event voor sales professionals met verschillende lezingen over sales management van de toekomst. Verder wordt er geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe company-specific programma’s voor bedrijven. Ook nieuw is de Sales Club, een online community en blog rond sales. Huidige studenten en alumni kunnen hier van gedachten wisselen. Daarnaast organiseert het team achter de Sales Club voor de studenten ook Guest Speaker Series met praktijkexperten en een reeks workshops rond het beroep van sales professional in de praktijk. Om de praktijkervaring compleet te maken wordt er tijdens de opleiding Masters in Marketing Management een echte sales-wedstrijd georganiseerd, waarbij de studenten in groepjes van twee de iPad als nieuw product moesten proberen te verkopen. De beste twee studenten werden afgevaardigd naar VS om er deel te nemen aan de grootste internationale wedstrijd in zijn soort, en ze behaalden daar meteen de derde plaats! 

De drijvende kracht achter dit alles is Vlerick professor Deva Rangarajan die zich al jaren specialiseert in alles wat met sales te maken heeft. Hij vertegenwoordigt ook België in het Global Sales Science Institute en zal daar een voorstel indienen om een Europese sales-wedstrijd te organiseren, gelijkaardig aan die in de VS.


Gerelateerd nieuws

 1. Kruisbestuiving en bruggen bouwen

  Datum: 26-01-2016
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Na Parijs en Tilburg richtte Barbara Briers haar pijlen op het thuisfront: Leuven. Recent ging ze van start als Associate Professor Marketing bij Vlerick Business School. “Mijn aandacht gaat hoofdzakelijk uit naar sociaal-maatschappelijke thema’s. Ik vind het belangrijk dat het resultaat van mijn onderzoek een waardevolle bijdrage vormt voor het leven van elke dag.”
 2. Cocreatie? Groter engagement, betere implementatie

  Datum: 07-01-2016
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  “Ga ik verder voor de winstmaximalisatie van een bedrijf of wil ik studenten meer kennis laten verwerven?” Dat is het punt waarop Koen Tackx gekomen was toen hij de keuze voor de academische wereld maakte. In september ging hij van start als professor in strategie en marketing aan Vlerick Business School. Zijn sectorfocus ligt op telecommunicatie, energie en financiën.
Alle artikels