Slechts 1 op 5 Belgische bedrijven benut vandaag alle mogelijkheden tot loonoptimalisatie om de loonkost te verlagen

Vlerick Business School en Attentia onderzoeken HR- & Well-being policies bij Belgische bedrijven

Onderzoek van Vlerick Business School en Attentia bij 130 Belgische bedrijven levert nieuwe inzichten op in het verlonings- en welzijnsbeleid. Weinig bedrijven benutten vandaag alle loonoptimalisatiemogelijkheden om de loonkost te verlagen. Zo heeft slechts 1 op 5 organisaties een structureel fiscaal optimalisatiebeleid en werkt maar 15% met flexibele verloning, ook gekend als ‘cafetariaplan’. Hoewel meer dan 80% ‘welzijn’ of ‘well-being’ als cruciaal werkpunt ervaart, vertaalt zich dit nog niet overal in actieve communicatie of acties. Wie echter meer dan 3% van het HR-budget investeert in acties rond well-being, ziet sneller een positief effect.

Via een online bevraging eind 2015 bij HR directors en managers van 130 verschillende Belgische bedrijven in diverse sectoren onderzochten Attentia en Vlerick Business School de maturiteit van het beleid rond verloning en well-being, en dat op 3 niveaus:

 • de basis: is er een correcte naleving van de wettelijke verplichtingen?;
 • de optimalisatiemogelijkheden en andere manieren om het beleid te verbeteren, via bijvoorbeeld benchmarking;
 • het strategisch niveau: is er een duidelijk beleid rond verloning en well-being om het werknemersengagement te verhogen, en ligt dat beleid volledig in lijn met de bedrijfsstrategie?

Optimalisaties in verloningsbeleid onderbenut

De meerderheid van de HR-verantwoordelijken is ervan overtuigd wettelijk in orde te zijn of over voldoende kennis inzake verloningsbeleid te beschikken.
Prof. Dr. Koen Dewettinck, Vlerick Business School, geeft meer uitleg: “Het valt op dat de meeste organisaties de verloningsprocessen samen met een externe partner beheren. Ongeveer 65% van de bedrijven besteedt dit (gedeeltelijk) uit. Langs de andere kant zien we dat optimalisatie door interne of externe benchmarking, een functieclassificatiesysteem, automatisatie en efficiëntie, fiscale optimalisatie en flexibele verloningsplannen nog onderbenut is, zelfs bij grote bedrijven. Dat is verrassend, zeker in België waar de loonkost zeer hoog is, gezien het positief effect van optimalisaties op de bedrijfswinstgevendheid, de concurrentiepositie en de mogelijkheid om werknemers beter te verlonen.”
Ook strategisch zijn er nog hefbomen: hoewel 65% een uitgeschreven beleid heeft, zijn er weinig maatregelen die de bedrijfsstrategie ondersteunen of die via KPI’s of via een HR-dashboard opgevolgd worden.

Investeringen in welzijn werpen vruchten af

Positief is dat meer dan 80% van de ondervraagden welzijn een belangrijk aandachtspunt vindt. Sinds de nieuwe wet van september 2014 is er verhoogde aandacht voor psychosociale risico’s. Toch geeft de helft van de bedrijven aan niet helemaal zeker te zijn of ze in orde zijn met de wettelijke verplichtingen. Actieve gezondheidspromotie gebeurt vooral voor lichamelijk welzijn, minder voor mentaal of emotioneel welzijn en uit zich nog te weinig in interne bedrijfscommunicatie of systematische opvolging van de impact van de acties. 70% meet de ROI van welzijnsinitiatieven (nog) niet. Twee derde van wie dat wel opvolgt, ziet een positieve impact. Investeringen in welzijn werpen dus vruchten af, zeker voor wie meer dan 3% van het HR-budget investeert in acties. Bij 15% van de ondervraagde bedrijven lopen de investeringen op tot meer dan 5% van het HR-budget.

Een HR en well-being-totaalaanpak loont

Carine Huysveld, gedelegeerd bestuurder van Attentia, getuigt: “Uiteraard wil iedere bedrijfsleider voldoen aan de wettelijke verplichtingen én een zo efficiënt mogelijke HR én Well-being afdeling. Maar dat is het minimum. Onze klanten die een stap verder gaan, plukken daar de vruchten van: zij vertalen hun bedrijfsstrategie naar een verloningsbeleid in combinatie met een well-being beleid. We luisteren eerst naar de doelen en werken dan samen met de klant een beleid uit, met een actieplan en regelmatige metingen van de vooropgestelde KPI’s.”

Het volledige rapport kan opgevraagd worden via [email protected].

Over Attentia
Attentia is een Belgische HR-dienstengroep die bedrijven, zelfstandigen en starters professioneel ondersteunt in hun ontwikkeling. Gedreven door onze jarenlange expertise bieden we een brede waaier aan van HR-producten en diensten, met focus op Reward (van personeelsbeheer tot strategisch loonbeleid) en Well-being (van preventie & bescherming tot corporate vitality).
Attentia telt verspreid over heel het land 40 kantoren met ruim 750 medewerkers. We zijn een financieel gezond bedrijf met een groeiende omzet van 80 miljoen euro. Onze strategische focus werd zowel in 2013, 2014 als in 2015 bekroond met de prestigieuze HR Excellence Award. 

Gerelateerd nieuws

 1. 35 Belgische bedrijven mogen zichzelf een “Great Place to Work” noemen

  Datum: 13-03-2018
  Categorie: Persberichten
  Zo’n 25.000 werknemers hebben hun stem laten horen. Vanavond werden de beste werkplekken van België bekend gemaakt in de Event Lounge te Brussel. In totaal ontvingen maar liefst 35 organisaties deze erkenning voor hun goed werkgeverschap. Goede werkplekken zijn organisaties waar mensen vertrouwen hebben in het management, trots zijn op hun job en plezier beleven op het werk. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het Great Place to Work® Institute Belgium in samenwerking met Vlerick Business School en mediapartner Jobat/Mark Magazine.
 2. De 20 beste werkplekken van 2017 – EASI en Torfs opnieuw nummer 1

  Datum: 15-03-2017
  Categorie: Persberichten
  De werknemers hebben hun stem weer laten horen. Gisterenavond warden de beste werkplekken van België bekend gemaakt. EASI en Torfs staan respectievelijk voor het derde en vierde jaar op rij op nummer 1 in de top 10 van Best Workplaces 2017 in België. Dat zijn organisaties waar mensen vertrouwen hebben in het management, trots zijn op hun job en plezier beleven op het werk. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het Great Place to Work® Institute Belgium in samenwerking met Vlerick Business School en mediapartner Jobat/Mark Magazine.
Alle artikels