Hoe supply tot winstgevende groei kan bijdragen

PwC en Vlerick ontketenen samen het strategisch potentieel van supply chain management

Meestal focust supply chain management (SCM) op het controleren en reduceren van de kosten. PwC is er echter van overtuigd dat er voor SCM een meer strategische rol is weggelegd. De vraag is dan: hoe kan de supply chain bijdragen tot de groei van een bedrijf? PwC en Vlerick stappen samen in een Prime Foundation Partnership om antwoorden te vinden.

Karel De Baere (Chairman PwC Belgium)Karel De Baere, Voorzitter van PwC Belgium, legt uit wat de doorslag gaf om met Vlerick samen te werken: “We staan vooral bekend als een betrouwbare adviseur voor CFO’s, maar onze dienstverlening gaat veel verder dan dat. Zo adviseren we bedrijven ook hoe ze de efficiëntie van hun operations en supply chain kunnen verhogen. We stellen echter vast dat bedrijven vaak neigen naar kostenbesparing, zeker in tijden van crisis. In veel bedrijven wordt er ook vaak in functionele silo’s gewerkt. Dat kan leiden tot het nemen van maatregelen om te rationaliseren op afdelingsniveau, terwijl die niet gebaseerd zijn op een coherente en algemene visie op waardecreatie. Het is belangrijk om voldoende holistische inzicht te hebben in de drijfveren achter winstgevendheid en groei. Supply chain management kan hier een belangrijke rol spelen.

Toenemende bewustwording

Ann Vereecke, professor in Operations en Supply Chain Management aan Vlerick, gaat daarmee akkoord: “Normaal gezien zijn SCM maatregelen bedoeld om toeleverings- en distributienetwerken, fabriekslocaties en productstandaardisering te optimaliseren. Dat wordt bevestigd door wat we op vandaag weten over SCM. Men is er zich echter meer en meer van bewust dat SCM groei kan stimuleren, bv. via nieuwe producten, nieuwe markten, nieuwe distributiekanalen, nieuwe business-modellen en een betere klantendienst. Samen met het team van PwC hebben we in kaart gebracht hoe de supply chain bijdraagt tot winstgevende groei. Er is al voldoende kennis over hoe de supply chain een cruciale rol speelt bij bepaalde groeistrategieën. Voorbeelden daarvan zijn het verbeteren van de overkoepelende productkwaliteit, maatwerk voor een grote massa, samenwerking met strategische partners, prijsdifferentiatie, en zo verder. Elk op zich lijken deze methodes niet zo vernieuwend. Het is pas wanneer je ze samen gebruikt dat de supply chain echt de strategische rol van bruggenbouwer kan vervullen. Wat dit proces kan faciliteren zijn technologische ontwikkelingen, zoals bv. toegang bieden tot grote aantallen real-time data.”  

Een aanpak in twee fasen

De samenwerking kadert binnen ons Centre for Excellence in Supply Chain Management. De strategische rol van SCM als brug tussen verschillende functies binnen een bedrijf, wordt weerspiegeld in het onderzoek. Ann’s team maakt daarvoor gebruik van expertise die de school reeds opgebouwd heeft in bv. sales en marketing of innovatie.

In een eerste fase ontwikkelen we samen met PwC een kader of model dat de verschillende factoren en bestaande SCM praktijken beschrijft die groei kunnen stimuleren. In een tweede fase zal het model door verschillende bedrijven gevalideerd worden. Ze zullen het kader evalueren en bedrijfscases aanreiken die de theorie kunnen illustreren.

Kijken naar de puzzel in plaats van de stukjes

Door het onderzoeksonderwerp zo te formuleren zoals PwC dat gedaan heeft, krijgen we de kans om te bekijken wat dit echt in de praktijk betekent. Hoe kan de supply chain een strategische rol spelen en hoe doen succesvolle bedrijven dit in de praktijk,” zegt Ann. “Ons onderzoeksrapport zal interessant zijn voor academici omdat we voor het eerst de puzzel beschrijven in plaats van de afzonderlijke stukjes. Het zal ook voor de bedrijfswereld van belang zijn, omdat het rapport op een gestructureerde manier een overzicht zal brengen van inspirerende voorbeelden en bedrijfscases.

Dat is precies wat PwC van de samenwerking en het onderzoek verwacht. Karel: “We willen de resultaten gebruiken om onze klanten te helpen om hun supply chain nog doeltreffender te aligneren met hun andere activiteiten, zoals marketing & sales. Zo kunnen ze op lange termijn het maximum halen uit duurzame groei.

Meer dan onderzoek

Hoewel de focus in de eerste plaats op onderzoek ligt, gelooft Karel dat de samenwerking ook ruimte biedt om in contact te treden met de business community rond Vlerick. “We gaan samen een aantal evenementen organiseren. Sommige van onze medewerkers zijn al gastspreker bij Vlerick. Deze samenwerking verhoogt niet alleen onze visibiliteit bij de brede, Belgische bedrijfswereld. Het laat ons ook toe om contacten te leggen binnen het netwerk van een van de toonaangevende business-scholen in de Benelux. En natuurlijk biedt de samenwerking ook opportuniteiten om toptalent te rekruteren.

Over PwC

PwC helpt bedrijven en individuen om de waarde te creëren waar ze naar op zoek zijn. PwC is een netwerk van bedrijven in 157 landen en heeft meer dan 184.000 toegewijde medewerkers die kwaliteit leveren op het vlak van verzekeringen, belastingen en adviesverlening. De naam PwC wordt gebruikt om te verwijzen naar het PwC netwerk en/of een of meerdere van zijn leden, waarbij elk bedrijf een aparte juridische entiteit is.