De AXA-Vlerick Insurance Challenge: leren in een competitieve omgeving

Midden maart organiseerden professor David Veredas en AXA een Insurance Challenge, waarbij onze studenten Masters in Financial Management een week de tijd kregen om hun eigen verzekeringsmaatschappij in het leven te roepen. Onder begeleiding van enkele AXA-experten en David maakten ze kennis met de risico's en uitdagingen van de verzekeringssector. Een mooi voorbeeld van 'kennis in actie', in samenwerking met onze Global Community Partner AXA.

De AXA-Vlerick Insurance Challenge is een businessgame waarin een reële ondernemingssituatie wordt gesimuleerd. Theoretische lezingen en themapresentaties door medewerkers van AXA vullen de praktijksimulatie aan. De studenten worden onderverdeeld in vier groepen, die elk een verzekeringsmaatschappij vertegenwoordigen op een competitieve markt. Vier dagen lang fungeren de studenten als uitvoerend comité en nemen ze beslissingen over alle bedrijfsaspecten: van strategie en vermogensbeheer tot marketing, prijszetting voor de takken leven en niet-leven, distributiekanalen, solvabiliteit en het algemene reilen en zeilen.

LEES HET MAGAZINE

AXA Vlerick Insurance Challenge

'Masterstudenten moeten over het muurtje van de campus kijken'

David Veredas, professor Financial Markets, was ‘gids’ van dienst tijdens deze interactieve week: "Masters-studenten van een businessschool die aan de slag willen in de financiële sector, moeten over het muurtje van de campus kijken. Door die interactie met de sector kunnen ze hun opleiding omzetten in praktijkkennis en begrijpen ze beter de toegevoegde waarde van een masterdiploma voor hun toekomstige loopbaan."

'De digitale generatie is een waardevolle inspiratiebron voor AXA'

Davids tegenhanger bij AXA, CIO Giovanni D'Aniello, onderstreept het win-winkarakter van deze wisselwerking: "Om succesvol te zijn in onze transformatie als verzekeringsmaatschappij, moeten we ons ecosysteem openstellen voor belangrijke partners als Vlerick, en moeten we ons laten inspireren door deze digital natives. Zij vertegenwoordigen immers de nieuwe generatie werknemers. Als we Masters-studenten van Vlerick aanwerven, verwachten we niet alleen dat ze hun opgedane kennis meebrengen. Hun persoonlijkheid en diagonale kijk op wat de toekomst voor ons in petto heeft, zijn minstens even belangrijk."

David Veredas: "Niet de docent, maar de student staat centraal in de les."

Het leertraject bij Vlerick

Dit simulatiespel is slechts een van de vele facetten waarmee Vlerick innoveert in het leerproces. "Wij stappen af van het traditionele onderwijstraject en geloven vooral in een leertraject", aldus professor Veredas. "Dat betekent dat niet de docent, maar de student centraal staat in de les. Soms hebben de studenten hun professor zelfs niet nodig om iets op te steken. Dat kan perfect, en dat is ook wat we hebben gedaan tijdens de AXA-Vlerick Insurance Challenge. Er stonden enkele lezingen op het programma, maar verder waren de studenten op zichzelf aangewezen. Het was hun taak om het spel te spelen, te luisteren, te discussiëren, te rekenen en te beslissen. Mijn rol bestond erin het leerproces een duwtje in de rug te geven en de groepen te begeleiden bij het nemen van hun beslissingen. In combinatie met de praktische themapresentaties door AXA-medewerkers is zo'n bedrijfssimulatie een bijzonder doeltreffende leermethode."

Giovanni D'Aniello: "Vlerick-studenten zijn beter gewapend om hun steentje bij te dragen aan een grote transformatie."

Giovanni D'Aniello, zelf MBA-alumnus, begrijpt als geen ander de unieke mogelijkheid die Vlerick biedt om de wereld met andere ogen te bekijken: "De puzzelstukjes van de economische en zakelijke leefwereld vallen sneller in elkaar. Zo zijn Vlerick-studenten beter gewapend om hun steentje bij te dragen aan een grote transformatie en kunnen ze er ook beter mee omgaan. Ik werkte tijdens mijn MBA van 2001 tot 2003 in de telecomindustrie, een sector die toen helemaal op zijn kop werd gezet. Vandaag zijn het de financiële dienstverlening en de verzekeringssector die de grootste transformatie ondergaan. En dus zit ik weer in het oog van de storm – een mens moet nu eenmaal ergens zijn energie uit halen (lacht)."