Vlerick Business School en KBC zetten leerstoel op over rol en positionering van financiële instellingen

Het Centre for Financial Services van Vlerick Business School zet samen met KBC een vijfjarig leerstoeltraject op over de rol en positionering van financiële instellingen in de huidige financieel-economische omgeving.

De “KBC Chair on Customer Insight” is een duidelijke win-win voor beide partijen. Academici hebben toegang tot heel wat informatie over regelgeving en distributiemodellen, maar een financiële instelling als KBC kan die algemene invalshoek verbreden en verrijken met concrete ervaring. Dat maakt een samenwerking natuurlijk erg interessant. Vlerick Business School zorgt voor de academische onderbouw, KBC reikt de praktijkrelevante invalshoek aan.

Signing of KBC Chair
Philippe Haspeslagh (Decaan Vlerick Business School) en Johan Thijs (CEO KBC Groep NV)

In het komende academiejaar komen twee specifieke thema’s aan bod.

Ten eerste komt er onderzoek naar de impact van regelgeving op de traditionele rol van de bankinstellingen. Als financiële instelling werkt KBC in een zeer sterk gereguleerde en gereglementeerde omgeving. De leerstoel exploreert het spanningsveld dat ontstaat tussen deze omgeving en de verwachtingen die de stakeholders van KBC (cliënten, werknemers, aandeelhouders, de publieke opinie etc.) koesteren ten opzichte van de onderneming. John Hollows, Chief Risk Officer van KBC Groep NV, neemt het peterschap waar over dat eerste thema.

Daarnaast ligt de focus ook op dienstengebaseerd bankieren en verzekeren met Smart Data. De leerstoel onderzoekt hoe de beschikbare informatie uit financiële verrichtingen optimaal kan worden aangewend om de dienstverlening voor de cliënt te verfijnen en de cliëntbeleving te verbeteren. In een verdere fase wordt ook een vergelijkende studie gemaakt die de impact van Big Data op de Europese financiële sector en op KBC in kaart brengt. Dit thema staat rechtstreeks in verband met de ervaringen van KBC op het vlak van Big Data en Customer Insight. Pavel Kavanek, CEO Business Unit Tsjechië en lid van het Directiecomité van KBC Groep NV, zal verder toezicht houden op de uitwerking van dat onderwerp.

KBC is al langer een Prime Foundation Partner van het Vlerick Impulscentrum Groeimanagement voor Middelgrote Ondernemingen en is verheugd om nu ook Partner te kunnen worden van het Vlerick Centre for Financial Services. Als bedrijf dat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel voert, zijn we overtuigd van het belang om steun te verlenen aan toegespitst wetenschappelijk onderzoek en opleiding dat de ontwikkeling van de financiëledienstenindustrie in België en in het buitenland stimulansen geeft. Vanuit dezelfde invalshoek waardeert KBC eveneens de verdere opleiding van mensen – iets wat door dit initiatief enkel maar kan worden bevorderd. Het Vlerick Centre for Financial Services wil een centrum van uitmuntendheid zijn en een leidende kennispartner voor de financiële sector. Daarom staat het dichtbij het hart van een leidende financiële instelling als KBC, waar cliëntenfocus, performantie en innovatie kernprioriteiten zijn. Wij kijken uit naar een interessante en vruchtbare samenwerking die ons moet toelaten de dienstverlening aan onze cliënten nog verder te verbeteren”, verklaarde Johan Thijs, CEO van KBC Groep NV.

Philippe Haspeslagh, decaan van Vlerick Business School omschrijft het belang van de leerstoel als volgt: “Via deze KBC Chair on Customer Insight draagt het Vlerick Centre for Financial Services vanuit de nieuwe Brusselse campus verder bij tot het veranderingsproces in de financiële wereld. Dat gebeurt enerzijds via duiding en objectivering van de uitdagingen voor de financiële sector, zoals bv. de impact van de regelgeving op de positionering van de banken. Anderzijds plant Vlerick ook relevant toegepast onderzoek dat bijdraagt tot de strategie-implementatie van KBC. Meer concreet zullen Vlerick-professoren Philippe Baecke en Öykü Isik vanuit hun expertise in respectievelijk marketing en informatiesystemen werken rond het snijpunt van big data en klantengerichtheid. Die opgebouwde kennis komt natuurlijk ook de relevantie en kwaliteit van onze opleidingen ten goede. De band tussen KBC en Vlerick, die haar oorsprong vindt in de figuur van onze Stichter André Vlerick, wordt via deze leerstoel opnieuw geactualiseerd.”

Over KBC

KBC is een geïntegreerde bank-verzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, kmo- en lokale midcapcliënten. Het concentreert zich op zijn thuismarkten in België en bepaalde Centraal- en Oost-Europese landen (Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en Hongarije). In de rest van de wereld is de groep selectief aanwezig in bepaalde landen en regio’s. Het hoofdkantoor van KBC is gevestigd in Brussel (België). De groep telt meer dan 37 000 vte’s en is genoteerd aan NYSE Euronext Brussels (tickersymbool ‘KBC’).
Volg KBC op Twitter.  


Meer over Vlerick initiatieven en expertise in de Financial Services sector.

Gerelateerd nieuws

 1. Belgische bedrijven zetten banken onder druk

  Datum: 03-06-2014
  Categorie: Persberichten
  KPMG en Vlerick Business School hebben in het voorjaar van 2014 in België een onderzoek gevoerd naar de verwachtingen die Belgische bedrijven (corporates) koesteren ten opzichte van hun bank(en). Uit het onderzoek blijkt dat de ondervraagde bedrijven tevreden zijn over hun banken maar ook dat ze hun banken steeds meer onder (prijs)druk zetten en hen onderling tegen elkaar uitspelen. Ondanks de internationalisering wensen bedrijven een persoonlijk contact met hun bank. Banken van hun kant zullen ook in de toekomst streng blijven bij de toekenning van kredieten.
 2. Controle over onze financiën maakt gelukkig

  Datum: 09-05-2014
  Categorie: Persberichten
  Wie zijn financiën goed plant, kent gemoedsrust, zegt Financial Happiness Barometer van Vlerick en Optima. 42 procent van de Belgen vindt zichzelf financieel gelukkig. De mogelijkheid om te sparen, te plannen en financiële doelen te stellen kunnen dat financieel geluk positief beïnvloeden. Uit dat onderzoek blijkt dat financieel gelukkige mensen ook over het algemeen gelukkiger zijn: geld maakt dus wél gelukkig.
Alle artikels