Voetbal, M&A voorspellingen en Machine Learning

Momenteel worden robotgestuurde procesautomatiseringen al vaak toegepast in financiële afdelingen om de werknemers van monotone taken te verlossen. Echter, ondanks het bloeiende vakgebied van artificiële intelligentie (AI) en machine learning (ML), zijn financiële applicaties van deze laatste technieken vrij schaars. Door een connectie te maken met een scheidsrechter die al dan niet een goal afkeurt, trachten we een interessante toepassing tot stand te brengen betreffende fusies en overnames (M&A).

Stof tot nadenken

Recentelijk was een scheidsrechter in een Belgische voetbalmatch niet in staat om een kans al dan niet te classificeren als een goal door het gebrek aan doellijntechnologie. Voetbalanalist Filip Joos besprak elke mogelijkheid door middel van een diagram. Indien de bal de lijn overschreed en de scheidsrechter de goal goedkeurde, dan was dit een juiste beslissing. De scheidsrechter maakte ook een juiste beslissing indien hij de goal afkeurde in het geval de bal niet over de lijn ging. We kunnen besluiten dat beide beslissingen ‘even juist’ zijn met een bijbehorende ‘kost’ gelijk aan nul.

  De bal was over de lijn De bal was niet over de lijn
Lijnrechter geeft doelpunt A B
Lijnrechter geeft geen doelpunt C D

Desondanks was de scheidsrechter fout in de twee andere gevallen. Filip Joos was van mening dat beide gevallen ‘even fout’ zijn en impliceerde dus dat de kost om een ‘foutieve goal’ toe te kennen (kost1) gelijk is aan de kost om een ‘echte goal’ af te keuren (kost2). Een andere analist (Arnar Vidarsson) oordeelde dat de scheidsrechter de goal niet mag goedkeuren indien hij niet zeker is. Volgens hem is het erger om een goal foutief goed te keuren dan een goal foutief af te keuren. Kortom, hij is van mening dat kost1 > kost2. Scheidsrechters met dezelfde gedachtegang zijn dus meer terughoudend om een twijfelachtige goal goed te keuren.

ML in een M&A context 

Om een geïnformeerde beslissing te maken, omringt de scheidsrechter zichzelf met verschillende databronnen – zoals de voetbalregels, de VAR en enkele hulpscheidsrechters. Ten slotte keurt de scheidsrechter het doelpunt al dan niet af na het afwegen van de verschillende kosten en het verwerken van de aanwezige informatie.

Bedrijven worden aangeraden om verschillende datatypes te gebruiken om geïnformeerde beslissingen te kunnen maken. ML modellen kunnen besluitvormers helpen om voorspellingen of beslissingen te maken betreffende (1) het voorstellen van geschikte doelwitten en (2) het voorspellen van de voltooiingskansen van M&A transacties. De machine is immers niet gelimiteerd in het combineren en analyseren van verschillende datatypes.

Men kan bijvoorbeeld opportuniteiten voor M&A transacties identificeren die passen bij de M&A strategie van het verwervende bedrijf en met een goed investeringsrendement. Men kan gebruik maken van publiek beschikbare financiële data zoals market to book ratios, earnings yield en dividend yield, free cash flow rates, asset growth rates, financial leverage rates, etc. Niettemin zijn meer en meer besluitvormers geïnteresseerd in niet financiële data zoals rapporten van externe analisten, informatie op de website, duurzaamheidsscores, competenties van het bestuur en management van het doelwit, sociale media, de graad van tevredenheid van klanten en het netwerk en contractuele relaties van het doelwit. ML kan het verwervende bedrijf helpen om deze variabelen te beoordelen en te associëren met de identificatie van veelbelovende doelwitten.

Na de identificatie van een veelbelovend doelwit start het verwervende bedrijf met onderhandelingen en due diligence om relevante informatie van het doelwit, zoals contracten, financiën en klanten, te bevestigen. Het investeren in due diligence voor doelwitten die zich uiteindelijk terugtrekken, zorgt voor een hoge kost in termen van middelen, tijd en reputatieschade. Dus is het aangeraden om niet enkel tijdens de selectiefase, maar ook in de periode erna data te gebruiken die bijvoorbeeld de voltooiingskansen van een M&A transactie kunnen helpen voorspellen. Enkele voorbeelden van voorspellende variabelen zijn het bestaan van verbrekingsvergoedingen, het aantal concurrerende bieders, het vijandig geclassificeerd zijn van de acquisitie, de tijd tussen het tekenen en voltooiing van de deal, het aantal en de aard van wettelijke goedkeuringen, de relatieve grootte van de deal, marktconcentratie, verschillen tussen landen en het percentage aandelen van het doelwit gehouden door het verwervende bedrijf voor de publieke aankondiging (toehold). ML modellen kunnen dus opnieuw het verwervende bedrijf helpen om deze verschillende datatypes te analyseren en om een accuraat voorspellingsmodel te construeren.

Bovendien staan vele ML modellen het toe om een zeker belang of kost toe te kennen aan verschillende voorspellingen. Denk aan de ‘even fout’ discussie over het al dan niet toekennen van een (foutieve) goal. Bijvoorbeeld, in de doelwit selectiefase kunnen bedrijven hogere (lagere) kosten toekennen aan doelwitten dat het ML model voorspelt om geschikt (ongeschikt) te zijn ondanks dat het in de realiteit ongeschikte (geschikte) doelwitten zijn. Redenen voor deze aanpak zijn mogelijke hoge due diligence kosten enerzijds en gemiste opportuniteiten anderzijds (zie Tabel 2). Zulke kosttoekenning kan dus van toepassing zijn voor meer terughoudende bedrijven.

Anderzijds, tussen de aankondigingsdatum van de M&A transactie en het uiteindelijk sluiten van de deal, kunnen beslissingsmakers van mening zijn dat de uiteindelijke annulering van de deal zeer kostelijk is voor het verwervende bedrijf vanwege reputatieschade, due diligence kosten en het afzien van andere attractieve mogelijkheden gedurende deze periode. Vermits M&A transacties die uiteindelijk worden geannuleerd maar sporadisch voorvallen, kunnen traditionele voorspellende modellen deze kans onderschatten. Door hogere kosten toe te kennen aan M&A transacties die uiteindelijk worden geannuleerd, kunnen kostgevoelige ML modellen het probleem van kostelijke misclassificaties oplossen en het model verplichten om extra aandacht te geven aan de minderheidsklasse (zie Tabel 3).

Ten slotte kan men opmerken dat de kosttabellen dezelfde structuur hebben als het diagram dat Filip Joos tekende, hoewel deze nu de kost van het (mis)classificeren van M&A gerelateerde problemen illustreren. In dit artikel hebben we een opsplitsing gemaakt tussen selectie en het voltooiingsrisico. Dat kan (gedeeltelijk) samengevoegd worden door bijvoorbeeld informatie betreffende concurrenten al gedurende doelwitselectie in rekening te brengen. Bovendien moeten de diagonaalelementen niet per se gelijk zijn aan nul; ML biedt ontelbare mogelijkheden.

  GESCHIKT DOELWIT ONGESCHIKT DOELWIT
PREDICTIE: GESCHIKT 0  kosta
PREDICTIE: ONGESCHIKT  kostb 0

Tabel 2: M&A selectie kost matrix 

  UITEINDELIJK VOLTOOID UITEINDELIJK TERUGGETROKKEN
PREDICTIE: VOLTOOIING 0  kostc
PREDICTIE: TERUGTREKKING kostd

Tabel 3: M&A voltooiing kost matrix

Lennert Van der SchraelenKristof Stouthuysen en Mathieu Luypaert

Lennert en Kristof zijn beiden leden van het Centre for Financial Leadership & Digital Transformation aan Vlerick Business School. Dit Centre doet actiegericht onderzoek naar de financiële functie van morgen en fungeert tevens als een kennisplatform. Financiële leiders met de ambitie om een concurrerende en effectieve financiële afdeling of boekhoudkantoor te ontwikkelen, die technologie omarmen en die op de hoogte willen blijven van de meest recente technologische ontwikkelingen met invloed op de financiële functie, kunnen profiteren van ons unieke kennisplatform en onderzoek.

Matthieu is directeur van het Vlerick Business School’s Centre for Mergers, Acquisitions & Buyouts.

Wilt u meer weten over deze centra? Voel je vrij om contact met ons op te nemen!

Gerelateerd nieuws

 1. Artificiële intelligentie overbrugt de kloof tussen data en duurzaam beleggen

  Datum: 22-03-2021
  Categorie: Opiniestukken
  Duurzaam beleggen is hot. In tegenstelling tot financiële rapportering staat duurzaamheidsrapportering echter nog in de kinderschoenen, en de moeilijkheid om duurzaamheid op een objectieve en kwalitatieve manier te meten, vormt voor veel beleggers een belangrijk struikelblok. Er is geen gebrek aan duurzaamheidsinformatie, maar de meerderheid van deze data is ongestructureerd en moeilijk te analyseren. Volgens professor Kristof Stouthuysen en doctoraatsonderzoeker Bjarne Brié vermindert het gebruik van artificiële intelligentie de onzekerheid rond duurzaam beleggen. De combinatie van AI en big data analyse laat toe om snel en op basis van verschillende gegevensbronnen de belegger te voorzien van bijna real time objectieve informatie.
 2. Zijn CFO’s de Lucky Luke van besluitvorming?

  Datum: 14-12-2020
  Categorie: Opiniestukken
  Aan een sneltempo data analyseren en op basis van de geleverde resultaten doortastend beslissingen nemen, vormt in het huidige digitale klimaat voor veel ondernemingen en beslissingsmakers nog steeds een grote uitdaging. Los van het technologische effect vergt dit niet alleen een geïntegreerde kijk op de data en besluitvorming, maar ook een data gedreven bedrijfscultuur. Daarbij kan de CFO een belangrijke katalysator zijn om organisaties te ondersteunen in de transformatie naar een meer flexibele en effectieve besluitvormende entiteit.
Alle artikels