Welke vaardigheden heb je nodig in de 21ste eeuw?

Bron: Management Team (30/04/2019); Auteur: Katleen De Stobbeleir

Je kan vandaag geen managementcursus bijwonen of managementtijdschrift open slaan zonder dat het gaat over de “vaardigheden voor de 21ste eeuw”. Bovenaan die lijstjes prijken vaak creativiteit, leren, open staan voor input van buitenaf, proactief zijn, kritisch denken, samenwerken, en flexibiliteit. En hoewel ik me daar helemaal in kan vinden en die lijstjes allicht een correcte weerspiegeling vormen van de huidige realiteit, stel ik bij mezelf toch ook telkens een milde (en soms wat minder milde) vorm van irritatie vast.

De Amerikaanse psycholoog Daniel Katz schoof reeds in 1964 diezelfde ‘toekomstige vaardigheden’ naar voor als cruciaal om te overleven op de toenmalige arbeidsmarkt. Waarom plots al die aandacht? Samenwerken was in de jaren zestig toch allicht even belangrijk als nu?

Uiteraard is de arbeidsmarkt ondertussen structureel gewijzigd, wat ook specifieke uitdagingen met zich meebrengt. Maar laat het ons daar dan ook even over hebben, alvorens te vervallen in algemeenheden die weinig zeggen over wat dit exact impliceert voor medewerkers vandaag. Met andere woorden: hoe moet samenwerking er vandaag uitzien? Wat zijn de vaardigheden die mensen nodig hebben om goed te kunnen samenwerken in de huidige realiteit?

Lees het volledige artikel 'Wat zijn de vaardigheden voor de 21ste eeuw?' op de website van Management Team.

Gerelateerd nieuws

 1. Zelfsturing als middel om de isolatie van telewerk de baas te blijven

  Datum: 27-05-2020
  Categorie: Opiniestukken
  Eén of twee dagen per week van thuis uit werken, kan onze productiviteit opdrijven. Maar doe je dat elke dag dan raak je vermoeid en steeds meer vervreemd van je vertrouwde werkplek en collega’s. Sommigen van ons ervaren zelfs een soort van rouwproces waar we door moeten. Volgens professor Karlien Vanderheyden kunnen we zelf verschillende acties ondernemen om zo goed mogelijk met deze nieuwe ‘normaliteit’ om te gaan.
 2. Het buitengewone belang van fairheid in moeilijke tijden

  Datum: 27-04-2020
  Categorie: Opiniestukken
  Medewerkers hechten belang aan fairheid in beslissingen, procedures en de manier waarop we elkaar behandelen. In een onzeker klimaat met minder positieve resultaten is onze perceptie van fairheid belangrijker dan ooit. Fairheid toont aan dat we in de toekomst betere resultaten mogen verwachten, dat we een gewaardeerd lid zijn van het team en dat onze managers integer zijn. Fairheid biedt ons zekerheid over onze toekomst in de organisatie en geeft ons een veilig gevoel om ons in te zetten en meer te geven dan wat van ons verwacht wordt. Volgens professor David Patient kunnen en moeten leidinggevenden specifieke stappen zetten om blijk te geven van fairheid.
Alle artikels