Welke vaardigheden heb je nodig in de 21ste eeuw?

Bron: Management Team (30/04/2019); Auteur: Katleen De Stobbeleir

Je kan vandaag geen managementcursus bijwonen of managementtijdschrift open slaan zonder dat het gaat over de “vaardigheden voor de 21ste eeuw”. Bovenaan die lijstjes prijken vaak creativiteit, leren, open staan voor input van buitenaf, proactief zijn, kritisch denken, samenwerken, en flexibiliteit. En hoewel ik me daar helemaal in kan vinden en die lijstjes allicht een correcte weerspiegeling vormen van de huidige realiteit, stel ik bij mezelf toch ook telkens een milde (en soms wat minder milde) vorm van irritatie vast.

De Amerikaanse psycholoog Daniel Katz schoof reeds in 1964 diezelfde ‘toekomstige vaardigheden’ naar voor als cruciaal om te overleven op de toenmalige arbeidsmarkt. Waarom plots al die aandacht? Samenwerken was in de jaren zestig toch allicht even belangrijk als nu?

Uiteraard is de arbeidsmarkt ondertussen structureel gewijzigd, wat ook specifieke uitdagingen met zich meebrengt. Maar laat het ons daar dan ook even over hebben, alvorens te vervallen in algemeenheden die weinig zeggen over wat dit exact impliceert voor medewerkers vandaag. Met andere woorden: hoe moet samenwerking er vandaag uitzien? Wat zijn de vaardigheden die mensen nodig hebben om goed te kunnen samenwerken in de huidige realiteit?

Lees het volledige artikel 'Wat zijn de vaardigheden voor de 21ste eeuw?' op de website van Management Team.

Gerelateerd nieuws

 1. Hoe kunnen we leren uit falen?

  Datum: 02-07-2019
  Categorie: Opiniestukken
  Veel leiders vinden het moeilijk om op een constructieve manier te reageren op mislukkingen. Als we een medewerker de schuld niet meer mogen geven voor een mislukking, wat zorgt er dan voor dat die medewerker toch nog heel hard zijn best zal doen om zo goed mogelijk te presteren? Heel wat organisaties vinden leren uit falen wel belangrijk, maar slechts bitter weinig van hen pakken het ook op een goede manier aan. De oorzaak? De meeste leidinggevenden hebben een foute kijk op falen.
 2. Wat we kunnen leren van appende oma's

  Datum: 26-06-2019
  Categorie: Opiniestukken
  Professor Human Resources Management Dirk Buyens ziet door digitalisering ingegeven veranderingen allerminst somber in. ‘We moeten leren begrijpen waardoor medewerkers al dan niet aanhaken.’
Alle artikels