Winkeliers hebben nood aan een ‘entrance’-strategie

De roep om een snelle heropleving van de economische activiteit klinkt al enkele dagen zeer sterk. Er wordt gehoopt dat alle winkels begin mei mogen heropenen, weliswaar mits het naleven van strenge voorschriften omtrent hygiëne en ‘social distancing’.

Veel winkeliers zitten al meer dan 5 weken gedwongen thuis, vaak zonder een euro aan omzet te genereren. Door de steunpremies van de overheid en door het wegvallen van maandelijkse personeels- en leverancierskosten kunnen we de hoop koesteren dat de financiële schade bij de meesten nog beperkt is gebleven.

Echter, net zoals voetballers echte wedstrijden willen spelen, willen winkeliers aan ‘business’ doen. Vanaf het moment dat het verbod wordt opgeheven, kunnen we verwachten dat vele handelszaken terug op volle kracht zullen heropstarten.

De belangrijkste vraag die elke ondernemer zich vandaag moet stellen, is of een herstart op een rendabele manier kan. Eens de winkeldeuren weer openen, zijn ook de kosten daar immers opnieuw. Om winstgevend te ondernemen moet de omzet uiteraard hoger zijn dan de kosten. De hamvraag is of dit meteen na de heropening mogelijk zal zijn.

Zal het aantal klanten vergelijkbaar zijn met de normale aantallen van voor de verplichte sluiting? Dat valt sterk te betwijfelen. Naast een mogelijke angst bij de consument om zich tussen andere mensen te begeven, kan er voor winkeliers een beperking worden opgelegd op het maximum aantal toegelaten klanten in het pand. Een omzetdaling zal het gevolg zijn.
Bij een heropstart wordt het dus cruciaal om de verwachte omzet te relateren aan de kosten. Als hier een structureel

onevenwicht is waarbij de omzet onder het kostenniveau valt, snijdt men in eigen vel. Er kan op korte termijn een liquiditeitsprobleem ontstaan, met een mogelijk faillissement als gevolg. Naast een duidelijke ‘exit’-strategie die door de overheid wordt doorgevoerd, maken winkeliers best zelf een ‘entrance’-strategie om een dergelijk onevenwicht te vermijden.

Het niet op volle kracht opstarten kan een onderdeel van die strategie zijn. Door de kat even uit de boom te kijken en trachten met minder personeel en met een minder uitgebreid aanbod te beginnen. Zo stijgt de kans gevoelig dat er alsnog meer omzet dan kosten worden gemaakt en men rendabel kan ondernemen.

Interesse in meer inzichten over hoe omgaan met deze turbulente tijden?

Ontdek de leerlessen en expertise van onze profesoren over hoe je je kan aanpassen aan deze nieuwe realiteit.

Gerelateerd nieuws

 1. Wat zijn de belangrijkste prioriteiten van ondernemers in Corona-tijden?

  Datum: 20-05-2020
  Categorie: Opiniestukken
  Hoewel zij essentieel zijn om de bedrijven door de crisis te loodsen, dreigt de rol van ondernemers ondergesneeuwd te worden. Ze hebben niet alleen moed, luciditeit en doorzettingsvermogen nodig, maar ze moeten die ook kunnen omzetten in concrete acties en maatregelen. Professor Hans Crijns licht toe hoe de ondernemers en eigenaars-managers van het iGMO-netwerk deze crisis aanpakken en de toekomst zelf mee vorm geven met een gezonde dosis ondernemerschap.
 2. Hoe een wereldwijde crisis ondernemerschap in een stroomversnelling brengt

  Datum: 15-04-2020
  Categorie: Opiniestukken
  Van ondernemers zeggen we dat ze een opportuniteit zien en een bedrijf creëren om die waar te maken. De veelheid aan ondernemende ideeën die als gevolg van de huidige crisis ontstaan, bieden oplossingen voor concrete problemen die op korte termijn om echte oplossingen vragen. Omdat alles voortdurend en snel verandert, zien we een proces dat meer gericht is op doen dan op denken. Volgens professor Hans Crijns geeft die ongebreidelde creativiteit van jonge, ondernemende mensen hoop om de crisis klein te krijgen.
Alle artikels