Succesvolle doctoraatsverdediging voor Xavier Baeten

Doctoraatsstudie rond eigenschappen van corporate governance op bedrijfsniveau en CEO remuneratie

Vlerick Leuven Gent Management School feliciteert Xavier Baeten met de recente succesvolle verdediging van zijn doctoraatsstudie. Hij behaalde de graad van Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. Dit is een schitterende prestatie en een erkenning voor jaren toewijding en hard werken, waarbij hij zijn doctoraat succesvol wist te combineren met het management van het Vlerick Reward Centre.

Xavier Baeten behaalde een Masterdiploma in Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Gent in 1991 en een Masterdiploma in Belastingwetgeving & Accountancy aan Vlerick Leuven Gent Management School in 1992. Samen met prof. Dr. Lutgart Van den Berghe en Peter Leyman richtte hij in 1996 de Volvo Research Roundtable ‘Employee Benefits’ op. In 2000 verbreedde hij het onderzoeksdomein binnen dit centrum in de richting van strategische beloning. In 2006 richtte hij samen met prof. Dr. Lutgart Van den Berghe het Executive Remuneration Research Centre op. Vandaag staat hij aan het hoofd van het Vlerick Reward Centre. Binnen dit onderzoekscentrum wordt met meer dan 40 bedrijven op lange termijn samengewerkt. Het centrum ontwikkelt ook programma’s rond strategisch belonen en de remuneratie van het topmanagement. Hij is verder ook onafhankelijk lid van verschillende remuneratiecomités. In 2011 was Xavier Baeten voorzitter van de 3de EIASM Europese Reward Management Conferentie in Brussel. Tot slot is hij ook co-auteur van twee boeken binnen het vakdomein van reward management: ‘Reward Management – Facts and Trends in Europe’ (2008), en ‘Pay and Reward Systems in Organisations: Theoretical Approaches and Empirical Outcomes’ (2011).

Titel: “Firm-level corporate governance characteristics and CEO remuneration: a cross-national European study”
Datum doctoraatsverdediging: 1 februari 2012
Promotor: Prof. dr. Lutgart Van den Berghe

Deze doctoraatsverhandeling focust op de rol van deugdelijk bestuur (‘corporate governance’) als een belangrijke motor van CEO-vergoeding en meer in het bijzonder op het beslissingsproces inzake de verloning van de afgevaardigd bestuurder (‘Chief Executive Officer’ of CEO). Daar waar de meeste bestaande studies binnen dit domein uitgaan van een geografische focus op de VS beantwoordt deze studie aan de nood om corporate governance ook binnen een andere context te bestuderen. Een context die gekenmerkt wordt door een minder versnipperd aandeelhouderschap en andere types van hoofdaandeelhouders. Dit resulteerde in de ontwikkeling van een database van bijna 300 beursgenoteerde bedrijven in continentaal Europa, en meer in het bijzonder België, Frankrijk, Duitsland en Nederland.

Het eerste deel van de studie handelt over aandeelhouderstructuren en het bestaan en de samenstelling van een remuneratiecomité. Hierbij wordt het remuneratiecomité beschouwd als een instelling die toezicht houdt. Uit de resultaten blijkt dat aandeelhouders die een groter gedeelte van de aandelen bezitten zelf toezicht houden op de verloning van de CEO, in plaats van deze taak te delegeren aan een remuneratiecomité.

Het tweede deel van de studie onderzoekt het verband tussen het remuneratiecomité en de vergoeding van de CEO. Hoewel er een negatief verband tussen het bestaan van een remuneratiecomité en het niveau van CEO remuneratie verwacht werd, bleek het tegenovergestelde. Wat betreft de samenstelling van het comité kon het onderzoek aantonen dat er subtiele beïnvloedingsprocessen bestaan tussen de CEO en het comité. Ook het bestaan van overmoed bij de CEO kon aangetoond worden.

Het derde deel bestudeert het verband tussen aandeelhouderschapstructuren en CEO remuneratie. Er bleek dat niet enkel de concentratie van aandeelhouderschap maar ook de typologie van de hoofdaandeelhouders gelinkt is aan CEO remuneratie.

Deze studie biedt vanuit verschillende perspectieven een meerwaarde. Ten eerste stelt de studie de Europese context centraal. Ten tweede focust de studie niet alleen op het niveau van CEO remuneratie maar ook op de structuur ervan. Ten derde is er vanuit een allesomvattend perspectief aandacht voor de samenstelling van het remuneratiecomité, inclusief de belangrijkste kenmerken, zijnde expertise, onafhankelijkheid en diversiteit. Ten vierde wordt er niet alleen gekeken naar de concentratie van aandeelhouderschap, maar ook naar de typologie van de hoofdaandeelhouders. Ten vijfde biedt deze studie een totaalvisie op corporate governance door te focussen op zowel aandeelhouderschap als het remuneratiecomité als variabelen die CEO remuneratie kunnen voorspellen.

Gerelateerd nieuws

 1. Technologie zal de farmasector hervormen

  Datum: 11-04-2018
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Afgelopen januari ging professor Zeynep Erden aan de slag in ons Healthcare Management Centre. “Ik probeer te begrijpen op welke manieren innovatie wordt gestimuleerd of belemmerd en welke innovatiestrategieën leiden tot concurrentievoordelen bij farmaceutische bedrijven. Ik vind het erg interessant hoe nieuwe technologieën veranderingen kunnen veroorzaken in de manier waarop bedrijven innoveren.” Ze onderscheidt drie grote trends die de innovatiestrategieën van farmabedrijven momenteel vorm geven: patiënten op de eerste plaats, geavanceerde data-analyse en betere en goedkopere geneesmiddelen.
 2. Nieuwkomers helpen bij het uitbouwen van hun carrière in België

  Datum: 22-02-2018
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Om concurrentieel te blijven in de strijd om talent moet België investeren in nieuwkomers. Daarom werken we samen met Talentree - een jobplatform voor multicultureel talent - aan een educatief programma om hoogopgeleide nieuwkomers te helpen integreren in de Belgische arbeidsmarkt. Het traject combineert managementopleiding met een stageplaats en intensieve coaching en mentoring - zowel voor individuen als voor de bedrijven waar ze stage lopen.
Alle artikels