Een betekenisvol leven leiden

Categorie: Alumni events

Visionair leiderschap, waardegeoriënteerd leiderschap, missies, visie, waarden en normen; een beperkte greep aan termen die de laatste tientallen jaren aan de woordenschat binnen de managementwereld zijn toegevoegd. Termen die oorspronkelijk louter binnen een filosofische context werden gebruikt, maar die onder invloed van de Angelsaksische wereld ook steeds vaker in managementboeken worden opgemerkt.

Wat de mens in verwarring brengt zijn geen feiten, maar de dogmatische meningen over de feiten. - Epictetus.

Een betekenisloos leven leiden kan wellicht als een van de grootste angsten van de mens worden gedefinieerd. Onze eeuwige zoektocht naar betekenis en erkenning kent een zeer prominente plaats binnen ons bestaan. Het geldt als een soort van leidraad van waaruit we zaken ondernemen, evalueren en verbeteren. Daarnaast is het evenzeer een bindingsmiddel voor onze al dan niet gemeenschappelijke interesses, wensen en doelen.
Binnen de Griekse methodologie werd de "reden van bestaan" zelfs als het kwaad voorgesteld. Het kwaad werd gezien als een innerlijke leidraad die mits de juiste opvolging een goede invloed kan uitoefenen op actie en reactie. Wie deze innerlijke leidraad negeert, riskeert op zijn beurt zelfvernietiging. Het illustreert hoe we onze levens zin, richting en betekenis kunnen geven. Volgens Ludwig Wittgenstein wordt de relatie tussen taal en realiteit gecreëerd door de betekenis die we toekennen aan de woordenschat die we gebruiken.

Tijdens deze lezing gaan we dieper in op "betekenis" en de plaats die het inneemt binnen een managementcontext.

douwe-nutters

Douwe Nutters heeft reeds een groot deel van zijn leven toegewijd aan de studie van de interactie tussen psychoterapie en de manier waarop hier interpersoonlijke wordt mee omgegaan. Hij is tevens getraind in een aantal psychotherapeutische behandelingen die afgeleid zijn uit de tak van de humanistische psychologie. Daarnaast raakte hij ook gepassioneerd door meditatie en spirituele tradities en is hij een aanhanger van diverse Boeddhistische scholen en BEING-georiënteerde bewegingen.

 

Programma
  • 18u30 : Registratie deelnemers
  • 19u00 : Aanvang sessie
  • 20u30 : Netwerkreceptie

 

 

Bouwen aan verandering binnen uw organisatie?

U wilt uw team een leerervaring aanbieden die écht het verschil maakt in uw organisatie? Een managementopleiding op maat van de specifieke noden van uw business? Contacteer ons en ontdek hoe we voor uw team een opleiding op maat kunnen ontwikkelen. Zo maken uw medewerkers écht het verschil.

Toekomstige Alumni Events

31 mei

AlumNights Mei 2018

Categorie: Alumni events


07 jun

Vlerick Award 2018

Categorie: Alumni events


13 jun

M&A Trends & Insights:

Categorie: Alumni events


Alle komende Alumni Events