“Als ik vandaag alleen maar met patiënten zou bezig zijn, was ik geen gelukkige dokter”

27 maart 2019

Kinderarts en kindernefrologe An Bael is geboren en getogen in Gent. Maar ze volgde de liefde en vond haar job in Antwerpen. Na een niet zo vanzelfsprekend parcours koos ze bij Vlerick voor de opleiding Management voor de Ziekenhuisprofessional. Haar doel? Als diensthoofd meer inzicht krijgen in de complexiteit van een ziekenhuisomgeving en in de organisatie van haar eigen afdeling.


Testimonial blog An Bael - ZNA - Management for hospital professionals

VAN ARTS TOT SPECIALIST

“Ik ben afkomstig uit Gent en volgde er mijn opleiding tot pediater. Aanvankelijk was het niet mijn bedoeling om kindernierspecialist te worden. Maar je weet hoe dat gaat. Er passeert iets ongelooflijk boeiends op je traject en die kans moet je grijpen. Voor mijn specialisatie ben ik naar Utrecht getrokken. Op dat ogenblik had ik drie jonge kinderen, allesbehalve evident dus. Een werkweek kon toen nog honderd uren tellen. Maar ik wou het zo graag.”

“Uiteindelijk ben ik teruggekeerd om aan de slag te gaan in het AZ Monica, het Middelaresziekenhuis in Antwerpen. Daar was al een plaats voor mij voorbehouden. Na amper drie jaar ben ik er diensthoofd geworden. Voor mij een echte vuurdoop. Ik stond toen immers nog maar aan het begin van mijn carrière. In totaal heb ik er tien jaar heel graag gewerkt, waarvan zeven als diensthoofd.” 

EEN LOOPBAAN MET ENKELE WISSELS

“Intussen kwam het universitair ziekenhuis Antwerpen me vragen om bij hen aan de slag te gaan. Een dilemma, want ik zat op een prima plek. Maar teruggaan naar de universiteit was ook aanlokkelijk. In die periode schreef ik aan mijn doctoraat. Uiteindelijk heb ik dan toch de overstap gemaakt. Dat bleek absoluut een goede keuze, tenminste wat werken met patiënten betrof. Maar rond management en organisatie bleef ik op mijn honger zitten. Mee beleid voeren was niet aan de orde. Er zijn heel wat artsen voor wie het pure patiëntenwerk echt een roeping is. Mij maak je echter niet gelukkig door me alleen met patiënten te laten bezig te zijn. Strategisch denken is belangrijk voor mij. Ik had ervan geproefd en miste het.”

“Op dat moment zijn er een aantal dingen bij elkaar gekomen. Bij ZNA waren ze op zoek naar nieuwe specialisten voor de kinderafdeling. In 2011 ben ik daar gestart als kindernefroloog. Nog niet met het plan om er zelf leiding te gaan geven, maar het is wel snel zo gelopen.

EEN CHALLENGE OP ONVASTE GROND

“Om een lang verhaal kort te maken: ik ben intern aangezocht om als diensthoofd de financiën van het kinderziekenhuis in orde te brengen. Dat was waanzinnig deficitair op dat moment. Ik heb die uitdaging aangenomen en ben meteen in de financiële gegevens gedoken. Binnen de negen maanden was het tekort goedgemaakt. Ongelooflijk, zou je zeggen. Waarom word je niet meteen minister van Financiën? Maar eerlijk, het was makkelijker dan het leek. Heel veel kosten werden verkeerd toegewezen zonder dat iemand het opmerkte.”

“Wat ik wel duidelijk aanvoelde: mijn kennis over onder andere ziekenhuismanagement en -financiering was op dat moment te beperkt. Ook mijn ervaring in leidinggeven kwam vanuit de losse pols. ZNA bood intussen wel een leadershiptraject aan. Interessant, maar ik wou meer. Dus ben ik gaan kijken naar het aanbod van Vlerick. In eerste instantie leek mijn agenda te druk om zo’n opleiding erbij te nemen. Uiteindelijk heb ik voor mezelf beslist om die data te blokkeren en het toch te doen.”

EEN NETWERK VAN GELIJKGESTEMDEN

“Hoe dieper je in een organisatie zit, hoe meer je alle pijnpunten, moeilijkheden en verschillen ziet. Bij de start van de opleiding bij Vlerick was ik echt op zoek naar antwoorden: hoe zit de ziekenhuisfinanciering precies in elkaar? Hoe zit het met het ziekenhuisverloop en met al die chains die elkaar moeten opvolgen? Hoe maak je processen lean? Enzovoort. Dat waren de dingen die ik vooral wou horen en mijn verwachtingen zijn zeker ingelost.”

“Wat ik daarnaast vooral geleerd heb: je moet binnen de kindergeneeskunde gelijkgestemden vinden om de pijnpunten aan te pakken. Het grote voordeel van de Vlerick-opleiding is hun netwerk. Mee dankzij de cursus zetel ik nu in heel wat kindergeneeskundige organen in Vlaanderen en België. Dat is best tijdrovend, maar waarschijnlijk ook de enige manier om werkelijk iets te bereiken. Ik heb nu de indruk dat ik op een aantal vlakken echt wel weet waarover ik spreek.”

HANDLEIDING VOOR DE PUZZEL

“Om er een module uit te lichten: het gedeelte people management met Karlien Vanderheyden was fantastisch. Het helpt je de puzzel te leggen. Met heel concrete toepassingen voor je eigen organisatie. Een voorbeeld: op onze afdeling werken twaalf assistenten. Als diensthoofd moet je een plek voor hen vinden en hen superviseren. Niet evident om dat allemaal in te plannen. De cursus gaf mij daarvoor enkele handvaten.”

“Dankzij de opleiding heb ik een degelijke onderbouw gekregen. Vooral de meest theoretische modules spraken me aan. Naar sommige cursussen grijp ik nog regelmatig terug. Geruststellend: zelfs CFO’s van heel grote ziekenhuizen zien bepaalde dingen niet meteen helder. Het ziekenhuiswezen blijft complex. Of zoals een docent het zei: het is alsof twintig loodgieters ergens aan werken en hier en daar telkens een buis bij plaatsen.”

“Mijn conclusie na de opleiding? Om dieper te kunnen meedenken over andere domeinen, naast zuiver patiëntenzorg, is een dergelijke scholing eigenlijk een noodzaak. "

Neem contact op!

Annelies Claeys

Annelies Claeys

Project Manager New Business