Centre for Sustainable Finance sluit zich aan bij de Green and Social Bond Principles

David Veredas

Door David Veredas

Professor of Financial Markets

12 april 2021

Het Vlerick Centre for Sustainable Finance heeft zich dit jaar aangesloten bij het exclusieve netwerk van instellingen die een kader voor duurzame obligaties promoten. Het netwerk wordt gehost door de International Capital Market Association(ICMA).

iStock-1286138335-CROP

ICMA, opgericht in 1968, heeft als missie om veerkrachtige, goed functionerende schuldinstrumenten te promoten. Het gaat om een wereldwijde markt van meer dan 26 biljoen dollar. ICMA bevordert de informatiestroom tussen verschillende soorten marktdeelnemers (leners, beleggers, tussenpersonen en dienstverleners). De vereniging bouwt ook vertrouwen op door internationaal aanvaarde normen voor beste praktijken te promoten, zegt Jan De Bondt, Executive in Residence aan Vlerick Business School en lid van de stuurgroep van het Centre for Sustainable Finance.

De Green Bond Principles (GBP), de Social Bond Principles (SBP), de Sustainability Bond Guidelines (SBG) en de Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP) – samengevat als de "Principles" - zijn wereldwijd het toonaangevende kader geworden voor de uitgifte van duurzame obligaties. De Principles worden gesteund door een wereldwijd marktinitiatief dat alle marktdeelnemers en belanghebbenden uit de particuliere en de officiële sector samenbrengt. Daarnaast fungeert het Climate Transition Finance Handbook als leidraad voor emittenten die groene obligaties, duurzaamheidsobligaties of aan duurzaamheid gekoppelde obligaties willen gebruiken om hun strategie voor klimaattransitie te verwezenlijken, aldus Jan De Bondt.

In dit netwerk fungeren academische instellingen als waarnemer. Ze nemen deel aan de actualisering van de Principles en aan werkgroepen en adviesorganen. Momenteel zijn er 11 academische waarnemers, op een totaal van ongeveer 400 leden. Vlerick Business School is de eerste academische instelling in de Benelux die lid wordt van ICMA. De instelling treedt daarmee toe tot een selectieve groep waartoe ook Yale University, HEC Paris, University of Cambridge en Oxford University behoren, zegt professor David Veredas, directeur van het Centre for Sustainable Finance.

De twee partners van het Centre, ABN AMRO en CANDRIAM, zijn ook lid van de Principles. Samen met hen en AG Insurance bevorderen we de kennis en het begrip van duurzaamheid om de financiële sector beter te wapenen in zijn besluitvorming, besluit David Veredas.

Over het Vlerick Centre for Sustainable Finance
Duurzaamheid wordt steeds duidelijker een integraal onderdeel van de strategie van organisaties. Dankzij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en ESG-rapportering (Environmental, Social, and Corporate Governance) maakt verantwoord leiderschap onze samenlevingen rechtvaardiger en welvarender. Die transformatie vereist financiële middelen, voornamelijk uit de privésector. De missie van het Vlerick Centre for Sustainable Finance is het bevorderen van de kennis en het begrip van duurzaamheid om de financiële dienstensector te ondersteunen in zijn besluitvorming. Interesse om lid te worden? Ontdek alles over ons Centre for Sustainable Finance.

Neem contact op!

David Veredas

David Veredas

Professor of Finance and Sustainability