“Duurzaamheid draait niet alleen om rapportering en meer technologie, maar ook om mensen, gedrag en verantwoordelijkheid.”

Vlerick Insight Talks: professor Kristof Stouthuysen interviewt CTO Myriam Broeders (Microsoft)

Kristof Stouthuysen

Door Kristof Stouthuysen

Professor of Management Accounting & Digital Finance

15 september 2022
Video still - Digital Finance Conference 2022

Tegen 2030 moeten duurzaamheidsdoelen en financiële gegevens duidelijk aan elkaar gekoppeld worden in jaarverslagen. Technologie kan op haar beurt een belangrijke rol spelen in de toekomst van duurzame en geïntegreerde rapportering. De impact van technologie op de vastlegging, de rapportering en de implementatie van duurzame praktijken was dan ook het centrale thema van de Digital Finance Conference 2022. Myriam Broeders – Chief Technology Officer bij Microsoft – gaf op dit evenement een lezing over de duurzaamheidsstrategie, de verbintenissen en de technologieoplossingen van Microsoft. Achteraf ging Kristof Stouthuysen, professor Digital Finance en directeur van het Centre for Financial Leadership & Digital Transformation, met haar in gesprek.

Video still - Digital Finance Conference 2022

“Duurzaamheid draait niet alleen om rapportering en meer technologie, maar ook om mensen, gedrag en verantwoordelijkheid.”

In deze Vlerick Insight Talk interviewt professor Kristof Stouthuysen Myriam Broeders, Chief Technology Officer bij Microsoft.

Heel wat ondernemingen focussen vandaag op duurzamere praktijken. Welke rol spelen CFO’s en financiële leiders volgens jou in dit proces?

Myriam Broeders: “We merken dat duurzaamheid meer en meer een prioritair thema is op de agenda van bedrijven, én er zelfs in belangrijkere mate voor zorgt dat bedrijven blijven voortbestaan. Garanderen dat het bedrijf het goed doet op financieel gebied is uiteraard essentieel voor de CFO. Er is ook toenemend bewijs dat uitstekende ESG-prestaties de winst van een bedrijf - en zelfs de toegang tot kapitaal – een boost geeft. Geldschieters kijken naar de duurzaamheidsscore van bedrijven om doordachte beslissingen te nemen rond investeringen. En dat is natuurlijk top of mind voor CFO’s en de financiële afdeling.”

CFO’s blinken uit in het rapporteren over geldzaken, maar is hun functie nu aan het veranderen?

Myriam Broeders: “Als je financiële rapportering van naderbij bekijkt, dan omvat die dagelijkse informatieverstrekking en rapportering en zelfs realtimegegevens. Als het gaat om duurzaamheidsrapportering – nagenoeg even belangrijk – dan zien we dat bedrijven haastig Excelbestanden in elkaar knutselen voor een verslaggeving op jaarbasis. Als bedrijven écht actie willen ondernemen op het gebied van duurzaamheid, moeten ze investeren in datagestuurde systemen. Die kunnen hen helpen om hun ecologische voetafdruk te meten en de juiste stappen te zetten.”

Denk je dan aan specifieke systemen of technologieën om deze verandering te realiseren?

Myriam Broeders: “Ik geef enkele voorbeelden. Met Dynamics 365 Finance van Microsoft kun je facturen digitaliseren. Omdat je voor de facturatie geen papier meer nodig hebt, verminder je dus het papierverbruik. Dankzij hetzelfde systeem kun je voorraden inventariseren en beheren, en zo afval verminderen in je organisatie. We brengen ook een nieuwe oplossing op de markt: Microsoft Cloud for Sustainability. Via dit programma kun je de CO2-uitstoot van je bedrijf controleren. En dat is van het allergrootste belang om beslissingen te nemen voor de vermindering van je ecologische voetafdruk. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan een koolstofbelasting. Als je stakeholders verantwoordelijk stelt, een mechanisme invoert om het financiële aspect van een koolstofbelasting in kaart te brengen en die gegevens toevoegt aan de scorecard van je bedrijf, dan stimuleert dit ook een gedragsverandering en duurzame acties.”

Verandering heeft dus niet alleen te maken met meer technologie, maar draait duidelijk ook om mensen en gedrag.

Myriam Broeders: “Absoluut. Iedereen in een bedrijf is mee verantwoordelijk voor verandering. Alleen zo voeren bedrijven ook daadwerkelijk een verandering door. Het gaat dus niet alleen om rapportering: alle stakeholders van een organisatie moeten hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van duurzaamheid. En dan kan het bedrijf de juiste acties doorvoeren om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen.”

Heb je tot slot nog opmerkingen of tips?

Myriam Broeders: “Het is duidelijk dat de hele supplychain, de volledige waardeketen hierbij betrokken moet zijn. Je kunt dit niet alleen als bedrijf. Tot 90 procent van de ecologische voetafdruk van bedrijven vloeit immers voort uit upstream- en downstreamactiviteiten. We moeten dit dus samen aanpakken.”

Neem contact op!

Kristof Stouthuysen

Kristof Stouthuysen

Professor of Management Accounting & Digital Finance