Het belang van cross-industrie innovatie in een inspiratie-gedreven economie

iStock-488653276.jpg

Waar de groei van onze economie vroeger werd bepaald door efficiëntie, vormen vooral inspiratie en creativiteit vandaag haar motor. Voor bedrijven volstaat het vaak niet om binnen de muren van de onderneming of zelfs de industrie te blijven kijken. Daarom onderzocht Vlerick Business School in opdracht van Flanders DCde succesfactoren van innovatie over de industriegrenzen heen. De studie kreeg recent ook een praktische vertaalslag naar de nieuwe online tool innovatiefsamenwerken.be.

In het verleden bepaalde het hebben van het beste en meest efficiënte machinepark het succes van een onderneming. Vandaag ligt het geheim in de ontwikkeling van de meest innovatieve en creatieve ideeën. In dat type economie is inspiratie vitaal om te overleven. Maar die blijkt niet altijd binnen het bedrijf of de industrie te vinden. Steeds meer ondernemingen gaan het belang inzien om kennis en ideeën van andere bedrijven, regio’s of industrieën te gaan vertalen en toepassen in de eigen context wat betreft producten, processen, bedrijfsmodellen etc. Cross-industrie innovatie dus.

Cross-industrie innovatie is het proces waarbij organisaties over industrieën heen samenwerken en elkaar inspireren tot het vinden van een gezamenlijke uitdaging en tot het ontwikkelen van een commercialiseerbare innovatie. Vlerick-onderzoeker Bart Devoldere: “Ondanks de evolutie van de economische groei hebben managers en ondernemers nog niet genoeg aandacht voor cross-industrie innovatie. Ze plaatsen het slechts op de 14de plaats in een rij van 16 mogelijke innovatiebronnen. Er dient dus dringend een mentaliteitswijziging te komen. Hoewel Vlaanderen ideaal gelegen is om ten volle van het potentieel van de inspiratie-gedreven economie te genieten, vereist onze kunde om te innoveren op basis van kruisbestuivingen een drastische verbetering.”

Actuele tendensen

Enkele kenmerkende trends voor de bedrijven van vandaag duiden op het belang van cross-industrie innovatie als kapitale sleutel tot succes. Bart Devoldere: “We merken dat bedrijven meer en meer stilstaan bij het belang van strategische vernieuwing om competitief te blijven. Het feit dat er steeds meer concurrentie van buiten hun industrie komt, speelt hierin een belangrijke rol. Disruptieve nieuwe businessmodellen zoals dat van Airbnb komen niet vanuit de traditionele hotelindustrie. In het geval van Airbnb is het de digitale industrie die heel ontwrichtend werkt voor verschillende industrieën. Maar waar benchmarken je enkel op het niveau van je concurrenten brengt, kan cross-industrie innovatie een meer unieke en creatieve insteek geven waarmee je je op langere termijn blijft differentiëren.”

“Een tweede tendens is scenarioplanning. Bedrijven werken toekomstscenario’s uit en kijken hoe ze daar kunnen op inspelen. Wat moeten we doen om over tien of twintig jaar nog een zinvolle plaats te hebben en te kunnen blijven presteren? Ook daar blijkt het proces van cross-industrie innovatie het ideale stappenplan om dat te realiseren. Tot slot is er het groeiende besef dat bedrijven naast een economische impact ook een sociale invloed hebben op hun omgeving. Opnieuw kan cross-industrie innovatie hier sterk tot bijdragen. Want door verschillende types partners samen te brengen – profit en non-profit – krijgen ze een veel beter zicht op hun verantwoordelijkheid en wat ze los van het economische kunnen doen voor de samenleving.”

Verbreed je business

De essentie van cross-industrie innovatie is dat je je als bedrijf aan de hand van jouw sterktes gaat openstellen voor andere industrieën. Je gaat op zoek naar hoe je jouw expertise kan koppelen aan die van iemand anders om zo nieuwe zaken te creëren. Zowel sociaal als economisch. Of je ziet een disruptie aankomen waarbij een speler uit een andere industrie actief wordt op jouw terrein. Dan moet je hierop inspelen en je expertise gaan toepassen op andere industrieën. Verder kan je van de complementaire sterktes van spelers uit andere industrieën leren hoe je opnieuw top wordt in je eigen industrie.
Uiteindelijk komt de essentie van elk bedrijf op hetzelfde neer: men biedt een oplossing voor een probleem. Iemand heeft een probleem of een nood en jij reikt een oplossing aan. Als je dus weet welke problemen jij met jouw business oplost en dat opentrekt, kan je breder gaan kijken welke andere industrieën, zelfs ver weg van jouw business, dat probleem ook oplossen.

Focus op inhoud én samenwerking

Bij het uitvoeren van cross-industrie innovatie is het belangrijk om stil te staan bij de verschillende stappen:

  1. Uitdagen. Formuleer een uitdaging om verschillende partners overheen industrieën aan te trekken en te behouden.
  2. Uitnodigen. Leg contact met de juiste cross-industrie partners om de uitdaging aan te gaan.
  3. Uitvinden. Wissel overheen partners kennis en ideeën uit om te komen tot creatieve oplossingen voor de uitdaging.
  4. Uitwerken. Werk de creatieve ideeën uit tot concrete output die de uitdaging beantwoordt met cross-industrie partners op basis van kruisbestuiving.

De verschillende stappen in dat cross-industrie innovatieproces worden uitgewerkt in een praktische casestudy die je kan nalezen in het onderzoeksrapport ‘Managing cross-industry innovation clusters’.

Maar evenzeer dient er aandacht te gaan naar het actief managen van de betrokken mensen. De innovatieteams zijn immers heel divers en verspreid over verschillende industrieën. Zorgpunten doorheen het cross-industrie innovatieproces zijn:

  • Hebben we nog de juiste partners aan boord?
  • Is onze focus nog goed?
  • Beschikken we nog over genoeg energie?

Aan de slag

De studie werd recent vertaald naar een handig online instrument waar je meteen mee aan de slag kan. Door het creëren van een laagdrempelig hulpmiddel wil Flanders DC deze vorm van innovatie bij ondernemers en managers stimuleren. Voor bedrijven en organisaties moet dat leiden tot meer en meer effectieve samenwerkingsprojecten. Wie dus een kruisbestuivingsproject wil opstarten vindt hierin een inspiratiebron en handige referentietool. “Dankzij de innovatie-workout die doorheen het instrument wordt gebruikt, heb je ook een leidraad om op de werkvloer aan de slag te gaan”, weet Peter Bertels van Flanders DC die de ontwikkeling ervan opvolgde. Meer weten? Surf naar www.innovatiefsamenwerken.be.

Neem contact op!

Eva Cools

Eva Cools

DBA Manager & Research Manager