“Ik leer ook heel veel van mijn studiegenoten”

Vlerick gewikt, gewogen, gewonnen

20 juni 2022

Jan-Ru Muller werkt en woont in Nederland. En toch lag de keuze voor Vlerick voor de hand. “De persoonlijke begeleiding vind je in geen enkele andere business school.” Hij kan het weten, want hij onderzocht verschillende scholen in binnen- en buitenland.

Vlerick Research Day 20220401 134

Vlerick gewikt, gewogen, gewonnen

“Ik ken Vlerick al lang. In 1986 volgde ik de Master of Business Administration, Accounting and Finance aan de KULeuven. Later werd dat overgenomen door Vlerick en bleef ik als alumnus in contact. Ik speelde al een tijdje met het idee van een PhD en heb grondig verschillende opties onderzocht. In Nederland heb je de Rotterdam School of Management, Erasmus University en de Vrije Universiteit Amsterdam, in Italië de Bocconi University … Maar Vlerick stak er toch steeds met kop en schouders bovenuit.

Ik had de indruk dat je in andere scholen veel meer aan je lot werd overgelaten. En ook dat het programma minder breed was. Aan andere onderwijsinstellingen moest je de keuze maken tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Maar wat als je het verschil tussen beiden niet eens kent? Bij Vlerick krijg je een introductie in beiden.”

Met één been in finance en het andere in IT

Vandaag geeft Jan-Ru les in Finance & Accounting aan de Hogeschool van Amsterdam. Zijn eigen academische carrière startte hij als industrieel ingenieur aangevuld met een MBA Accounting and Finance. Heel zijn loopbaan stond hij met één been in finance en met het andere in IT. The perfect match, aldus Jan-Ru. “Ik ben gestart bij Anderson Consulting (ondertussen opgeheven en overgegaan in Deloitte, red). Vervolgens ben ik al snel als zelfstandige consultant aan de slag gegaan. In 1990 heb ik mijn eigen IT bedrijf opgestart. Nadat ik dat verkocht had, ben ik bij een investeringsfonds gaan werken en nog later tien jaar bij Nostrum Oil & Gas. Tot ik in 2021 het plan opvatte om te starten met het DBA-programma. Om de workload controleerbaar te houden, ben ik deeltijds in het onderwijs gestapt. Ik geef vakken als wiskunde en bedrijfsadministratie aan studenten bedrijfseconomie. Daarnaast begeleid ik ook stagiaires en pas afgestudeerden. Het helpt dat ik nu zelf student ben.” (lacht)

Onderzoek bijschaven en finetunen

Het zaadje voor zijn onderzoek werd een viertal jaar geleden gelegd. Vandaag staat Jan-Ru nog maar aan het prille begin. Hij licht een tipje van de sluier op. “Mijn onderzoek situeert zich binnen business process management for regulatory compliance en is eigenlijk gestart vanuit een frustratie. Als Chief Financial Officer was ik vaak bezig met externe financiële rapportage. Ik werd dan telkens geconfronteerd met nieuwe wet- en regelgeving. Dat is in elke sector zo. Maar in de olie- en gasindustrie ligt dat iets moeilijker. In derdewereldlanden is rapportage minder transparant dan wij in West-Europa gewend zijn. Niet alle gewenste info kan je uit het informaticasysteem halen. Dat neemt veel tijd in beslag wat eigenlijk niet zou mogen. Dat is het brede kader van mijn onderzoek. Nu, ik weet ook wel dat ik mijn onderzoeksvraag nog moet bijschaven. Hetzelfde geldt voor de methodologie. Aanvankelijk dacht ik via scans van jaarverslagen een indruk te krijgen van het risicomanagement bij bedrijven. Maar die piste heb ik achter me moeten laten.”

Jan-Ru Muller 01

Leren door de interactie met medestudenten

Jan-Ru is erg te spreken over hoe Vlerick hem helpt om zijn onderzoekvraag scherp te stellen. Ook over de ondersteuning van Vlerick is hij tevreden. “Het programma is behoorlijk intensief. Maar Vlerick begeleidt ons traject goed. Zelf heb ik de omstandigheden gecreëerd om mijn werk met het DBA-programma te combineren. Maar als ik kijk naar mijn studiegenoten met een voltijdse baan met veel verantwoordelijkheden, dan denk ik: ‘chapeau’. De interactie met hen maakt dit programma ook zo waardevol. De samenstelling van de groep is erg divers. Iedereen met verschillende ervaringen en achtergrond. Ik denk dat ik met een gerust hart kan zeggen dat ik de helft leer van mijn studiegenoten en de helft van de proffen.”

Gaming voor managers

En wat na het DBA-programma? “Ik zie verschillende mogelijkheden. Een publicatie uiteraard. Daarnaast betekent mijn onderzoek een verrijking voor mezelf als consultant. Maar waar ik echt van droom, is een management game voor managers die niet echt veel van IT gegeten hebben en ook niet van wet- en regelgeving maar die dankzij de game een zicht krijgen op belangrijke parameters en vat krijgen op de complexiteit. Maar dat is nog verre toekomstmuziek.”

Neem contact op!

Bieke Dewulf

Bieke Dewulf

Customer Relations DBA