Vlerick bevestigt positie als de nummer 1 in de Benelux voor executive education

Financial Times Executive Education Ranking 2020

Volgens de Financial Times Ranking 2020 voor Executive Education blijft Vlerick Business School voor het negende jaar op rij de absolute nummer 1 in de Benelux voor managementopleidingen. We zijn ook de enigste Belgische business-school die opgenomen is in de gecombineerde ranking van 50 business-scholen wereldwijd die zowel open als maatopleidingen aanbieden. Op Europees niveau behouden we onze top-20 positie en stijgen we van 18 naar 16. Ten slotte gaan we er ook wereldwijd 4 plaatsen op vooruit, met een stijging van 31 naar 27.

1015887056
  • Voor het negende jaar op rij nummer 1 in de Benelux 
  • Nummer 16 in Europa – stijging van 2 plaatsen 
  • Nummer 27 in de wereld – stijging van 4 plaatsen 
  • Grote sprong voorwaarts voor open managementopleidingen – stijging van 8 plaatsen in de wereld en 3 plaatsen in Europa

Patrick De Greve, Algemeen Directeur van Vlerick Business School, zegt: “We zijn zeer trots dat Vlerick Business School al bijna 10 jaar op rij de partner bij uitstek blijft voor opleidingen voor ondernemers, managers en executives. Bovendien versterken we onze Europese en wereldwijde positie in een uiterst competitieve markt. Verder is het ook opmerkelijk dat de wereldwijde top-5 in de ranking van dit jaar uitsluitend uit Europese scholen bestaat. Daarmee presteren ze dus beter dan Aziatische en Amerikaanse scholen.”

De Executive Education Ranking wordt jaarlijks uitgebracht door de Financial Times en is samengesteld uit enerzijds de open managementopleidingen (voor executives en ondernemers) en anderzijds de opleidingen op maat (bedrijfsinterne opleidingstrajecten voor een specifieke doelgroep).

video-ft-ranking-exec-ed-2020

Financial Times Executive Education Ranking 2020

Vlerick Number 1 in the Benelux

Wat betreft de open managementopleidingen heeft Vlerick Business School een mooie sprong voorwaarts gemaakt. We gaan er wereldwijd 8 plaatsen op vooruit (31) en binnen Europa 3 (17). Wanneer we meer in detail kijken naar de specifieke criteria op basis waarvan de ranking samengesteld is, dan zetten we een mooi resultaat neer en boeken we ook vooruitgang op:

  • New skills & learning – nummer 25 van 75 scholen
  • Aims achieved – nummer 36 van de 75 scholen
  • Course design – ranked 38 van de 75 scholen

Maaike Van Ameijde, Business Unit Manager Open Programmes, geeft duiding bij deze criteria:
“In onze opleidingen focussen we heel erg op het aanleren van nieuwe vaardigheden en attitudes. Dat doen we op een zo tastbaar mogelijke manier. Zo gebruiken we in de opleiding ‘Onderhandelen als waardecreatie’ onze NQ Scan, een tool die de onderhandelvaardigheden van onze deelnemers in kaart brengt. Vervolgens gaan samen met een NQ-coach concreet aan de slag met hun persoonlijk rapport. Daarnaast nodigen we ook professionele acteurs uit voor rollenspellen op basis van echte cases uit de leefwereld van de deelnemers.”

“Een opleiding volgen, doe je uiteraard met bepaalde doelstellingen in het achterhoofd. Ook dat maken we heel tastbaar door bijvoorbeeld deelnemers in kleine groepjes en onder begeleiding van een Vlerick-coach te laten werken rond hun persoonlijke ontwikkeling. De uitkomst daarvan vertalen we in een ‘letter for the future’, een brief aan hun toekomstige zelf waarin ze concrete acties formuleren en nadenken over waar ze in de toekomst willen staan. Wanneer we hen die brief zes maanden na de opleiding opsturen, zorgt dat opnieuw voor een krachtig en actiegericht leermoment.”

“Qua design van onze opleidingen ten slotte hebben we de laatste jaren heel hard ingezet op de uitbouw van ons online aanbod. Mooie voorbeelden daarvan zijn Take The Lead en de Scale-Up Master Class. Verder zetten we ook sterk in op de vertaalslag van theorie naar praktijk. We doen dat zowel in de lessen via simulaties en spellen alsook via bijvoorbeeld een buddy-systeem waarbij deelnemers buiten de lessen samen met een buddy de geleerde inzichten proberen toe te passen op hun eigen bedrijfscontext. Uiteraard staat onze professoren steeds ter beschikking voor advies of overleg.”

Na de grote sprong voorwaarts van vorig jaar versterken we onze positie voor opleidingen op maat op 16 in Europa. Wereldwijd gaan we er zelfs nog één plaats op vooruit naar 28. Wanneer we meer in detail kijken naar de specifieke criteria op basis waarvan de ranking samengesteld is, dan zetten we een mooi resultaat neer en boeken we ook vooruitgang op:

  • Future use – nummer 18 van de 85 scholen
  • Teaching methods & materials – nummer 21 van de 85 scholen
  • Programme design – nummer 23 van de 85 schools

Alexandre Segers, Business Unit Manager Customised Programmes, licht deze goede resultaten toe:
“Klantgerichtheid staat voorop en dat niet alleen tijdens de opleiding, maar ook in de periode nadien. Onze klanten weten dat we altijd een stap verder gaan dan verwacht en dat steeds met de noden van de klant centraal. We bouwen ook contactmomenten in die breder gaan dan de opleiding op zich, zoals het Vlerick Learning Festival gericht naar L&D-verantwoordelijken.”

“Wat opleidingsmethodes betreft kunnen we op vandaag zonder blozen zeggen dat we een volwaardige partner zijn voor online leertrajecten. Tussen 2016 en 2018 hebben we via een aantal online opleidingen voor onder meer Barco, Hager en DSM onze digitale leermethodiek en aanpak verder kunnen verfijnen. Het orgelpunt van die evolutie was ongetwijfeld de oprichting van onze Digital Studio in 2019 waardoor we de stap gezet hebben van op zich staande, ondernemende initiatieven naar een structureel geïntegreerd team dat alle best practices rond online leren verzamelt en verder operationaliseert.”

“Bij het ontwerpen van de opleiding ten slotte staat cocreatie centraal in onze manier van werken. Op basis van workshops, interviews en bedrijfsbezoeken bepalen we samen met de klant de doelstellingen en opleidingsnoden. Voor we een opleiding ontwerpen is het belangrijk om niet alleen de klant door en door te kennen, maar ook de bredere context en historiek van het bedrijf goed te begrijpen. Dat laat ons toe om al die facetten mee te verweven in het ontwerp. Zo gingen onze professoren op werfbezoek bij Besix en verzamelden we bij FrieslandCampina goede en inspirerende cases uit eigen huis om die mee te verwerken in de opleiding. Wij nemen dus echt onze tijd om onze maatopleidingen te ontwerpen.”

Neem contact op!

Patrick De Greve

Patrick De Greve

General Director