Inhoud

De driedaagse opleiding 'International Treasury Management':

 1. Geeft een overzicht van de kernaspecten van treasury management;
 2. Biedt een compleet kader voor probleemanalyse en actieplanning en 
 3. Verscherpt uw inzicht in het ecosysteem waarin treasury management een rol speelt.

Module 1: financiële planning en beheer van de kasstromen (sprekers: François De Witte, Karen van den Driessche, Jef van Osta, Freddy Van den Spiegel, gastspreker: Tom Van der Auwera)
Deze eerste module gaat dieper in op de rol en verantwoordelijkheden van een treasury manager en gaat na hoe deze aspecten worden beïnvloed door de huidige economische uitdagingen, de aangepaste regelgeving en de technologische evolutie. We nemen financiële planning en kasprognose onder de loep en sluiten de module af met de praktijkgetuigenis van een treasury manager.

 • Inleiding: positie en rol van de treasury manager vandaag
 • Financiële planning en kasprognoses
  • Kasprognoses en het financiële planningsproces
  • Prognosemethodes voor directe en indirecte kasstromen
  • Operationele kasprognoses opzetten
  • Begroting versus reële cijfers
  • Beheer van de kasstromen
 • Stroom van de producten (bankrekeningen, betaaltransacties, directe handelsfinanciering, internationale kasstroom, e-banking)
  • Betaling en inning
  • Cash Pooling
  • Netting
 • Getuigenis van een gastspreker

Module 2: financieringsstrategieën, internationale activiteiten, risicobeheer en bankrelaties (sprekers: François De Witte, Tim Van Raemdonck, gastspreker TBC)

De tweede module focust op de verschillende strategieën om de organisatie te financieren, met name bank- en kapitaalmarktfinanciering. We zoomen in op het specifieke karakter van bankfinanciering en het beheer van bankrelaties. We overlopen het thema internationale handel, gaan dieper in op risicobeheer en sluiten de module af met de praktijkgetuigenis van een gastspreker.

 • Financieringsstrategie: bank- en kapitaalmarktfinanciering, interactie met ratingagentschappen
 • Internationale handelsactiviteiten: een macro-economisch standpunt
 • Risicobeheer in de praktijk: wisselkoersrisico, interestpercentage, krediet- en tegenpartijrisico, soeverein risico ('trapped cash'), grondstoffen, liquiditeitsrisico
  • Fundamentele hedgingtechnieken
  • Risicobeoordeling en hedgingstrategieën
 • Bankrelaties
  • Hoe haalbaar is een bankfinanciering vandaag?
  • Welke ratio's vinden banken belangrijk?
  • Hoe kan ik een stabiele bankrelatie garanderen op lange termijn?

Module 3: kader voor organisatie en regelgeving, recente marktontwikkelingen en uitdagingen (sprekers: Tim Van Raemdonck, François De Witte, Séverine le Blevennec, Anni Mykkänen, Jean-François Caillol)

De laatste module gaat dieper in op de organisatorische aspecten van een treasury managementfunctie (structuur en prestatiemeting). Verder bekijken we de trends in treasury management, zoals de veranderingen op het gebied van regulering, de automatisering van transacties en het gebruik van moderne technologieën. We sluiten de opleiding af met een integrale casestudy.

 • Organisatie van de treasury managementfunctie
  • Gecentraliseerd versus gedecentraliseerd treasury management, de gevolgen van een beslissing
  • Intern bankieren en kostenbeheer
  • Relatie met andere afdelingen
  • Overheidsbeleid en -procedures
  • Interne controles
  • Compliance
 • Trends in treasury management
  • Aangepaste regelgeving (Basel III, MiFID 2, SEPA, EMIR, BEPS)
  • Automatisering en nieuwe technologieën
 • Integrale casestudy

Maak het verschil

Met onze unieke aanpak slagen we erin de brug te slaan naar uw dagelijkse praktijk. U krijgt de juiste vaardigheden onder de knie en u verwerft de inzichten om het verschil te maken! We zijn ervan overtuigd dat een businessschool meer moet zijn dan een verzameling van leslokalen. Onze inspirerende campussen zijn een ontmoetingsplaats voor academici, ondernemers, managers en studenten. De ideale smeltkroes van invloeden die u vormen tot een productieve leider die een succesvolle toekomst tegemoet gaat. U ervaart van het eerste moment het unieke leertraject dat Vlerick Business School te bieden heeft.

Onze digitale aanpak zal dat leertraject nog versterken. Het gebruik van tablets tijdens de lessen en het digitale platform Showpad stelt al het lesmateriaal altijd en overal ter beschikking. Foto’s nemen van de flipchart tijdens een brainstormoefening, een rollenspel filmen, snel deelnemen aan een enquête, een Wiki-pagina creëren, … en meteen met uw collega-deelnemers delen: alles is mogelijk!

Meer informatie

Wij faciliteren uw leertraject. U maakt het verschil!

Bouwen aan verandering binnen uw organisatie?

U wilt uw team een leerervaring aanbieden die écht het verschil maakt in uw organisatie? Een managementopleiding op maat van de specifieke noden van uw business? Contacteer ons en ontdek hoe we voor uw team een opleiding op maat kunnen ontwikkelen. Zo maken uw medewerkers écht het verschil.

Hoe kunnen we u helpen?

Contacteer onze opleidingsadviseur
Programme Advisor
Tel + 32 9 210 98 84
[email protected]
Vind snel uw opleiding!

Met deze opleidingszoeker vindt u snel de opleiding die best bij u past.

Opleidingszoeker

Maak kennis met ons

Infosessies
29 jan
DBA infosessie Brussel
Categorie: Algemene infosessies

08 feb
Spring ‘s binnen op onze Brusselse Campus
Categorie: Algemene infosessies

03 mrt
Experience Vlerick dag
Categorie: Algemene infosessies

Nummer 1 voor Executive Education

Aanverwante artikels

 1. Belgische bedrijven steeds vaker overgenomen door buitenlandse spelers

  In tegenstelling tot een dalende trend op de internationale overnamemarkt in 2016, kent de Belgische M&A markt een verdere groei, vooral inzake middelgrote en kleinere deals. De vraag is groter dan het aanbod. De prijzen stijgen dus, maar blijven vrij aanvaardbaar. Wie op vandaag een kwalitatief bedrijf wil verkopen, vindt makkelijk een koper. Dat komt doordat de bankfinanciering vlotter loopt, maar ook door een toegenomen interesse van buitenlandse spelers in Belgische bedrijven.
 2. Belgische markt van fusies en overnames groeit sterk

  2015 en begin 2016 werden gekenmerkt door een uitgesproken stijging van het aantal transacties op de Belgische markt van fusies en overnames. De vraag overstijgt het aanbod, gestimuleerd door een makkelijke en goedkope toegang tot financiering en meer beschikbare middelen bij investeringsmaatschappijen. Bovendien zorgt de langdurige lage rentestand voor een toegenomen interesse van familiale fondsen, vermogende individuen en buitenlandse investeringsmaatschappijen in Belgische middelgrote ondernemingen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat betaalde prijzen omhoog gaan, over alle sectoren en bedrijfsgroottes heen. Dat blijkt uit een bevraging bij 142 Belgische fusie- en overname-experten die peilt naar hun ervaringen gedurende het afgelopen jaar.
Alle artikels