Inhoud

De 'Projectmanagement' opleiding is uitgewerkt rond vier modules:

Module 1: De fundamenten van projectmatig werken
Het managen van projecten is niet eenvoudig, zelfs als alles goed loopt. Maar vaak is dat niet zo: projecten duren langer dan gepland, kosten overschrijden het budget, de samenwerking verloopt niet vlot. Gevolg: het project en soms zelfs ook het opgeleverde resultaat voldoet niet aan de verwachtingen. In een complexe omgeving van doelstellingen, uitdagingen en beperkingen zal projectmanagement u helpen. Tijdens deze eerste module lichten we de algemene basisprincipes toe en nemen we de mogelijke organisatievormen onder de loep.

 • Wat is een project? Waarom projectmatig werken?
 • Wat is programma- en portfoliomanagement?
 • Welke zijn de mogelijke organisatievormen?
 • Stakeholders: rollen en verantwoordelijkheden
 • De projectlevenscyclus, overzichten van de projectfasen
 • De verschillende hoofdstukken in het plan van aanpak
 • Valkuilen en best practices (case study)

Module 2: Projectbeheer en netwerkanalyse
Projectbeheer gaat over het optimaal benutten van de ingezette middelen en het respecteren van een opleverdatum. Projectplanning en –analyse zijn daarbij essentiële vaardigheden. Het opstellen van een projectplan (‘baseline schedule’) en een bijhorend risicoprofiel levert de projectmanager een bron van informatie die tijdens de projectopvolging (zie Module 3) nuttige informatie kan opleveren om projectproblemen tijdig bij te sturen. U krijgt inzicht in begrippen als critical path, activity slack, activity crashing, resource allocation en andere planningstechnieken. Aan de hand van een simulatie leert u hoe u dankzij planningstechnieken en projectrisicoanalyses de uitvoering van projecten onder controle houdt. 

 • Opstellen van een netwerk van activiteiten
 • Wat is het belang van het kritische pad? Wat is het belang van resource management?
 • Hoe gebruik je PERT/CPM project scheduling?
 • Projectvoortgang en -risicoanalyse: toepassing van geïntegreerd projectbeheer aan de hand van een simulatie.
 • Wat is de rol van projectplanningssoftware?

Module 3: Projectopvolging en -controle: omgaan met risico’s
Het opstellen van een projectplanning (Module 2) is enkel nuttig als het ook daadwerkelijk gebruikt zal worden bij de opvolging van projecten. De opvolging en het bijsturen van projecten door een juiste en efficiënte performantiemeting zijn cruciale stappen die bijdragen tot het succes van een project. In deze module krijgt u een praktisch inzicht in risicobeheer door technieken terug te koppelen aan de ‘baseline schedule’. Daarnaast is er aandacht voor projectcontrole aan de hand van Earned Value Management en Earned Schedule Control. U leert analyses uitvoeren om de voortgang ten opzichte van het projectplan objectief vast te stellen, en om indien nodig corrigerende acties te ondernemen. 

 • Risicoanalyse op basis van de baseline schedule: meten is weten
 • Onzekerheid inschatten aan de hand van Scheduled Risk Analysis
 • Opvolgen en bijsturen van projecten via Earned Value Management (EVM) en Earned Schedule Control
 • Nieuwste inzichten uit projectbeheer

Module 4: Teamwerking en soft skills van de projectleider
Teamwerking is van groot belang voor projectwerk. Projectmanagers moeten dus teamcoaches worden. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat evenwichtig samengestelde teams performanter werken. Hoe communiceer je binnen het projectteam? Hoe stel je een team samen in functie van een maximale output? Welke profielen en rollen heb je binnen een team? En vooral: hoe vergroot je de slaagkansen van je team?

 • Analyse van de kritische succesfactoren op het niveau van de projectvaardigheden
 • De projectleider als people manager, de projectgroep als winning team
 • Communicatie- en vergadertechnieken binnen de projectgroep
 • Analyse van de eigen interactiestijl (oefening)

Een unieke leerervaring

Een opleiding bij Vlerick betekent dat je even een stap terug zet en met een andere bril kijkt naar je organisatie. Je ontdekt hoe je uitdagingen aangaat, je slaat de brug tussen kennis en actie die je toepast in je dagelijkse praktijk. Je leert niet alleen van ervaren professoren, maar ook van de andere deelnemers. Zo bouw je aan je zelfvertrouwen en krijg je de kennis mee om succes te boeken in je carrière en je verdere leven.

Vlerick Learning Experience

Bouwen aan verandering binnen uw organisatie?

U wilt uw team een leerervaring aanbieden die écht het verschil maakt in uw organisatie? Een managementopleiding op maat van de specifieke noden van uw business? Contacteer ons en ontdek hoe we voor uw team een opleiding op maat kunnen ontwikkelen. Zo maken uw medewerkers écht het verschil.

Hoe kunnen we u helpen?

Contacteer onze opleidingsadviseur
Programme Advisor
Tel +3292109884
[email protected]
Vind snel uw opleiding!

Download het opleidingsoverzicht

Maak kennis met ons

Infosessies
17 aug
Maak online kennis met onze programme advisor
Categorie: Algemene infosessies

28 sep
Infosessie Executive Education & MBA
Categorie: Algemene infosessies

05 okt
Maak online kennis met onze programme advisor
Categorie: Algemene infosessies

Nummer 1 voor Executive Education

Aanverwante artikels

 1. 40 jaar Chinese groei. En nu?

  Welke weg heeft China afgelegd en wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? Naar aanleiding van 40 jaar hervormingen in de Chinese economie organiseerden acht universiteiten en business schools uit China, Australië, Japan, Vietnam en België eind 2018 een internationale conferentie in Ningbo, China. Professor Filip Abraham bundelde nu een selectie van de papers die tijdens die conferentie werden gepresenteerd in het boek ‘China’s Rise and Internationalization – Regional and Global Challenges and Impacts’.
Alle artikels